Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > EQUILIBRIUM

EQUILIBRIUM

Akční - sci­fi ve zvlášt­ním námě­tu, sto­jí za pozor­nost. Příběh z budouc­nos­ti, kde se lidé sna­ží žít v míru vel­mi radi­kál­ní for­mou. Celá spo­leč­nost pre­fe­ru­je stej­né oble­če­ní, zaří­ze­ní bytu, kan­ce­lá­ří atd. Zároveň si kaž­dý injek­tu­je pro­stře­dek, kte­rý tlu­mí veš­ke­ré emo­ce zejmé­na závist, nená­vist = k potla­če­ní neschod, tudíž k vyvo­lá­ní vál­ky. Ale také lás­ku. Zároveň jsou vycho­vá­ví­ni pro „uda­vač­ství“, kdy nevez­me někdo lát­ku na potla­če­ní citu, a stá­vá se pro novou spo­leč­nost nevhod­ným tzv. cito­vý zlo­či­nec a je zpo­pel­něn.
Společnost má tvz. Kleriky, kte­ří jsou vlast­ně spe­ci­a­lis­té pro boj. A to vel­mi dob­ří!! Řeší extrém­ní situ­a­ce, boj s rebe­li.
Právě jeden z nich se poma­lu, ale jis­tě stá­vá cito­vým zlo­čin­cem......

Velmi pěk­ný film s dob­rým námě­tem, výbor­ný­mi boji­vý­mi scé­na­mi a efek­ty.

Režie: Kurt Wimmer
Herci: Christian Bale, Emily Watson, Taye Diggs, Angus Mac Fadyen, Sean Bean.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,72907 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56627 KB. | 02.07.2022 - 07:43:58