Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Ema ve školce od Gunilly Woldové

Ema ve školce od Gunilly Woldové

20376113 10209188992954013 7567534247977637031 n

Ema ve škol­ce

Pokud máte doma budou­cí­ho před­ško­láč­ka, co se chys­tá popr­vé do škol­ky, a rád by věděl, jaké to ve škol­ce je, jak to tam fun­gu­je, tak prá­vě pro něj je urče­na tahle kníž­ka „Ema ve škol­ce“ od Gunilly Woldové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Albatros. Kniha nese odpo­vě­di prá­vě na všech­ny tyto zví­da­vé otáz­ky malých hrdi­nů

Díky krás­ným, pou­ta­vým obráz­kům a milém poví­dá­ní pro­ve­de kni­ha malé­ho čte­ná­ře celým dnem ve škol­ce, názor­ně mu uká­že, jaký tako­vý běž­ný den ve škol­ce vypa­dá, sezná­mí s jed­no­du­chým rytmem celé­ho dne.

Kniha vyprá­ví o tom, že kaž­dé ráno do škol­ky rodi­če odve­dou své malé rato­les­ti a pone­cha­jí je tu mezi svý­mi nový­mi kama­rá­dy, aby tak moh­li spo­leč­ně pro­ží­vat nej­růz­něj­ší dob­ro­druž­ství. A co zají­ma­vé­ho se v tako­vé ško­lič­ce dělá?

Společně si hra­jí, uží­va­jí si zába­vy, her a hlav­ně se učí spous­tu nových věcí. Všichni spo­lu papa­jí u jed­no­ho vel­ké­ho sto­lu, po obě­dě cho­dí na chvi­lin­ku spát do svých malých postý­lek, aby než si je odpo­led­ne zase rodi­če vyzved­nou, moh­li vyběh­nout ven na zahrád­ku škol­ky nebo se jít ješ­tě na malou chvi­lič­ku pro­jít ven na pro­cház­ku

Příběhem pro­vá­zí malá hol­čič­ka Ema, kte­rá názor­ně na jed­nom ze svých dnů uka­zu­je, jak to ve škol­ce cho­dí. Ema cho­dí do škol­ky moc ráda a za svý­mi kama­rá­dy se vždy moc těší.

Ale ne vždyc­ky se běž­ný den vyda­ří tak jak má, a neo­be­jde se to i bez něja­ké té drob­né bolíst­ky. A prá­vě o tom vyprá­ví dru­há kapi­to­la kni­hy „EMA U DOKOTORA“.

Když se leze, kam se nemá, tře­ba na sta­rý strom, není se čemu divit, že z vět­ve může Ema spad­nout a roz­bít si o kámen leží­cí v trá­vě hla­vu tak, že jí musí pan uči­tel taxí­kem odvézt k léka­ři na šití.

To, jak Ema návště­vu u léka­ře zvlád­ne, a to zda se díky roz­bi­té hla­vě pona­u­čí, to už si musí­te se svý­mi malý­mi čte­ná­ři pře­číst sami.

Krásná kni­ha malé­ho for­má­tu, tak ako­rát do malé ruky našich nejmen­ších. Výhodou této kníž­ky je, že děti nemu­sí ani umět číst, a samot­ný pří­běh pocho­pí jen ze samot­ných obráz­ků. Obrázky jsou krás­né a pou­ta­vé, samy vyprá­vě­jí­cí pří­běh o tom jaké to je cho­dit a navště­vo­vat malou ško­lič­ku.

Ti vět­ší děti nao­pak díky obráz­kům zvlád­nou vyprá­vět a vytvá­řet si svůj vlast­ní pří­běh a roz­ví­jet si tak svou vlast­ní fan­ta­zii.

Kniha je moc hez­ky uspřá­dá­na, pod­ně­cu­je dět­skou fan­ta­zii a upou­tá­vá pozor­nost dítě­te při samot­ném čte­ní.

EMA VE ŠKOLCE

Napsala a ilu­stro­va­la: GUNILLA WOLDOVÁ

Přeložila: Jarka Vrbová

Vydalo nakla­da­telstív Albatros v Praze roku 2017

Pro děti od 4 let, 1. vydá­ní

  • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […] Posted in Recenze knih
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […] Posted in Recenze knih
  • NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného!31. srpna 2018 NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného! Každý ví, že nejlépe chutná zakázané ovoce, a ani tady to není výjimkou. Tahle kniha od australského rozhlasového hlasatele a komika Andyho Leea pobaví doslova všechny věkové […] Posted in Recenze knih
  • Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké30. srpna 2018 Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké Tak u téhle knížky jsem se náramně pobavila, a abych řekla pravdu, tak jsem se občas přistihla i u toho, že mně i smíchy tekly slzy po tváři. Ještě nikdy jsem se u žádné knihy nepobavila a […] Posted in Recenze knih
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […] Posted in Recenze knih
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […] Posted in Recenze knih
  • GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát...1. května 2018 GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát... S jakou knížkou jde dětem psaní hezky od ruky? No jak jinak než-li s "GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát..." od Heleny Uhlířové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […] Posted in Recenze knih
  • MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ1. května 2018 MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ Miluje-li vaše dítě milé a laskavé příběhy o zvířátkách, zcela určitě si nenechte ujít knihu „Magická zvířata - Kočičí čáry“ od Holly Webbové, jež vydalo nakladatelství Fragment, ve […] Posted in Recenze knih
  • Střevíček Škrpálek od Petry Svobody17. listopadu 2017 Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Příběh plný dobrodružství jedné malé holčičky a kouzelných botiček vás přímo pohltí v knížce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vydalo […] Posted in Recenze knih
  • PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti17. listopadu 2017 PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti Čas od času nás překvapí některé z otázek našich dětí na věci, na které sami neznáme odpověď. A ať se snažíme sebevíc, odpovědět […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,22595 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53376 KB. | 19.09.2021 - 20:18:55