Kritiky.cz > Recenze knih > Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové

Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové

ted mlc emily elgarova

Když v Nemocnici Svaté Kateřiny na jed­not­ce inten­ziv­ní péče skon­čí mla­dá žena Cassie Jensenová, ihned se o ni začne zají­mat vrch­ní sest­ra Alice. Její nová paci­ent­ka se jí zdá pově­do­má a když odha­lí tajem­ství, kte­ré Cassie nepro­zra­di­la ani milu­jí­cí­mu man­že­lo­vi, ani rodi­ně, všech­no se změ­ní. Jedním z dal­ších paci­en­tů na oddě­le­ní je Frank. Leží uzamče­ný uvnitř své­ho těla a není scho­pen jak­ko­li komu­ni­ko­vat. Přesto však vidí i sly­ší všech­no, co se kolem něho děje a brzu pocho­pí, že Cassi hro­zí vel­ké nebez­pe­čí.

Policie Cassiin pří­pad nepře­stá­vá vyšet­řo­vat. Kdo a proč ji sra­zil? Šlo jen o pou­hú neho­du nebo o sna­hu Cassii uml­čet? Na tyhle otáz­ky nikdo nezná odpo­věď a všich­ni se mohou jen domní­vat, co se ve sku­teč­nos­ti sta­lo. Všichni kro­mě Franka. Ten vidí vše, co se na oddě­le­ní děje, a neu­nik­ne mu ani prav­da o Cassii a její neho­dě. Jenže jak tuhle prav­du sdě­lit?

Psychothriller Teď mlč, kte­rý napsa­la ang­lic­ká spi­so­va­tel­ka Emily Elgarová, je při­rov­ná­ván k best­selle­rům Zmizelá a Dívka ve vla­ku. Tyhle při­rov­ná­ní vyzní­va­jí pochval­ně, kni­ze ovšem spíš ško­dí, pro­to­že Teď mlč je pří­běh s úpl­ně jiným námě­tem a záplet­kou než zmí­ně­né dva romá­ny. Čtenáři ale na zákla­dě při­rov­ná­ní oče­ká­va­jí něco jiné­ho, než dosta­nou, a pro­to mohou zůstat zkla­ma­ní. A to je ško­da, pro­to­že Emily Elgarová vytvo­ři­la důmy­sl­ný pří­běh s gra­du­jí­cím napě­tím a neotře­lou záplet­kou, kte­rý si čte­nář­skou pozor­nost  oprav­du zaslou­ží.

Příběh je vyprá­věn ze tří pohle­dů - z Alicina a Frankova se dozví­dá­te o dění v pří­tom­nos­ti, zatím­co čás­ti Cassie umož­ňu­jí nahléd­nout do minu­los­ti a uka­zu­jí, že Cassiin doko­na­lý život mož­ná nebyl až tako­vý doko­na­lý, jak se zdál. Všichni tři vypra­vě­či mají svou dějo­vou lin­ku pro­myš­le­nou do nejmen­ších detai­lů, kte­ré do sebe postup­ně hez­ky zapad­nou a dove­dou kni­hu k pře­kva­pi­vé­mu kon­ci. Pokud máte rádi psy­cho­thrille­ry, nenech­te se odra­dit poma­lej­ším začát­kem. Příbéh Alice, Franka, Cassii a jejich blíz­kých za pře­čte­ní roz­hod­ně sto­jí!

Hodnocení: 80%

TEĎ MLČ

Autorka: Emily Elgar

Originální název: If You Knew Her

Překlad: Helena Hartlová

Vydáno: Mladá fron­ta. 2018

Počet stran: 296

  • Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno5. února 2019 Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno Madeleine měla všechno, o čem snila. Nádherný dům, oddanou nejlepší kamarádku Lucy, starostlivého manžela Doma a roztomilá dvojčátka Aidana a Annabel. Zdá se, že se od ní štěstí nemůže […] Posted in Recenze knih
  • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […] Posted in Recenze knih
  • Jane Corryová - Manželova žena7. srpna 2017 Jane Corryová - Manželova žena Když se mladá advokátka Lily provdá za Eda, je odhodlána nechat minulost za sebou a začít odznova. Pak ale začne pracovat na svém prvním připadu vraždy a seznámí se s Joem, odsouzeným […] Posted in Recenze knih
  • Podivná holka20. dubna 2019 Podivná holka Když je dětská psychologička Imogen Reidová donucena vrátit se do rodného města a začít tam nový život, netuší, co ji čeká. v nové práci má na starosti problémové děti. Jednou z nich je i […] Posted in Recenze knih
  • Zmizení Šimona Šťopky - kniha11. srpna 2017 Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž spolumajitelkou firmy Křídla a spol. což je vílí detektivní kancelář. Sdílí ji s mnoha zvláštními […] Posted in Recenze knih
  • Jane Corryová - Pokrevní sestra20. června 2018 Jane Corryová - Pokrevní sestra Sestry Kitty a Alison vedou odlišné životy. Kitty žije v ústavu. Nedokáže promluvit a nehodu, která ji do ústavu dostala, si vůbec nevybavuje. Nevzpomíná si ani na svůj předešlý život. […] Posted in Recenze knih
  • Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru!3. října 2018 Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru! Jo Blackmoreová trpí psychickou nemocí, ale snaží se žít normální život.Pracuje a svědomitě se stará o svou milovanou dvouletou dceru Elisu. Její život by byl skvělý, nebýt toho, že její […] Posted in Recenze knih
  • Malé temné lži a jejich následky16. dubna 2019 Malé temné lži a jejich následky Catrin Quinnová před několika lety přišla o své dva syny. Teď žije téměř poustevnickým životem. Ona i její bývalá kamarádka Ráchel, která je za smrt Catrininých synů zodpovědná, se snaží […] Posted in Recenze knih
  • Šest krát dva - kniha21. února 2018 Šest krát dva - kniha Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvláštní dopis. Pisatelkou byla jistá žena, která už se dva měsíce potýkala se zvláštnímu zvuky u sebe doma. Připadalo jí to, jakoby byl někdo […] Posted in Recenze knih
  • Co ukrývají Stíny nad zálivem?13. srpna 2018 Co ukrývají Stíny nad zálivem? Před sedmi lety unesl dva desetileté chlapce proud příliš daleko od břehu. A na pevninu se vrátil jeden. Byli to synové dvou nejlepších kamarádek Sáry a Isly. Obě doufaly, že naživu […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com