Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Euro Truck Simulator 2: Iberia - Nejlepší balík pro ETS2 za 9 let.

Euro Truck Simulator 2: Iberia - Nejlepší balík pro ETS2 za 9 let.

Iberia

Když sko­ro před 9. lety (ofi­ci­ál­ně 18. říj. 2012) vyšla hra o evrop­ském ces­to­vá­ní v kami­ó­nech, tak jsme neo­če­ká­va­li, že tato hra vydr­ží tak dlou­ho a v tak dob­ré kva­li­tě. Tvůrci stá­le při­ná­ší nové balíč­ky a nové aktu­a­li­za­ce, a tak je stá­le hra aktu­ál­ní.

Základní hra obsa­hu­je pou­ze střed­ní Evropu, Německo a kou­sek Francie. Postupně se pomo­cí DLC roz­ší­ři­la o zby­tek Evropy na seve­ru, jihu a výcho­du a zasa­hu­je o do kous­ku Asie a rus­ké­ho kon­ti­nen­tu.

Posledním balí­kem, se kte­rým před něko­li­ka dny tvůr­ci při­šli, je Pyrenejský polo­ostrov. Je vidět, že je to hod­ně dob­rý balík, obsa­hu­je nej­ví­ce obsa­hu ze všech mož­ných evrop­ských DLC a postup­né obje­vo­vá­ní všech mož­ných měst, zají­ma­vos­tí a hlav­ně nákla­dů je na desít­ky a desít­ky hodin.

V počtu jed­not­li­vých prv­ků je v rám­ci DLC nepře­ko­na­tel­né, pro­to­že obsa­hu­je 49 jed­not­li­vých měst, vel­kých i malých, potom dal­ších 15 uni­kát­ních vyhlíd­ko­vých míst a stov­ky a tisí­ce reál­ných dál­nic, kte­ré spo­ju­jí měs­ta a mís­ta v rám­ci 2 až 3 hodin ces­to­vá­ní.

Na kaž­dém prv­ku Španělska i Portugalska je vidět straš­ná prá­ce a důra­zu na jed­not­li­vé detai­ly, pro­to­že kaž­dá „Iberská“ paměti­hod­nost, zají­ma­vá kři­žo­vat­ka i samot­né mýt­né brá­ny, vypa­da­jí jako ve sku­teč­nos­ti.

Samozřejmostí jsou i pří­sta­vy, kte­ré vedou do Francie, Anglie i Itálie, a tak se v kli­du může­te s novým DLC užít ces­to­vá­ní i bez někte­rých před­cho­zích dopl­ňu­jí­cích balí­ků.

Přestože už se Euro Truck Simulator 2 vyví­jí už devět let, tak tvůr­ci neza­há­le­jí, kaž­dý nový balík čás­ti Evropy při­ná­ší aktu­a­li­za­ce samot­né hry, a neje­nom DLC, ale i vylep­še­ní hry. Od dob prv­ní­ho vydá­ní máme nové zvu­ky, vylep­še­né osvět­le­ní a samo­zřej­mě i drob­né změ­ny gra­fi­ky a nasta­ve­ní pro gra­fi­ky a pro­ce­so­ry nové gene­ra­ce.

Jsem rád, že pro fanouš­ky hry tvůr­ci při­ná­še­jí pra­vi­del­né aktu­a­li­za­ce a nová DLC. Iberia je nut­nost, aby hra byla ješ­tě lep­ší a po pro­je­tí celé Evropy, kte­rou už pra­vi­del­ní hrá­či zna­jí nové DLC při­ne­se dal­ší desít­ky hodi­ny za volan­tem.

100 %

Foto:SCS Software

  • Vetřelci - Už je to 35 let, co vznikl 2. vetřelčí film28. července 2021 Vetřelci - Už je to 35 let, co vznikl 2. vetřelčí film "Vetřelci" jsou jasným příkladem toho, že pokračování mohou být velmi dobrá. Možná nepřekoná originál, ale pořád je to tak dobrý film, že si ho nenechte ujít. "Vetřelci" jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Babičky na tahu – Paříž trochu jinak28. července 2021 Babičky na tahu – Paříž trochu jinak Judy Leigh se zde, stejně jako v předešlém románu Ještě to nebalím, vzkazuje babička,  soustřeďuje na ženy, které, přestože mají velkou část života za sebou, oplývají neuvěřitelnou […] Posted in Recenze knih
  • Kronika - Překvapení začátku roku 2012, to je to, co bych o tomhle filmu řekl.28. července 2021 Kronika - Překvapení začátku roku 2012, to je to, co bych o tomhle filmu řekl. Naprosto mě dostal v tom nejlepším slova smyslu. Opět jeden z dalších důkazů, že k natočení skvělé trikové show nepotřebujete astronomický rozpočet. Když jsem poprvé viděl upoutávku na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach27. července 2021 Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach je americký celovečerní film z roku 1988, pátý díl série. V něm jsou zbývající hlavní hrdinové vysláni na policejní veletrh v Miami, kde má být […] Posted in Speciály
  • Pohádky o domovních znameních26. července 2021 Pohádky o domovních znameních „Domovní znamení, to byly – a někde ještě stále jsou – obrázky nebo sošky, které si lidé kdysi dávali vyhotovit na své domy“.  Oslovuje autor místo úvodu čtenáře a nabízí osm pohádek, ve […] Posted in Recenze knih
  • Max Payne slaví 20 let od vydání26. července 2021 Max Payne slaví 20 let od vydání Jmenuji se Max Payne, hraji ve hře Max Payne postavu Maxe Payna a přišel jsem vás zabít! To je zhruba stručná charakteristika hlavního hrdiny této slavné hry od finské softwarové […] Posted in Retro games
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
  • Báječná Angelika26. července 2021 Báječná Angelika Merveilleuse Angelika je francouzsko-německo-italský film, který natočil režisér Bernard Borderie podle románu Anne a Serge Golonových a který byl uveden v roce 1965. Obsah filmu Film […] Posted in Speciály
  • Fantomas kontra Scotland Yard26. července 2021 Fantomas kontra Scotland Yard Fantomas proti Scotland Yardu je francouzsko-italský film režiséra André Hunebelleho z roku 1967. Po Fantomasovi z roku 1964 a Fantomas se zlobí z roku 1965 se jedná o třetí a závěrečnou […] Posted in Speciály
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,40027 s | počet dotazů: 222 | paměť: 55050 KB. | 29.07.2021 - 05:43:47