EMILY WATSONOVÁ

Během něko­li­ka posled­ních dese­ti­le­tí se EMILY WATSONOVÁ (Rosa Hubermannová) sta­la jed­nou nej­u­zná­va­něj­ších here­ček v zábav­ním prů­mys­lu. Poprvé upou­ta­la svě­to­vou pozor­nost svým neza­po­me­nu­tel­ným výko­nem v roli Bess ve fil­mu Prolomit vlny reži­sé­ra Larse von Triera, kte­rý byl jejím prv­ním celo­ve­čer­ním fil­mem. Za svůj srd­cervou­cí výkon zís­ka­la nomi­na­ce na Oscara a Zlatý gló­bus a vyhrá­la cenu New York Film Critics Circle a Cenu Felix za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon a cenu London Film Critics Circle pro brit­ský objev roku 1997.

            Watsonová zís­ka­la svou dru­hou nomi­na­ci na Oscara a Zlatý gló­bus a nomi­na­ci na cenu BAFTA za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon v roce 1999 za svůj str­hu­jí­cí výkon v roli Jackie ve fil­mu Hilary a Jackie z pro­duk­ce October Films. Jedná se o dojí­ma­vý a tra­gic­ký pří­běh slav­né kla­sic­ké vio­lon­cel­list­ky Jacqueline du Pré reží­ro­va­ný Anandem Tuckerem.

V minu­lém roce se Watsonová obje­vi­la ve třech výji­meč­ných fil­mech. První, Prázdná koléb­ka, je fil­mo­vou adap­ta­cí mono­gra­fie Empty Cradles a vyprá­ví sku­teč­ný pří­běh Margaret Humphreysové, soci­ál­ní pra­cov­ni­ce, kte­rá odha­li­la jeden z nej­vět­ších spo­le­čen­ských skan­dá­lů posled­ních let. Také se obje­vi­la v roli mat­ky, jejíž syn ode­jde do vál­ky ve fil­mu Stevena Spielberga Válečný kůň, kte­rý byl nomi­no­van na Zlatý gló­bus a na Oscara. V tele­vi­zi se Watsonová obje­vi­la v původ­ním fil­mu z pro­duk­ce tele­viz­ní sta­ni­ce Sundance Channel Vrahova důvěr­ni­ce, kte­rý se sou­stře­dí na neu­vě­ři­tel­ný pří­běh Janet Leachové, jež hrá­la klí­čo­vou roli v odha­le­ní zlo­či­nů Freda a Rosemary Westových. Její výkon skli­dil nad­še­né recen­ze a Zlatý gló­bus a SAG nomi­na­ce na nej­lep­ší hereč­ku v mini-sérii nebo tele­viz­ním fil­mu.

Watsonová se také obje­vi­la ve fil­mu Anna Karenina po boku Jude Lawa a Keiry Knightleyové a ve fil­mu Some Girl(s), kte­rý napsal Neil LaBute. Mezi její nad­chá­ze­jí­cí fil­my pat­ří Little Boy, kte­rý vyprá­ví pří­běh ame­ric­ké­ho chlap­ce, kte­rý se sna­ží udě­lat vše pro to, aby se jeho otec vrá­til domů z dru­hé svě­to­vé vál­ky.

Mezi její před­cho­zí fil­my pat­ří Synecdocha, New York Charlieho Kaufmana; Světlušky v zahra­dě  po boku Julie Robertsové a Willema Dafoea; Miss Potter s Renée Zellwegerovou a Ewanem McGregorem; Soumrak nad Jižní Afrikou, The Proposition s Guy Pearcem, Liamem Neesononem a Johnem Hurtem;  Křižák v dží­nách; Mrtvá nevěs­ta Tima Burtona; Paralelní lži s Tomem Wilkinsonem a Rupertem Everettem, Život a smrt Petera Sellerse, za svůj výkon v roli Anne Sellersové zís­ka­la nomi­na­ci na Zlatý gló­bus; Opilí lás­kou od Paula Thomase Andersona; Červený drak, prequel k Mlčení jeh­ňá­tek; Gosford Park Roberta Altmana; Cradle Will Rock Tima Robbinse; jako hlav­ní posta­va ve fil­mu Alana Parkera Andělin popel, kte­rý je fil­mo­vou adap­ta­cí memoá­rů Franka McCourta, oce­ně­ných Pulitzerovou cenou a ve fil­mu Trixie Alana Rudolfa, ve kte­rém hrá­la spo­leč­ně s Nickem Noltem. Hrála také s Johnem Turturrem ve fil­mu Lužinova obra­na v režii Marleen Gorrisové pod­le romá­nu Vladimíra Nobokova; Boxer Jima Sheridana s Daniel Day-Lewisem; a Metroland s Christianem Balem pod­le romá­nu Juliana Barnese.

