Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Emily Blunt

Emily Blunt

Emily Olivia Leah Blunt (* 23. úno­ra 1983 Londýn, Spojené krá­lov­ství) je brit­ská hereč­ka. Nejvíce se pro­sla­vi­la role­mi ve fil­mech Ďábel nosí Pradu (2006), Královna Viktorie (2009), Správci osu­du (2011), Looper (2012), Na hra­ně zítř­ka (2014) a Čarovný les (2014). Získala pět nomi­na­cí na Zlatý gló­bus, čty­ři na Critics“ Choice Award, dvě London Film Critics“ Circle Awards a jed­nu nomi­na­ci na cenu BAFTA. Zlatý Glóbus zís­ka­la za prá­ci tele­viz­ním dra­ma­tu Gideon’s Daughter v roce 2007. V roce 2009 zís­ka­la BAFTA Britannia Award za Britského uměl­ce roku.

Životopis

Emily se naro­di­la v Londýně jako dru­há dce­ra Janice (Dixon), uči­tel­ky a býva­lé hereč­ky a Olivera Simona Petera Blunta, práv­ní­ka. Má 3 sou­ro­zen­ce: Felicity, Sebastiana a Suzanne. Herectví vystu­do­va­la na Londýnské uni­ver­zi­tě.

Kariéra

Na diva­del­ních prk­nech hra­je od roku 2001, zde v roce 2002 ztvár­ni­la, mimo jiné, Julii ve zná­mém Shakespearově dra­ma­tu Romeo a Julie.

U fil­mu debu­to­va­la v roce 2002 v brit­ském tele­viz­ním seri­á­lu Foylova vál­ka. V roce 2004 si zahrá­la lesbic­kou roli ve sním­ku Moje léto lás­ky. V roce 2005 se obje­vi­la po boku Billyho Nigha a Mirandy Richardson v brit­ském tele­viz­ním dra­ma­tu Gideon’s Daughter. Za roli vyhrá­la Zlatý Glóbus.

V roce 2006 si zahrá­la sekre­tář­ku Meryl Streepové spo­leč­ně s Anne Hathawayovou ve fil­mu Ďábel nosí Pradu, v témže roce vystu­po­va­la ve sním­ku Neodolatelný. V roce 2007 účin­ko­va­la v horo­ru Závan smr­ti, v témže roce si zahrá­la s Tomem Hanksem a Julií Robertsovou ve sním­ku Soukromá vál­ka pana Wilsona.

Britskou krá­lov­nu Viktorii ztvár­ni­la v americko-britském his­to­ric­kém dra­ma­tic­kém fil­mu Královna Viktorie z roku 2009, za tuto hlav­ní roli byla nomi­no­vá­na na Zlatý gló­bus. V roce 2011 zís­ka­la hlav­ní roli po boku Matta Damona ve fil­mu Správci osu­du. Byla ji nabíd­nu­ta role ve fil­mu Captain America: První Avenger, ale roli odmít­la.

V roce 2012 si zahrá­la s Jasonem Segelem v kome­di­ál­ním fil­mu Zásnuby na dobu neu­r­či­tou. Natočila sci-fi film Looper, po boku s Brucem Willisem a Josephem Gordon-Levittem.

V roce 2014 se obje­vi­la v hlav­ní roli po boku Toma Cruise ve fil­mu Na hra­ně zítř­ka. Ten samý rok zís­ka­la roli Pekařovy ženy v muzi­ká­lo­vém fil­mu Čarovný les.

Osobní život

V roce 2005 se sezná­mi­la s kanad­ským zpě­vá­kem Michaelem Bublé. Seznámili se v Melbourne v záku­li­sí při pří­le­ži­tos­ti udě­lo­vá­ní tele­viz­ních cen Logie Awards a poz­dě­ji žili spo­leč­ně ve Vancouveru. Rozešli se v roce 2008.

V lis­to­pa­du 2008 se sezná­mi­la s ame­ric­kým her­cem Johnem Krasinskim. Vzali se 10. čer­ven­ce 2010 ve měs­tě Como v Itálii.

Její sest­ra Felicity, kte­rá pra­cu­je jako lite­rár­ní agent­ka, se v roce 2011 zasnou­bi­la s her­cem Stanleyem Tuccim poté, co je Emily sezná­mi­la. Její bra­tr Sebastian je také herec.

Emily poro­di­la 16. úno­ra 2014 dce­ru Hazel.


Detaily o článku Emily Blunt


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,27160 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56673 KB. | 29.06.2022 - 22:06:12