Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Články > Enter the Matrix

Enter the Matrix

Enter The Matrix je pří­bě­hem upro­střed pří­bě­hu. Hra obsa­hu­je růz­no­ro­dé bojo­vé scé­ny, auto­mo­bi­lo­vé honič­ky a kaska­dér­ské kous­ky. Enter The Matrix není jen hrou, kte­rá je zasa­ze­na do fan­tas­tic­ké­ho pro­stře­dí Matrixu, ale tvo­ří i jeho nedíl­nou sou­část inspi­ro­va­nou fil­mem Matrix Reloaded.Hlavní rysy :
-
Příběh upro­střed pří­bě­hu - hra dopl­ňu­je a roz­ví­jí pří­běh napja­tě oče­ká­va­né­ho fil­mu Matrix Reloaded.
-
Neuvěřitelné Kung Fu bojo­vé scé­ny, kte­ré řeží­ro­val odbor­ný cho­re­o­graf Yuen Wo Ping.
-
Automobilové honič­ky a kaska­dér­ské kous­ky přes­ně v holly­wo­od­ském sty­lu.
-
Popírání gra­vi­tač­ních záko­nů, v svě­tě Matrixu vlád­nou jiné záko­ny.
-
Neuvěřitelně akč­ní boje s agen­ty.
-
Pilotujte LOGO, nej­rych­lej­ší vzná­šed­lo v Zionově let­ce.
-
Nechte se pou­čit od Oracle, jak zachrá­nit lid­stvo.

Minimální kon­fi­gu­ra­ce :

Windows 98, 2000, ME, XP, pro­ce­sor 800MHz, paměť 128MB RAM, gra­fic­ká kar­ta s 32MB RAM, 1.00GB vol­no na dis­ku, 4x CDROM

Objednávat může­te ZDE

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,30385 s | počet dotazů: 216 | paměť: 53489 KB. | 16.01.2022 - 11:45:49