Kritiky.cz > Pro domov > Džínová dekorace

Džínová dekorace

img a296211 w1994 t1507394894

Zřejmě všich­ni mód­ní návr­há­ři se shod­nou na tom, že dží­no­vi­na nikdy z módy nevy­jde a stá­le se pro ni nachá­zí nové a nové vyu­ži­tí. Z dží­no­vi­ny si ti šikov­něj­ší mohou vytvo­řit i netra­dič­ní deko­ra­ci do své­ho bytu. Velice vkus­ně vypa­dá dží­no­vá lam­pa.
džíny a svinovací metr

Budete potře­bo­vat
-         drá­tě­né sví­ti­dlo
-         jem­ný papír
-         růz­ně barev­nou dží­no­vi­nu
-         nůž­ky
-         šicí potře­by.
Z jem­né­ho papí­ru se vystřih­ne šab­lo­na pod­le jed­no­ho svis­lé­ho dílu lam­py. Podle vznik­lé šab­lo­ny se vystří­há z lát­ky potřeb­ný počet dílů, kte­ré se seši­jí k sobě a netra­dič­ní lam­pa je na svě­tě.
Dosloužily vám dží­no­vé kalho­ty? Nevyhazovat! Mohou z nich být krás­né držá­ky na novi­ny. Nohavice se napříč roz­stří­ha­jí tak, aby nám vznik­ly po seši­tí tune­ly. Okraje se zahnou asi o dva cen­ti­me­t­ry a barev­ně pro­ši­jí. Vzniklé tune­ly se hře­bíč­ky nebo spon­ko­va­cí pis­to­lí při­pev­ní na bíle nala­ko­va­nou des­ku, kte­rá je svis­le při­pev­ně­ná ke zdi.
Zbyly vám z kalhot kapsy?  Připevněte je také na des­ku. Budou plnit funk­ci úlož­né­ho pro­sto­ru na tuž­ky, pro­pis­ky, bloč­ky a růz­né poznám­ky.
FANTAZII SE MEZE NEKLADOU
Podobným způ­so­bem se dá vyu­žít i sta­rá nepo­třeb­ná dží­no­vá koši­le. Jestliže má na prsou kapsy, máte doko­na­lou koši­lo­vou nástěn­ku.
§  Košile se vyžeh­lí, zapne a navlék­ne na des­ku z měk­ké­ho dře­va. Můžete pou­žít i někte­rý jiný měk­ký mate­ri­ál.
§  Z koši­le se odstřih­ne límec, dlou­hé ruká­vy a spo­dek koši­le.
§  Kolem vrch­ní čás­ti des­ky se pev­ně napne a vza­du se při­pev­ní spon­ko­va­cí pis­to­lí nebo hře­bíč­ky.
§  Kapsy poslou­ží jako úlo­žiš­tě pro­pi­sek, nůžek, poš­tov­ních zná­mek a dal­ších drob­nos­tí.
§  Do pro­stor, kte­ré vznik­ly mezi jed­not­li­vý­mi knof­lí­ky, se mohou uklá­dat růz­né vzka­zy pro ostat­ní čle­ny rodi­ny.
kapsa na riflích
Stále vám ješ­tě kous­ky dží­no­vi­ny zbý­va­jí a vám je líto je vyho­dit? Nastříhejte z nich růz­ně vel­ká koleč­ka, kte­rá poslou­ží jako pod­lož­ky na stůl. A netra­dič­ní deko­ra­ci máte téměř zadar­mo.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení19. prosince 2019 Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení Sníte o krásném a velkém rodinném domě s dostatečně prostornou zahradou? Pak stojíte před otázkou, zda začít stavět svépomocí, nebo zda si nechat postavit váš dům na klíč. Také budete […]
  • Nejlepší prevencí je investice13. prosince 2019 Nejlepší prevencí je investice I když jsme pojištěni, což je taková naše jistota, abychom se alespoň částečně zahojili, dáte mi jistě za pravdu, že v našem zájmu je, aby ke vstupu cizích osob do našeho domova, vůbec […]
  • I chatu lze pořídit, pokud nemáte naspořeno!5. ledna 2020 I chatu lze pořídit, pokud nemáte naspořeno! Dostat od banky hypotéku na chatu není úplně jednoduché, stejně jako získat hypotéku na byt či dům. Každá hypotéka má svá úskalí a každý typ úvěru je v něčem specifický. Konkrétně u […]
  • Dodejte svému domovu pozitivní energii4. října 2019 Dodejte svému domovu pozitivní energii Slyšeli jste již někdy o učení Feng Shui? Feng Shui je směr, jehož základním principem je život v harmonii s naším životním prostředím. Cílem je tedy dosáhnout rovnováhy v životním a […]
  • Architektura do roku 160023. prosince 2019 Architektura do roku 1600 Stavby jsou nejviditelnějším a často také nejtrvanlivějším výtvorem člověka. Jsou největší z lidských artefaktů a vypovídají mnohé o civilizaci, která je zrodila. Architektura, […]
  • Předzahrádka domu jako vizitka18. listopadu 2019 Předzahrádka domu jako vizitka Říká se, že chůze je nejpřirozenější pohyb člověka. Spousta doktorů doporučuje při redukčních dietách chůzi jako jeden ze způsobů snížení váhy. „Ujděte desetitisíc kroků denně a postavu […]
  • Vyrobte si s dětmi malé peklíčko3. listopadu 2019 Vyrobte si s dětmi malé peklíčko Mikuláš se kvapem blíží. Některé děti se na něj těší, jiné se spíše bojí. Připravte se s dětmi na čerta a na Mikuláše. Vyrobte si krásné ozdoby, vyzdobte dětský pokojíček, a vykouzlete […]
  • Koupelna jako obytná místnost1. října 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Koupelna jako obytná místnost15. listopadu 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Zkuste živé dekorace a závěsy21. listopadu 2019 Zkuste živé dekorace a závěsy Zdá se Vám, že je Váš byt „jakoby prázdný“? Přesto, že ho máte moderně a vkusně zařízený, přesto mu něco prostě chybí, a na nějaké malé sošky ve vitríně si nepotrpíte? Vyzkoušet můžete […]