Kritiky.cz > Addony do NHL 09 > EHA NHL 14 (Upgrade NHL 09 on NHL 14) - 1.0a - Torrent

EHA NHL 14 (Upgrade NHL 09 on NHL 14) - 1.0a - Torrent

d3xmt4qPiUw

EHA NHL 14 (Update NHL 09 na NHL 14) ver 1.0a

-Je aktu­a­li­za­ce NHL 09 pro roč­ník 2013/2014. Obsahuje z čás­ti addo­ny pro minu­lou sezó­nu a z čás­ti

pro aktu­ál­ní sezó­nu.

-Vytvořil kolek­tiv European Hockey Addons.

-Aktualizace sou­pi­sek a addo­nů nalez­ne­te na http://ehaddons.eu/ .

-Můžete nás sle­do­vat také na face­boo­ku http://fb.com/EuropeanHockeyAddons .

Novinky:

- Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 28. 10. 2013

- Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 21. 10. 2013

- Soupisky NHL k datu 28. 10. 2013

- Soupisky KHL k datu 28. 10. 2013

- Soupisky němec­ké DEL k datu 28. 9. 2013

- Soupisky fin­ské SM ligy k datu 28. 9. 2013

- Soupisky švéd­ské SHL k datu 28. 9. 2013

- Soupisky švý­car­ské NLA k datu 28. 10. 2013

- Soupisky Mezinárodní scé­ny k datu 28. 9. 2013

- Nové dre­sy

- Tváře má CCA 85 % hráčů

- Nové ledy

- Nové menu

- Nový balíček zvu­ků (ve hře i v menu)

- Nový uka­za­tel skó­re

- Nová loga do uka­za­te­le skó­re

- Nová loga do menu

- Noví roz­hod­čí

- Nové aré­ny

- Nové intro

- Možnost insta­la­ce čes­ké­ho nebo ang­lic­ké­ho jazy­ka

- Možnost změ­ny jazy­ka komen­tá­to­ra

- Možnost sma­zá­ní int­ra

Návod:

1. Spusťte 1_ELH14/NHL09_Patch.part01.exe pro insta­la­ci gra­fic­kých addo­nů. Je důle­ži­té insta­lo­vat do slož­ky s insta­lo­va­nou hrou NHL 09 a pře­psat všech­ny soubory.Případně si sou­bo­ry může­te roz­ba­lit jinam a veš­ke­ré adre­sá­ře a sou­bo­ry do insta­lač­ní­ho adre­sá­ře zko­pí­ro­vat do instlač­ní­ho adre­sá­ře.

Pokud máte insta­lo­va­nou hru v Program Files (x86). Je nut­né si pře­in­sta­lo­vat ori­gi­nál hru do jiné­ho adre­sá­ře.

2. Spusťte 2_Rosters/EHA sou­pis­ky 1.0.exe pro insta­la­ci aktu­ál­ních sestav.

Při insta­la­ci je nut­né mít ori­gi­nál NHL 09 - onli­ne ver­zi může­te kou­pit zde: http://www.key4you.cz/product/details/545-nhl-09/.

Odkazy:

- WEB: http://ehaddons.eu/

- FB: http://fb.com/EuropeanHockeyAddons

- BadVovak cybres: http://www.nhlkhl.tk/

- zMAKER,Lprow28: http://www.hockeyaddons.ru

Tvůrci:

Ferda, 7becks, Longbone, Benny, Fulinax, Kopr, bin­c­zech, machi6, Spidey, Paja61, Marek359, Jenda,

NaSmuriS, Janči, Pochi, Misho-182, Shram, Momik , Škvara, Luckinko 35, Syzchmenev, Simča, Spidey,

zMaker, Stamos91, Demoul, BadVovak, Jiggy, čŒervajs, Yony35, Lprow28, Maximov, Vernon, Senator a tvůr­ci z TBN

EHA NHL 14 (Update NHL 09 on NHL 14)

-It’s upgra­de for NHL 09 for sea­son 2013/2014. It con­ta­ins addons from last sea­son and from this sea­son.

-Created by European Hockey Addons.

-Updates of ros­ters down­lo­ad here: http://ehaddons.eu/

-You can follow us on Facebook http://fb.com/EuropeanHockeyAddons .

Instalation:

1. Run ELH14/NHL09_Patch.part01.exe for install gra­fic addons.It is nesse­ry install files to direc­to­ry Install NHL 09.

