Emilia Clarke


Emilia Clarke (* 1. květ­na 1987, Londýn, Anglie, Spojené krá­lov­ství) je brit­ská hereč­ka. Její nej­zná­měj­ší rolí je Daenerys Targaryen v seri­á­lu Hra o trů­ny.

Životopis

Narodila se v Londýně a vyrost­la v Berkshire. Její otec je diva­del­ní zvu­ko­vý tech­nik, její mat­ka je pod­ni­ka­tel­ka a mlad­ší bra­tr stu­du­je poli­ti­ku. Její zájem o hra­ní začal, když jí byly tři roky a vidě­la muzi­kál Show Boat, na kte­rém v té době pra­co­val její otec. Byla vzdě­lá­vá­na na ško­lách St Edward’s (2000–2005) a Rye St Antony, než stu­do­va­la na Drama Centre London, kde absol­vo­va­la v roce 2009.

Kariéra

Zpočátku se obje­vo­va­la ve škol­ních diva­del­ních hrách, ve dvou na St. Edwards, v dese­ti na Drama Centre London, v diva­del­ní hře Sense v uve­de­ní od spo­leč­nos­ti Company of Angels a v rekla­mě pro Samaritans. Její prv­ní tele­viz­ní role byly Saskia Mayer v epi­zo­dě seri­á­lu Doctors a Savannah ve fil­mu Trias úto­čí. Časopis Screen International ji jme­no­val jako jed­nu z „Britských hvězd zítř­ka“.

V roce 2010 byla obsa­ze­na jako Daenerys Targaryen do fan­ta­sy seri­á­lu z pro­duk­ce HBO, Hra o trů­ny, kte­rý je zalo­že­ný na kniž­ní sérii Píseň ledu a ohně od George R. R. Martina. Byla obsa­ze­na jako náhra­da za jinou brit­skou hereč­ku Tamzin Merchant, kte­rá byla nahra­ze­na z nezve­řej­ně­ných důvo­dů. Seriál se začal vysí­lat v dub­nu 2011, zís­kal pozi­tiv­ní recen­ze a byl rych­le obno­ven i pro dru­hou sérii. Za své ztvár­ně­ní Daenerys v roce 2011 zís­ka­la EWwy Award pro nej­lep­ší hereč­ku ve ved­lej­ší roli v dra­ma­tic­kém seri­á­lu a v roce 2013 byla ve stej­né kate­go­rii nomi­no­vá­na na cenu Emmy.

V roce 2013 si zahrá­la v novém celo­ve­čer­ním fil­mu s názvem Spike Island, pojme­no­va­ném po loka­ci ske­če The Stone Roses z deva­de­sá­tých let.

V břez­nu 2013 ztvár­ni­la hlav­ní roli Holly Golightly v broadwa­yském uve­de­ní nove­ly Trumana Capota, Snídaně u Tiffanyho. Hra měla pre­mi­é­ru 4. břez­na a der­ni­é­ru 21. dub­na.

V květ­nu 2013 bylo ozná­me­no, že se obje­ví po boku Jamese Franca ve fil­mu Garden of Last Days.


Detaily o článku Emilia Clarke


Ohodnoťte článek


Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • EMILIA CLARKE6. června 2018 EMILIA CLARKE EMILIA CLARKE (Qi'ra) na sebe poutá pozornost diváků svými výjimečnými hereckými výkony. Clarke v současné době natáčí osmou a poslední sezónu úspěšného seriálu stanice HBO Hra o trůny, […]
  • Solo: Star Wars Story - Recenze - 80%23. května 2018 Solo: Star Wars Story - Recenze - 80% Druhá odbočka světa Star Wars nás konečně provede zákoutími šťastných a smolných okamžiků Hana Sola. Jak se syčák Han seznámil se svým kopilotem Chewbaccou? Kdy a za jakých okolností […]
  • Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána31. března 2019 Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána Tak až máme 6. díl. Jako každý díl na nás čeká na několik překvapení, nový hrad a další návrat postavy až z první série. Shrnuje se k bitvám, které nás čekají určitě na konci série, […]
  • Hra o trůny - Za zdí (S07E06) - Znova se vrátil noční král i draci13. dubna 2019 Hra o trůny - Za zdí (S07E06) - Znova se vrátil noční král i draci Máme za sebou díl, který zase přinesl mnoho akce, mnoho překvapení, samozřejmě i hodně úmrtí, ale očekávání se splnilo. Znova se vrátil noční král i draci. Hodně to epizodu vyzdvihlo […]
  • Hra o trůny - Drak a Vlk (S07E07) - Dozvíme se opravdový původ Jona Sněha, krále severu!14. dubna 2019 Hra o trůny - Drak a Vlk (S07E07) - Dozvíme se opravdový původ Jona Sněha, krále severu! Tak to máme za sebou. Sedm dílů sedmé série seriálu Hra o trůny. Zima se blíží mílovými kroky, i hlavní postavy zakončily svoji sedmiepizodní cestu po království. Cersei i Daenerys se […]
  • Hra o trůny - Vrata (S06E05) - příběh Hodora30. března 2019 Hra o trůny - Vrata (S06E05) - příběh Hodora Tak máme za sebou půl letošní sezóny Hry o trůny. Pátý díl završil část, která za sebou nechala další nevysvětlené prvky. Ale v souladu s předchozími díly zase posunula děl dopředu, hlavně […]
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih8. dubna 2019 Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih Mezi prvními hvězdami, které nově patří mezi herecké osazenstvo, je Jim Broadbent a Ed Sheeran. První z nich bude mít určitě velkou a důležitou roli. Druhý asi moc dlouho nezůstane, […]
  • Hra o trůny - Winterfell15. dubna 2019 Hra o trůny - Winterfell Příběh prvního dílu poslední série. Královo přístaviště Qyburn imformujte Cersei, že je poražena východní hlídka. Královna přivítá koupené vojsko a i přes svůj prvotní odpor se vyspí s […]
  • The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště10. května 2019 The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště Druhá půlka začíná tam, kde předchozí díl skončil. Zimohrad se ubránil před nemrtvými a díky Aryi zemřel i Zimní král. Čtvrtá epizoda je také dlouhá, protože se musí příběh hodně posunout […]