E. G. Bulwer-Lytton - Poslední dny Pompejí

Knihy Poslední dny Pompejí pat­ří mezi ty pub­li­ka­ce, kte­ré jsou dosta­teč­ně zná­my, ale ne kaž­dý je sku­teč­ně četl. Já jsem na onu kni­hu nara­zil při jed­nom z nájez­dů na antikva­ri­á­ty a výmě­nou za 10 kč se sta­la mou.

Kniha byla napsá­na v roce 1834, nicmé­ně pře­klad je rela­tiv­ně nový (mé vydá­ní je z roku 1989) a netr­pí zby­teč­ný­mi archaismy. Příběh čte­ná­ře při­vá­dí do měs­ta Pompeje krát­ce před jeho zni­če­ním. Soustředí se na osu­dy mla­dé­ho Řeka Glauka, kte­ré­ho autor popsal takřka jako ztě­les­ně­ní veš­ke­rých muž­ských ctnos­tí, jenž se zami­lu­je do krás­né a inte­li­gent­ní (ztě­les­ně­ní žen­ských ctnos­tí) dámy z Neapole, avšak je tu ješ­tě Nýdie, sle­pá dív­ka, kte­rá v Glaukovi rov­něž najde zalí­be­ní...

Poslední dny Pompejí cel­kem věro­hod­ně zachy­cu­jí atmo­sfé­ru doby, nicmé­ně v popi­su jed­ná­ní postav se pod­le mého názo­ru autor až pří­liš nechal svá­zat svo­ji érou a před­sta­va­mi roman­tis­mu. Popis kata­stro­fy je rela­tiv­ně krát­ký, ale trou­fám si říci, že i cel­kem přes­ný, Bulwer-Lytton se nechal inspi­ro­vat přímímy zázna­my (Plinius) a na kni­ze cel­ko­vě je znát, že k téma­tu má sil­ný vztah a že Pompeje sám navští­vil. Často děj „poza­sta­ví“ a vyprá­ví o tom, jak vypa­da­jí Pompeje dnes. Do těch­to, v sou­čas­nos­ti, mrtvých pro­stor pak dává své posta­vy a roze­hrá­vá jejich osu­dy plné lás­ky, nábo­žen­ství, zra­dy, apod. Právě to, spo­lu s dobrou psy­cho­lo­gií postav, pat­ří mezi nej­lep­ší atri­bu­ty této kni­hy.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Nejznámější přísloví - edice Čteme s obrázky6. ledna 2020 Nejznámější přísloví - edice Čteme s obrázky Jako malá holka si pamatuji, když moje babička používala různá přísloví, pranostiky a lidová moudra. Moc ráda na to vzpomínám. Byla to krásná doba. Nebyly žádné převratné technologie jako […]
  • Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě8. března 2017 Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě Koho by nepřitahovaly záhady okolo tzv. tajných řádů, jakými templáři a zednáři bezesporu jsou? Pokud vás ale nezajímají jen dohady a atraktivní výmysly okolo těchto společností a chcete […]
  • Danielle Steel: Narozeniny, Přátelé navždy, Hotel Vendôme, Zrada a Milovat znovu (zlatý box)15. února 2016 Danielle Steel: Narozeniny, Přátelé navždy, Hotel Vendôme, Zrada a Milovat znovu (zlatý box) V nakladatelství IKAR vyšel před Vánoci opravdový dárek pro milovníky románů Danielle Steel. Ve zlatém boxu, graficky zpracovaném jako dárek, převázaný  ozdobnou stužkou, se ukrývá asi […]
  • Jan Brothánek - Poslední rok v československém Bruntále (1938)17. prosince 2019 Jan Brothánek - Poslední rok v československém Bruntále (1938) Útlá knížka páně Brothánka (ano, to není překlep) byla napsána krátce po osudových událostech roku 1938. Pan Jan Brothánek plnil funkci posledního okresního hejtmana Okresního úřadu […]
  • John Fowles - Francouzova milenka4. ledna 2020 John Fowles - Francouzova milenka Francouzova milenka je asi nejslavnější knihou britského autora Johna Fowlese (o jehož skvělém Mágovi jsem tu již dříve psal). Autor tento román situoval do roku 1867, tedy do poměrně […]
  • Haruki Murakami - Norské dřevo30. listopadu 2019 Haruki Murakami - Norské dřevo Haruki Murakami - Norské dřevoKniha tohoto japonského autora byla napsána v roce 1987, nicméně její děj se odehrává ještě o dvě dekády zpět. Hlavním hrdinou je Tóru Watanabe, skrze něhož […]
  • Haruki Murakami - Sputnik, má láska3. prosince 2019 Haruki Murakami - Sputnik, má láska Představovat další Murakamiho knihu je tak trochu nošením dříví do lesa, neboť o jeho poslední česky přeložené knize se toho napsalo dost a dost. Zkuste například zalistovat posledním […]
  • Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi15. října 2018 Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi Běžně pečujeme o své zdraví, chodíme na preventivní prohlídky. V každodenním shonu ale zapomínáme na partnerství, že i o ně musíme pečovat. Stolen Due je psycholog a ředitel dánského […]
  • Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský: Windows 10. Průvodce uživatele11. prosince 2015 Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský: Windows 10. Průvodce uživatele Léto roku 2015 přineslo nový operační systém – Windows 10. Navazuje na svého předchůdce, Windows 8, které znamenaly pro uživatele takovou změnu, že dostaly nálepku uspěchaného, […]
  • Jozef Karika - Trhlina19. prosince 2019 Jozef Karika - Trhlina S Jozefem Karikou jsem se poprvé setkal na vlnách Českého rozhlasu při četbě na pokračování, jednalo se o jeho starší knihu Tma, což je docela působivý thriller (chvílemi snad i […]