Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > El robo del siglo – jihoamerická loupež století

El robo del siglo – jihoamerická loupež století

Singlo

Argentinské fil­my nehod­no­tím pří­liš čas­to. Vlastně si vyba­vu­ji pou­ze Divoké his­tor­ky z roku 2014 a při­jde mi to tro­chu ško­da, pro­to­že argen­tin­ská kine­ma­to­gra­fie mě vlast­ně zatím nezkla­ma­la. A pla­tí to i o sním­ku El robo del siglo, kte­rý vyprá­ví pří­běh nená­pad­ných zlo­dě­jů, kte­rým se v roce 2006 poda­řil husar­ský kou­sek, když ve měs­tě Acassus vylou­pi­li tam­ní ban­ku.

Odlehčený Heist Movie
Pokud tedy máte rádi žánr tzv. heist fil­mů roz­hod­ně nevá­hej­te a po tomhle kous­ku sáh­ně­te. Rozhodně pat­ří k nad­prů­mě­ru. Atmosféra odka­zu­je na vychva­lo­va­ný seri­ál La Casa de Papel a mně osob­ně při­po­mněl tře­ba Spojence s Denzelem Washingtonem. Zkrátka a dob­ře, tahle argen­tin­ská par­tič­ka se roz­hod­ně neztra­tí.

Základní pět­ka
Postavy jsou sym­pa­tic­ké, a i když jde o ban­dič­ku život­ních loo­se­rů, bude­te jim fan­dit. Film se nebe­re váž­ně. Jde o skvě­lou oddychov­ku, kte­rá pří­jem­ně odsý­pá a takřka mis­tr­ně klič­ku­je mezi žán­ro­vý­mi klišé. Co se týče řeme­sl­né­ho zpra­co­vá­ní, tak ani tady nemá Filmfanatic co vytknout.

Nejlepší za posled­ní roky?
Popravdě; mar­ně vzpo­mí­nám, kdy napo­sle­dy jsem viděl tak dob­rý film o ban­kov­ní lou­pe­ži. Zmiňovaný Spojenec je z roku 2006 (!) a Afleckovo Město z roku 2010 a od té doby mar­ně pát­rám v pamě­ti, abych vytáh­nul lep­ší kou­sek z toho­to sub­žán­ru. I pro­to nevá­hej­te a poznej­te Argentinu jinak, než skr­ze fot­ba­lo­vá kouz­la Lionela Messiho.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,34452 s | počet dotazů: 217 | paměť: 54396 KB. | 14.04.2021 - 20:04:44
X