Kritiky.cz > Recenze knih > E. G. Bulwer-Lytton - Poslední dny Pompejí

E. G. Bulwer-Lytton - Poslední dny Pompejí

Knihy Poslední dny Pompejí pat­ří mezi ty pub­li­ka­ce, kte­ré jsou dosta­teč­ně zná­my, ale ne kaž­dý je sku­teč­ně četl. Já jsem na onu kni­hu nara­zil při jed­nom z nájez­dů na antikva­ri­á­ty a výmě­nou za 10 kč se sta­la mou.

Kniha byla napsá­na v roce 1834, nicmé­ně pře­klad je rela­tiv­ně nový (mé vydá­ní je z roku 1989) a netr­pí zby­teč­ný­mi archaismy. Příběh čte­ná­ře při­vá­dí do měs­ta Pompeje krát­ce před jeho zni­če­ním. Soustředí se na osu­dy mla­dé­ho Řeka Glauka, kte­ré­ho autor popsal takřka jako ztě­les­ně­ní veš­ke­rých muž­ských ctnos­tí, jenž se zami­lu­je do krás­né a inte­li­gent­ní (ztě­les­ně­ní žen­ských ctnos­tí) dámy z Neapole, avšak je tu ješ­tě Nýdie, sle­pá dív­ka, kte­rá v Glaukovi rov­něž najde zalí­be­ní...

Poslední dny Pompejí cel­kem věro­hod­ně zachy­cu­jí atmo­sfé­ru doby, nicmé­ně v popi­su jed­ná­ní postav se pod­le mého názo­ru autor až pří­liš nechal svá­zat svo­ji érou a před­sta­va­mi roman­tis­mu. Popis kata­stro­fy je rela­tiv­ně krát­ký, ale trou­fám si říci, že i cel­kem přes­ný, Bulwer-Lytton se nechal inspi­ro­vat přímímy zázna­my (Plinius) a na kni­ze cel­ko­vě je znát, že k téma­tu má sil­ný vztah a že Pompeje sám navští­vil. Často děj „poza­sta­ví“ a vyprá­ví o tom, jak vypa­da­jí Pompeje dnes. Do těch­to, v sou­čas­nos­ti, mrtvých pro­stor pak dává své posta­vy a roze­hrá­vá jejich osu­dy plné lás­ky, nábo­žen­ství, zra­dy, apod. Právě to, spo­lu s dobrou psy­cho­lo­gií postav, pat­ří mezi nej­lep­ší atri­bu­ty této kni­hy.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Danielle Steel: Narozeniny, Přátelé navždy, Hotel Vendôme, Zrada a Milovat znovu (zlatý box)15. února 2016 Danielle Steel: Narozeniny, Přátelé navždy, Hotel Vendôme, Zrada a Milovat znovu (zlatý box) V nakladatelství IKAR vyšel před Vánoci opravdový dárek pro milovníky románů Danielle Steel. Ve zlatém boxu, graficky zpracovaném jako dárek, převázaný  ozdobnou stužkou, se ukrývá asi […]
  • Haruki Murakami - Norské dřevo30. listopadu 2019 Haruki Murakami - Norské dřevo Haruki Murakami - Norské dřevoKniha tohoto japonského autora byla napsána v roce 1987, nicméně její děj se odehrává ještě o dvě dekády zpět. Hlavním hrdinou je Tóru Watanabe, skrze něhož […]
  • Haruki Murakami - Sputnik, má láska3. prosince 2019 Haruki Murakami - Sputnik, má láska Představovat další Murakamiho knihu je tak trochu nošením dříví do lesa, neboť o jeho poslední česky přeložené knize se toho napsalo dost a dost. Zkuste například zalistovat posledním […]
  • Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi15. října 2018 Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi Běžně pečujeme o své zdraví, chodíme na preventivní prohlídky. V každodenním shonu ale zapomínáme na partnerství, že i o ně musíme pečovat. Stolen Due je psycholog a ředitel dánského […]
  • Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský: Windows 10. Průvodce uživatele11. prosince 2015 Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský: Windows 10. Průvodce uživatele Léto roku 2015 přineslo nový operační systém – Windows 10. Navazuje na svého předchůdce, Windows 8, které znamenaly pro uživatele takovou změnu, že dostaly nálepku uspěchaného, […]
  • Veronica Monet: Vědomá prostitutka12. února 2016 Veronica Monet: Vědomá prostitutka Úžasná kniha, která se vulgárně jen může tvářit. Opravdu se jí nebojte a otevřete jí. Rozvinete se jako poupě a při dočítání posledních stránek jsem se už usmívala. Snad i osvobozena […]
  • Vánoční nadílka pohádek - příběhy pro adventní čas4. listopadu 2019 Vánoční nadílka pohádek - příběhy pro adventní čas Víte, že dárky mohou slušně pohádat a přitom nemusí přijít vůbec Nový rok? Viděli jste někdy slepici lyžovat? A může se topení uložit k zimnímu spánku? Pojďte se na to se mnou společně […]
  • Investování pro začátečníky6. června 2016 Investování pro začátečníky Znáte systém a finanční strategii akciových a dluhopisových investic či fondů životního cyklu? Víte, jaké výhody a nevýhody jsou spojeny se stavebním spořením, životním pojištěním a […]
  • Sněží, sněží... - Tři sváteční romance15. listopadu 2015 Sněží, sněží... - Tři sváteční romance Sněží, sněží – to je sbírka tří svátečních romancí od Johna Greena, Maureen Johnsonové a Lauren Myracleové. Každá povídka se odehrává na Štědrý den, při sněhové kalamitě. Příběhy mezi […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]