Mezi tele­viz­ní poči­ny Emily Watsonové pat­ří sní­mek spo­leč­nos­ti Lifetime Strom v srd­ci, ve kte­rém hrá­la po boku Dermota Mulroneyho a Gretchen Molové. Film je adap­ta­cí best­selle­ru Kima Edwardse a sle­du­je pří­běh otce dvoj­čat, kte­rý po poro­du sou­ro­zen­ce roz­dě­lí, aby syno­vi a jeho mat­ce zabrá­nil v pozná­ní, že se malé děv­čát­ko naro­di­lo s dow­no­vým syn­dro­mem. Také hrá­la Maggie Tulliverovou v úspěš­ném fil­mu pod­le romá­nu George Eliota Mlýn na čer­ve­né řece z pro­duk­ce BBC Masterpiece.

Watsonová je vete­rán­kou na lon­dýn­ském jeviš­ti, mezi její diva­del­ní poči­ny pat­ří Tři sest­ry, Dětská hodin­ka v Královském národ­ním diva­dle a Paní z moře. Na pod­zim roku 2002 se Watsonová obje­vi­la v diva­dle Donmar Warehouse Theatre sou­běž­ně ve dvou insce­na­cích: Strýček Váňa (jako Soňa) a Večer tříkrá­lo­vý (jako Viola), obě pod režij­ním vede­ním osca­ro­vé­ho reži­sé­ra Sama Mendese. Tyto kri­ti­kou osla­vo­va­né insce­na­ce byly ome­ze­ně uve­de­ny v Brooklyn Academy of Music v New Yorku. Watsonová také veli­ce čas­to spo­lu­pra­co­va­la s Královskou shake­spea­rov­skou spo­leč­nos­tí, kon­krét­ně v insce­na­cích Jovial Crew, Zkrocení zlé ženy, Dobrý konec vše napra­ví a Pitvora.

Více na Kritiky.cz
Nejlepší film 2016 - 1. kolo - 2. dvojice - Zootropolis: Město zvířat Druhý zápas prvního kola vyhrál Zootropolis: Město zvířat...
Mars Tisková konference 16.10.2018....
O pyšné žárovce Hedvice „Za stovkou vypínačů, deseti pojistkami a jedním kilometrem elektrických drátů se nacházel...
Jaká variace meče je nejvíc OP? ...
Harry Potter and the Order of the Phoenix Ve hře Harry Potter a Fénixův řád se Harry vrací pátým rokem do školy v Bradavicích a zji...


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • PAUL BETTANY6. června 2018 PAUL BETTANY PAUL BETTANY (Dryden Vos) je držitelem klasického hereckého vzdělání v rámci Drama Centre v Londýně. Američtí diváci se s ním poprvé setkali ve filmu Briana Helgelanda Příběh rytíře, ve […]
  • Emily Blunt25. října 2015 Emily Blunt Emily Olivia Leah Blunt (* 23. února 1983 Londýn, Spojené království) je britská herečka. Nejvíce se proslavila rolemi ve filmech Ďábel nosí Pradu (2006), Královna Viktorie (2009), Správci […]
  • Projekt 100 - Franklin J. Schaffner (1920–1989)14. září 2017 Projekt 100 - Franklin J. Schaffner (1920–1989) Syn amerických misionářů se narodil v Tokiu, kde také prožil dětství. Následně se jeho rodina přestěhovala zpět do USA, kde Schaffner vystudoval střední školu a poté práva na Columbia […]
  • Richard Attenborough25. srpna 2014 Richard Attenborough Richard Attenborough (* 29. srpna 1923, Cambridge, Spojené království – 24. srpna 2014) byl britský herec, režisér a producent. Jde o držitele dvou Oscarů (za film Gándhí), čtyř cen BAFTA […]
  • Maggie Smithová23. března 2015 Maggie Smithová Dame Margaret Natalie Smithová, DBE (28. prosince 1934, Illford, Essex, Anglie), známá jako Maggie Smithová, je britská herečka, dvojnásobná držitelka Oscara i Zlatého glóbu, pěti cen […]
  • Sigourney Weaver28. ledna 2015 Sigourney Weaver Sigourney Weaver (* 8. října 1949 New York), rodným jménem Susan Alexandra Weaver, je americká herečka. Narodila v New Yorku bývalému prezidentovi televizní společnosti NBC Sylvesteru […]
  • GEOFFREY RUSH8. ledna 2014 GEOFFREY RUSH GEOFFREY RUSH (Hans Hubermann) zahájil svou kariéru jako divadelní herec ve své rodné Austrálii. Objevil se ve více než 70 divadelních inscenacích a ve více než 20 celovečerních […]
  • JULIETTE BINOCHE19. května 2014 JULIETTE BINOCHE JULIETTE BINOCHE  je držitelka Oscara, která za své filmové herecké výkony získala mezinárodní uznání. Jako jediná herečka se může pochlubit tím, že získala ceny za nejlepší ženský herecký […]
  • COLIN FIRTH18. února 2015 COLIN FIRTH Klasicky školený britský divadelní herec a držitel Oscara COLIN FIRTH je veteránem filmu a televize s působivým výčtem rolí, které ztvárnil během posledních tří desetiletí. Objevil se ve […]