Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Elegantní nebo nekonvenční styl?

Elegantní nebo nekonvenční styl?

elegantni

Elegantní nebo nekonvenční styl?

Stalo se vám někdy, že jste potka­la ele­gant­ně oble­če­nou dámu ve vypa­so­va­ných šatech, ani ne krát­kých ani ne dlou­hých s krás­ný­mi decent­ní­mi až roman­tic­ký­mi doplň­ky, ale při roz­ho­vo­ru s ní na téma její­ho sty­lu jste zjis­ti­la, že je vlast­ně nekon­venč­ní?

Elegantní styl

Rozdíl mezi těmi­to dvě­ma sty­ly je dosti zásad­ní. Elegantní dáma je dáma, kte­rá má ráda řád a pra­vi­dla, milu­je sys­tém, všech­no v jejím živo­tě je peč­li­vé a naplá­no­va­né dopře­du. Dokonce i ona sama je veli­ce peč­li­vou oso­bou.

Nekonvenční styl

Kdežto nekon­venč­ní dáma či žena ten daný řád a pra­vi­dla veli­ce ráda poru­šu­je, tvo­ří si svá vlast­ní pra­vi­dla. A pokud je nekon­venč­ní ženou žena, kte­rá vyja­dřu­je veli­kým sexap­pea­lem, pro­to­že má ráda, když vypa­dá tak, že se na ni muži rádi kou­ka­jí a když se oble­če do tako­vých ele­gant­ních šatů, tak lze zce­la přes­ně vypo­zo­ro­vat, že vlast­ně poru­šu­je to své vnitř­ní nasta­ve­ní.

Vyjadřujte sama sebe!

Taky si říká­te, že když potká­te na uli­ci nekon­venč­ní ženu oble­če­nou ele­gant­ně, že se vůbec nemá ráda? Ona říká té své duši, kte­rá má urči­tou for­mu a bar­vu nebo tvar: „Já se tako­vá nemám ráda, chtě­la bych na sobě něco změ­nit.“ Takže když vidí­te v ele­gant­ních šatech tu přís­nost, ten řád a uvě­do­mu­je­te si, že jste to vy, pak je vše v pořád­ku, ale pokud jste nekon­venč­ní, musí­te v sobě pro­bu­dit tu rebel­ku, pros­tě tako­vou ženu, kte­rá si sto­jí za svým a tvo­ří si svá vlast­ní pra­vi­dla a před­lo­ží je celé­mu svě­tu.

Nesmí vám chybět sebevědomí

Je pro vás důle­ži­té, najít sama sebe, pro­to­že pak bude­te dale­ko úspěš­něj­ší a nejen, že se tak bude­te i cítit, ale oko­lí vás tak­to bude vní­mat. Přece si nebu­de­te hrát na to co nejste, ale nao­pak buď­te veli­ce pyš­ná na to, kým jste.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz


Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,92378 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53142 KB. | 18.09.2021 - 16:22:20