Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Enslaved: Odyssey to the West

Enslaved: Odyssey to the West


Být otro­kem je samo o sobě dost na nic. Ještě hor­ší ale může být otro­kem v posta­po­ka­lyp­tic­kém svě­tě, kde po jakési vál­ce před cca 150 lety svět prak­tic­ky skon­čil a lidé (respek­ti­ve jejich zbyt­ky) jen pře­ži­va­jí ve stra­chu z vše­moc­né orga­ni­za­ce Pyramida.
Hráč se zde ují­má role „Opičáka“ (v ori­gi­ná­le „Monkey“), což je tako­vý snad až tro­chu ste­re­o­typ­ní sva­lo­vec se srd­cem na správ­ném mís­tě. Stereotypům se ale tro­chu odli­šu­je při vzá­jem­né inter­ak­ci s ostat­ní­mi posta­va­mi, kdy ke slo­vu při­chá­ze­jí zají­ma­vé situ­a­ce a nezříd­ka i spe­ci­fic­ký humor (zejmé­na v hoj­nos­ti se tře­tí posta­vou).
Opičákovým par­ťá­kem je ve hře Trip, na prv­ní pohled zno­vu tro­chu ste­re­o­typ­ní cha­rak­ter dívči­ny s ňad­ry vel­ký­mi, že by se dala krá­jet a potřeb­nou dáv­kou IT doved­nos­tí.
Vztah mezi Opičákem a Trip však zase tak ste­re­o­typ­ní není a postu­pem nabí­rá - podob­ně jako celý pří­běh - na inten­zi­tě.
Velkou devi­zou hry je změ­na pro­stře­dí. Chvíli jsme v rui­nách poni­če­né­ho měs­ta, chví­li na lid­ské základ­ně, poté na sme­tiš­ti, apod. Do nudy hra nikdy nesklouz­la, a to se pro­sím pěk­ně jed­ná prak­tic­ky o „oby­čej­nou“ ská­kač­ku oko­ře­ně­nou akč­ní­mi sou­bo­ji (na kte­ré sta­čí oby­čej­na počí­ta­čo­vá myš a klá­ve­sy wasd s mezer­ní­kem) a občas něja­kým men­ším „adven­tur­ním“ logic­kým pro­blé­mem (kte­rý ale není zase tak vel­ký pro­blém vyře­šit).
Enslaved mi sed­la, to neta­jím a je to asi z před­cho­zích řád­ků zřej­mé. Už dáv­no jsou pryč ty časy, kdy by video­hry pat­ři­ly mezi mé nej­ob­lí­be­něj­ší koníč­ky, ale těch cca 10 hodin strá­ve­ných u Enslaved roz­hod­ně neli­tu­ji. Možná by hra snes­la i něja­ké pokra­čo­vá­ní. Svět posta­po­ka­lyp­tic­ké budouc­nos­ti, kte­rý není a pri­o­ri tem­ný a plný šílen­ců s vizá­ží meta­lo­vých muzi­kan­tů, nao­pak plný zele­ně a slu­níč­ka (pří­ro­da si pros­tě pla­ne­tu Zemi bere zpět) se mi líbil.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Brothers: A Tale of Two Sons16. září 2019 Brothers: A Tale of Two Sons Byly časy, kdy interaktivní počítačová zábava byla vyhrazena prakticky pouze pro několik málo podivínů, kteří vycházeli ze svých potemnělých doupat jen v případě, že: a) došly potraviny b) […]
  • Syberia14. září 2019 Syberia SyberiaSibiř je počítačová hra, která vám doslova vyrazí dech. Obsahuje NAPROSTO úchvatné lokace, při vstupu do nich často jen zíráte na NÁDHERNOU grafiku, obsahuje hezkou smyčcovou (ač […]
  • Portal (2007)10. září 2019 Portal (2007) Half-Life znají i lidé, kteří se o interaktivní počítačovou zábavu moc nezajímají. Portal měl být možná původně jen takovým vedlejším produktem tohoto slavného titulu, jenže netrvalo to […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Walking Dead (PC, Telltale Games)30. září 2019 Walking Dead (PC, Telltale Games) Walking Dead je už zavedená značka. Na počátku byl komiks (dnes má "na kontě" více než 100 čísel), poté televizní seriál (de facto adaptace komiksu) a bylo jen otázkou času, kdy se nemrtví […]
  • Warcraft 329. září 2019 Warcraft 3 Warcraft je skvělá realtime fantasy strategie, která se (jak jistě poznáte podle názvu) dočkala svého již třetího pokračování. Hra nás opět přivádí do nádherné krajiny, kde se odehrávají […]
  • Deus Ex: Human Revolution9. října 2019 Deus Ex: Human Revolution V roce 2000 spatřila světlo světa hra s prapodivným názvem "Deus Ex", hra, na kterou po čase mnozí "pamětníci" vzpomínají se slzou v oku a označují ji za to nejlepší, co na poli virtuální […]
  • Vietcong 2 (PC)16. září 2019 Vietcong 2 (PC) Ještě teď si vzpomínám na tu dobu, kdy světlo světa spatřil první Vietcong. Bylo to hodně zajímavá hra, která šla rozumnou střední cestou, kde na jedné straně byly trochu schématické […]
  • Prince of Persia – klasika klasik6. srpna 2019 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […]