Elly Blakeová - Ledová krev

Ledová krev

Ruby má zvlášt­ní dar. Dokáže ovlá­dat oheň. Ve svě­te, ve kte­rém žije, je však tato schop­nost smr­tel­ně nebez­peč­ná. Vláda totiž pat­ří lidem ovlá­da­jí­cím led, a ti se sna­ží Ohnivé zni­čit.

Z toho důvo­du Ruby svou schop­nost skrý­vá. Někdo z ves­ni­ce ji ale udá, a tak pro ni při­jdou vojá­ci, aby ji zatkli. Snaží se brá­nit, no pro­hra­je. Její mat­ka je zavraž­dě­na, ves­ni­ce vypá­le­ná a ona skon­čí ve věz­ni­ci. Po něko­li­ka měsí­cích stráv­ných v cele ji vysvo­bo­dí dva cizin­ci ovlá­da­jí­cí sílu ledu - bra­tr Mléč a Arcus, mla­dý muž, kte­rý skrý­vá své vlast­ní tajem­ství. Chtějí zvrh­nout ledo­vé­ho krá­le a Ruby je  jedi­ný člo­věk na svě­tě, kte­rý jim může pomoct.

Ledová krev je fan­ta­sy pří­běh plný napě­tí, akce, intrik i roman­ti­ky. Bohužel je ale i před­vi­da­tel­ný a hod­ně při­po­mí­ná jiné young adult fan­ta­sy série, napří­klad Skleněný trůn nebo Rudou krá­lov­nu. Stejně jako v již zmí­ně­ných séri­ích zde máme hrdin­ku s výji­meč­nou schop­nos­tí, kte­rá má moc změ­nit svět, šíle­né­ho krá­le posed­lé­ho svou vlast­ní mocí a ovlá­da­né­ho tem­ný­mi sila­mi, i pra­vé­ho dědi­ce trů­nu, kte­rý má sla­bost pro hlav­ní hrdin­ku.

Autorka však píše čti­vě a na vytvo­ře­ní své­ho svě­ta si dala zále­žet. Zaujala mě hlav­ně myto­lo­gie, kte­rou vytvo­ři­la a kte­rou vysvět­lu­je nejen vznik ledo­vé a ohni­vé moci, ale i zla, kte­ré ovlá­dá krá­le. Slovním přestrel­kám mezi Ruby a Arcusem nechy­bí vtip a iro­nie a bra­tr Mléč i ostat­ní z opat­ství, ve kte­rém Ruby ukrý­va­li, jsou posta­vy pro young adult fan­ta­sy nety­pic­ké, a tak jsou zají­ma­vým spes­t­ře­ním kni­hy.

Více na Kritiky.cz
Apollo 11: Revoluční skok v kosmonautice i televizním vysílání - Znovuobjevené záznamy odhalují stěžejní informace o vesmírném programu z 60. a 70. let 21. července 2019 uplyne přesně 50 let od okamžiku, kdy americký astronaut Neil Armstrong učin...
Angelina Jolie Angelina Jolie je jednou z nejúspěšnějších, ale také nejotevřenějších hereček Hollywood...
Ghost in the Shell - 80 % Co bychom měli čekat od sci-fi, které je v komiksové verzi kultovní? Asi taky kultovní film, ...
Bohemian Rhapsody (2018) Bohemian Rhapsody (BR) je jedním z filmů, o nichž se hodně mluví, jsou masově navštěvo...
Harry - štěně bez domova - kniha - recenze - 100 % Harry je malé štěně, které musela jeho majitelka, malá holčička Bětka, dát do útulku, pro...

Obálka je nád­her­ná a ihned upou­tá pozor­nost, no i když je pří­běh, kte­rý se za ní ukrý­vá, hez­ký, nechy­bí mu před­vi­da­tel­nost a jed­no­du­chost. Z toho­to  důvo­du kni­hu dopo­ru­ču­ji spíš mlad­ším čte­ná­řům.

Hodnocení: 60%

Ledová krev

Autorka: Elly Blakeová

Originální název: Frostblood

Překlad: Tereza Frantová

Vydáno: CooBoo, 2017

Počet stran: 320

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatrosmedia. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […]
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […]
  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […]
  • Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí?23. května 2019 Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí? Zatímco se brigantská princezna Catherine připravuje na politické manželství, snaží se její osobní strážce Ambrose zjistit, proč musela jeho sestra zemřít. V Calidoru touží sluha March po […]
  • Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee11. března 2018 Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee Nakladatelství Fragment přináší na trh knihu ze světa fantasy orientovanou na mladé čtenáře od 14 let, což ale neznamená, že do knihy se s potěšením nezačtou i čtenáři starší. Kniha vás […]
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […]
  • Naplní Iskari svůj osud?17. srpna 2018 Naplní Iskari svůj osud? Kdysi dávno si osamělý Božský Stařec stvořil dva společníky, Prvního vyrobil z oblohy a duše a pojmenoval ho Namsara. Byl to zlatý hoch, který všude přinášel smích a lásku. Druhá byla […]
  • Alexandra Brackenová - Cestovatelka12. listopadu 2017 Alexandra Brackenová - Cestovatelka Etta byla vytržena ze svého života a vhozena do minulosti, kde jakákoliv její chyba může změnit budoucnost. Po nevydařeném pokusu získat astroláb se ocitne sama na neznámém místě v […]
  • Marissa Meyerová - Renegáti24. června 2018 Marissa Meyerová - Renegáti Renegáti jsou syndikát lidí s neobyčjnými schopnostmi. Povstali z trosek zničené společnosti a zavedli znovu řád tam, kde dosud vládl chaos. Jako obhájci práva a spravedlnosti jsou pro […]
  • Řád zlomených křídel9. června 2017 Řád zlomených křídel Paříž se zotavuje z Velké války Řádů. Její ulice lemují ruiny, z Notre Dame zbyly jen ohořelé zdi, Seina zčernala popelem. Život mezi troskami však pokračuje dál. Zoufalé gangy v ulicích […]