2. RUN Rosters/EHA sou­pis­ky 1.0.exe for ros­ters addons.

We recom­mend to buy NHL 09 - http://www.key4you.cz/product/details/545-nhl-09/

News:

- Roster of Czech Tipsport Extraliga upda­ted to date 28. 10. 2013

- Roster of Slovak Tipsport Extraliga upda­ted to date 21. 10. 2013

- Roster of NHL upda­ted to date 28. 10. 2013

- Roster of KHL upda­ted to date 28. 10. 2013

- Roster of German DEL upda­ted to date 28. 9. 2013

- Roster of Finish SM ligy upda­ted to date 28. 9. 2013

- Roster of Swedish SHL upda­ted to date 28. 9. 2013

- Roster of Swiss NLA upda­ted to date 28. 10. 2013

- Roster of Iternational teams upda­ted to date 28. 9. 2013

- New Jersey

- Cyberfaces for 85 % of pla­yers

- New ices

- New menu

- New audi­o­pack

- New sco­re­bo­ard

- New logos in sco­re­bo­ard

- New logos in menu

- New refe­re­es

- New are­nas

- New intro

- Possibility of installati­on of Czech or English lan­gu­age

- Possibility of chan­ging Commetary lan­gu­age

- Possibility of dele­ting intro

Links:

- WEB: http://ehaddons.eu/

- FB: http://fb.com/EuropeanHockeyAddons

- BadVovak cybres: http://www.nhlkhl.tk/

- zMAKER,Lprow28: http://www.hockeyaddons.ru

Addon makers:

Ferda, 7becks, Longbone, Benny, Fulinax, Kopr, bin­c­zech, machi6, Spidey, Paja61, Marek359, Jenda,

NaSmuriS, Janči, Pochi, Misho-182, Shram, Momik , Škvara, Luckinko 35, Syzchmenev, Simča, Spidey,

zMaker, Stamos91, Demoul, BadVovak, Jiggy, čŒervajs, Yony35, Lprow28, Maximov, Vernon, Senator a tvůr­ci z TBN

Soubor sta­huj­te zde na webu Kritiky.cz


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • EHA NHL 14 (Upgrade NHL 09 on NHL 14) - 1.0a7. dubna 2018 EHA NHL 14 (Upgrade NHL 09 on NHL 14) - 1.0a EHA NHL 14 (Update NHL 09 na NHL 14) ver 1.0a -Je aktualizace NHL 09 pro ročník 2013/2014. Obsahuje z části addony pro minulou sezónu a z části pro aktuální […]
  • NHL 15 by EHA ( Version by Jenda) - Torrent5. dubna 2018 NHL 15 by EHA ( Version by Jenda) - Torrent EHA NHL 15 (Update NHL 09 na NHL 15) ver. by Jenda Soubor ke stáhnutí najdete na http://www.addony.net/download.php?id=182 -Je aktualizace NHL 09 pro ročník […]
  • EHA NHL 15 (Update NHL 09 na NHL 15) ver. by Jenda3. dubna 2018 EHA NHL 15 (Update NHL 09 na NHL 15) ver. by Jenda v raru máte 2 odkazy ke stažení in rar you have two download links -Je aktualizace NHL 09 pro ročník 2014/2015. Obsahuje z části addony pro minulou sezónu a z […]
  • Tipsport Extraliga 2015/16 - ELH 1.1 - ELH k 4.3.20166. dubna 2018 Tipsport Extraliga 2015/16 - ELH 1.1 - ELH k 4.3.2016 Postup instalace soupisek Tipsport Extraligy 2015/16 1)Soubory db.viv a tuning.viv zkopírujte do složky se hrou a to do složky db 2)Soubory exhibition.exh a exhibition exha.tdb do […]
  • EHA soupisky/rosters 1.04. dubna 2018 EHA soupisky/rosters 1.0 Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 pro správné fungování soupisek. - Soupisky české Tipsport Extraligy k datu 28. 10. 2013 - […]
  • EHA Goal Horn Project - Sirény by binczech & Pivajs3. dubna 2018 EHA Goal Horn Project - Sirény by binczech & Pivajs ---------Goal Horn Project--------- ----------Made by binczech--------- -----For European Hockey Addons---- Upozornění: - Pro správné fungování je […]
  • NHL 15 by EHA (Version by Jenda) - celý 5 Gb soubor6. dubna 2018 NHL 15 by EHA (Version by Jenda) - celý 5 Gb soubor EHA NHL 15 (Update NHL 09 na NHL 15) ver. by Jenda Tento balík je vytvořen v září 2015! -Je aktualizace NHL 09 pro ročník 2014/2015. Obsahuje z části addony pro […]
  • MS 2016 - sestavy ver 1.17. dubna 2018 MS 2016 - sestavy ver 1.1 Postup instalace soupisek MS 2016 1.0 1)Soubory db.viv a tuning.viv zkopírujte do složky se hrou a to do složky db. 2)Soubory local bh a local viv opět do složky se hrou a to do […]
  • MS 2016 - sestavy ver 1.23. dubna 2018 MS 2016 - sestavy ver 1.2 Postup instalace soupisek MS 2016 1.2 1)Soubory db.viv a tuning.viv zkopírujte do složky se hrou a to do složky db. 2)Soubory local bh a local viv opět do složky se hrou a to do […]
  • Soupisky / Rosters - Tipsport Extraligy 2015/16 samoinstalace7. dubna 2018 Soupisky / Rosters - Tipsport Extraligy 2015/16 samoinstalace CZ: Samoinstalace stačí spustit dát cestu k nhl09 a nehat nainstalovat - Soupisky české Tipsport extraligy k datu 4.3.2016 (včetně upravených čísel […]