Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Evan Rachel Woodová

Evan Rachel Woodová

Evan Rachel Wood 36183546976
Evan Rachel Wood 36183546976

Evan Rachel Wood (* 7. září 1987 Raleighu, Severní Karolína USA) je ame­ric­ká hereč­ka a zpě­vač­ka. Svoji herec­kou kari­é­ru zahá­ji­la ke kon­ci roku 1990, když vystu­po­va­la v něko­li­ka tele­viz­ních pořa­dech, včet­ně Tajemný pří­běh z Ameriky a Druhá šan­ce. Svůj fil­mo­vý debut zazna­me­na­la ve fil­mu Strážce tajem­ství (2002) a pro­slu­la zejmé­na díky své nomi­na­ci na Zlatý gló­bus za své účin­ko­vá­ní v dra­ma­tic­kém fil­mu Třinácka (2003).

Získávala role zejmé­na do nezá­vis­lých fil­mů jako Svádění (2005), Cizinec (2006), Hlava nehla­va (2006) a vel­kém stu­di­o­vém fil­mu Across the Universe (2007). Od roku 2008 Woodová zača­la hrát ve více váž­ných fil­mech, vč. Wrestler“ (2008), Užívej si, co to jde (2009) a Den zra­dy (2011). Vrátila se také na tele­viz­ní obra­zov­ky do ved­lej­ší role krá­lov­ny Sophie-Anne v seri­á­lu True Blood: Pravá krev a to od roku 2009 do roku 2011 a zahrá­la si dce­ru Kate Winsletové v mini seri­á­lu od HBO, Mildred Pierceová, za tuto roli byla nomi­no­vá­na na Zlatý gló­bus a cenu Emmy za nej­lep­ší hereč­ku ve ved­lej­ší roli.

Magazínem The Guardian byla ozna­če­na „jed­nou z nej­lep­ších here­ček své gene­ra­ce“. Co se týče její­ho osob­ní­ho živo­ta, do srp­na 2010 byla zasnou­be­na s Marilynem Mansonem.

Dětství a rodina

Narodila se v Raleighu v Severní Karolíně. Její otec, Ira David Wood III, je míst­ní pro­mi­nent­ní herec, zpě­vák, diva­del­ní reži­sér, dra­ma­tik a výkon­ný ředi­tel taměj­ší­ho regi­o­nál­ní­ho diva­dla jmé­nem Theatre in the Park. Její mat­ka, Sara Lynn Mooreová (* 6. břez­na 1958) je hereč­ka, reži­sér­ka a uči­tel­ka herec­tví. Její bra­tr, Ira David Wood IV, je také herec; má také dal­ší­ho bra­t­ra, Dana. Její teta z otco­vy stra­ny, Carol Winstead Woodová, je Hollywoodskáprodukční návr­hář­ka.


Detaily o článku Evan Rachel Woodová


Foto

PopisEvan Rachel Wood spe­a­king at the 2017 San Diego Comic Con International, for „Westworld“, at the San Diego Convention Center in San Diego, California.

Please attri­bu­te to Gage Skidmore if used elsewhe­re.

Datum
ZdrojEvan Rachel Wood
AutorGage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America
Další ver­ze
Pozice foto­gra­fa32° 42′ 18,93″ S, 117° 09′ 35,48″ Z Kartographer map based on OpenStreetMap.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Westworld


Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,88899 s | počet dotazů: 228 | paměť: 57926 KB. | 02.07.2022 - 17:07:25