Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Euro Truck Simulator 2: Iberia - Nejlepší balík pro ETS2 za 9 let.

Euro Truck Simulator 2: Iberia - Nejlepší balík pro ETS2 za 9 let.

Iberia

Když sko­ro před 9. lety (ofi­ci­ál­ně 18. říj. 2012) vyšla hra o evrop­ském ces­to­vá­ní v kami­ó­nech, tak jsme neo­če­ká­va­li, že tato hra vydr­ží tak dlou­ho a v tak dob­ré kva­li­tě. Tvůrci stá­le při­ná­ší nové balíč­ky a nové aktu­a­li­za­ce, a tak je stá­le hra aktu­ál­ní.

Základní hra obsa­hu­je pou­ze střed­ní Evropu, Německo a kou­sek Francie. Postupně se pomo­cí DLC roz­ší­ři­la o zby­tek Evropy na seve­ru, jihu a výcho­du a zasa­hu­je o do kous­ku Asie a rus­ké­ho kon­ti­nen­tu.

Posledním balí­kem, se kte­rým před něko­li­ka dny tvůr­ci při­šli, je Pyrenejský polo­ostrov. Je vidět, že je to hod­ně dob­rý balík, obsa­hu­je nej­ví­ce obsa­hu ze všech mož­ných evrop­ských DLC a postup­né obje­vo­vá­ní všech mož­ných měst, zají­ma­vos­tí a hlav­ně nákla­dů je na desít­ky a desít­ky hodin.

V počtu jed­not­li­vých prv­ků je v rám­ci DLC nepře­ko­na­tel­né, pro­to­že obsa­hu­je 49 jed­not­li­vých měst, vel­kých i malých, potom dal­ších 15 uni­kát­ních vyhlíd­ko­vých míst a stov­ky a tisí­ce reál­ných dál­nic, kte­ré spo­ju­jí měs­ta a mís­ta v rám­ci 2 až 3 hodin ces­to­vá­ní.

Na kaž­dém prv­ku Španělska i Portugalska je vidět straš­ná prá­ce a důra­zu na jed­not­li­vé detai­ly, pro­to­že kaž­dá „Iberská“ paměti­hod­nost, zají­ma­vá kři­žo­vat­ka i samot­né mýt­né brá­ny, vypa­da­jí jako ve sku­teč­nos­ti.

Samozřejmostí jsou i pří­sta­vy, kte­ré vedou do Francie, Anglie i Itálie, a tak se v kli­du může­te s novým DLC užít ces­to­vá­ní i bez někte­rých před­cho­zích dopl­ňu­jí­cích balí­ků.

Přestože už se Euro Truck Simulator 2 vyví­jí už devět let, tak tvůr­ci neza­há­le­jí, kaž­dý nový balík čás­ti Evropy při­ná­ší aktu­a­li­za­ce samot­né hry, a neje­nom DLC, ale i vylep­še­ní hry. Od dob prv­ní­ho vydá­ní máme nové zvu­ky, vylep­še­né osvět­le­ní a samo­zřej­mě i drob­né změ­ny gra­fi­ky a nasta­ve­ní pro gra­fi­ky a pro­ce­so­ry nové gene­ra­ce.

Jsem rád, že pro fanouš­ky hry tvůr­ci při­ná­še­jí pra­vi­del­né aktu­a­li­za­ce a nová DLC. Iberia je nut­nost, aby hra byla ješ­tě lep­ší a po pro­je­tí celé Evropy, kte­rou už pra­vi­del­ní hrá­či zna­jí nové DLC při­ne­se dal­ší desít­ky hodi­ny za volan­tem.

100 %

Foto:SCS Software

  • Nezkrotná Angelika3. srpna 2021 Nezkrotná Angelika Nezdolná Angelika je francouzsko-italsko-německý film Bernarda Borderieho z roku 1967. Následuje po Angelika a král a předchází Angelika a sultán. Obsah filmu Angelika, se dozvídá, že […] Posted in Speciály
  • Angelika a král3. srpna 2021 Angelika a král Angelika a král (originální název: Angélique et le roy) je celovečerní film z roku 1966, který natočil režisér Bernard Borderie ve francouzsko-německo-italské koprodukci. Film je třetím […] Posted in Speciály
  • The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85%3. srpna 2021 The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85% Je čas na pořádnou akci také z dílny DC Univerza. Tahle komiksovka hned po oznámení upoutala pozornost svými sliby o nejlepší akci roku. Tenhle sebevražedný tým je o poznání rozdílný od […] Posted in Filmové recenze
  • Road to Perdition2. srpna 2021 Road to Perdition Těžko říct, zda je to pouhá náhoda, či důsledek tvrdé práce, ale každý film, ve kterém se objeví Tom Hanks je vždy excelentní, ať hraje mlčenlivou roli trosečníka, nebohého imigranta, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Policejní akademie 6: Město v obležení2. srpna 2021 Policejní akademie 6: Město v obležení Policejní akademie 6: Město v obležení je americký celovečerní film z roku 1989. Jedná se o šestý díl série, který zůstal na pět let posledním. Obsah filmu Gang z Wilson Heights […] Posted in Speciály
  • Nezvratný osud 51. srpna 2021 Nezvratný osud 5 „Nezvratný osud“ je celkem zajímavá série, která vycházela z jednoduchého nápadu. Ale tak už to bývá. Dobré věci mnohdy vznikají právě z jednoduchých nápadů. Ten jednoduchý nápad spočíval […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly1. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly Já osobně pirátské a námořní filmy všeobecně moc rád nemám. Ale na tento snímek jsem se těšil a doufal jsem, že nebudu zklamán. A jak to dopadlo? Řekněme půl napůl. Celý příběh se točí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noe - Noe pozoruje zkázu lidstva a cítí se vyvolen Stvořitelem...1. srpna 2021 Noe - Noe pozoruje zkázu lidstva a cítí se vyvolen Stvořitelem... Starostlivý otec Noah (Russell Crowe) se dokáže postarat o svou rodinu a v případě potřeby ji dokáže ochránit před nebezpečím. Neublížil by ani mouše, ale dokáže porazit zlé lidi bez […] Posted in Retro filmové recenze
  • Poslední žoldák - Van Dammovka letošního roku31. července 2021 Poslední žoldák - Van Dammovka letošního roku Jean-Claude Van Damme se znovu vrací ve svých šedesáti letech do mého zájmu. Ve slavných osmdesátkách jsem si užil hodně jeho filmů, ale skončil jsem s ním v roce 1994, kdy jsem byl v kině […] Posted in Filmové recenze
  • Rozhněvaný muž – Bůh pomsty si žádá krev31. července 2021 Rozhněvaný muž – Bůh pomsty si žádá krev Anglický režisér Guy Ritchie patří k mým velkým oblíbencům. A se svojí aktuální formou je možná dokonce na samém vrcholu pomyslného žebříčku. Naposledy jsem totiž napálil plný počet jeho […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,73197 s | počet dotazů: 216 | paměť: 55212 KB. | 04.08.2021 - 09:23:05