Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Dveře v podlaze

Dveře v podlaze

200502261458 dvere

Příběh nešťast­né­ho roz­pa­da­jí­cí­ho se man­žel­ství, do jehož posled­ní „život­ní“ fáze se při­ple­te mla­dý nezku­še­ný kluk.

„-nác­ti­le­tý“ Eddie (Jon Foster) při­jíž­dí na léto na zku­še­nou ke slav­né­mu auto­ro­vi dět­ských kní­žek a kre­seb Tedovi (Jeff Bridges) a jeho při­taž­li­vé, ale podiv­ně smut­né man­žel­ce Marion (Kim Basinger). Eddie brzy vypo­zo­ru­je, že mezi man­že­li vše nekla­pe, jak má. Obden se stří­da­jí ve spo­leč­ném domě a sta­ra­jí se o svou malou dcer­ku Ruthie. Lépe řeče­no, sta­rá se o ni hlav­ně Ted a naja­tá chů­va. Marion má k Ruthie řek­ně­me odmě­ře­ný vztah. Důvodem její neschop­nos­ti být Ruthie pořád­nou milu­jí­cí mat­kou je tra­gic­ká smrt jejich dvou dospí­va­jí­cích synů, se kte­rou se Marion není schop­ná vypo­řá­dat.

Zoufalou rodin­nou situ­a­ci roz­hod­ně nijak neu­leh­ču­je Tedova vášeň pro ženy, kte­rá se po smr­ti synů zřej­mě ješ­tě umoc­ni­la. Marion o sla­bos­ti své­ho muže ví, ale nemá ve svém sou­čas­ném roz­po­lo­že­ní sílu nebo snad chuť ji řešit. Vlivem všech těch­to okol­nos­tí se z původ­ní Eddieho let­ní pra­xe stá­vá pořád­ná život­ní lek­ce o mezi­lid­ských vzta­zích, o lás­ce. Lekce, během níž ztra­tí ilu­ze o zná­mém „uměl­ci“ a během níž pro­ži­je váš­ni­vý, ale smut­kem zastře­ný vztah s jeho ženou. Eddie pro­jde poměr­ně bolest­nou pro­mě­nu v muže, Ted a Marion koneč­ně vyře­ší svou kri­zi...

Jistě vás, stej­ně jako mě, po shléd­nu­tí fil­mu a zejmé­na jeho závě­reč­né scé­ny napad­ne, jaká je vlast­ně sym­bo­li­ka „dve­ří v pod­la­ze“. Kromě toho, že jde o název jed­né z Tedových knih... Analýza, kte­rou ve fil­mu před­klá­dá jed­na z Tedových obdi­vo­va­te­lek, mi nepři­pa­dá pří­liš prav­dě­po­dob­ná. Z před­čí­tá­ní jme­no­va­né kni­hy by člo­věk usou­dil, že dve­ře sym­bo­li­zu­jí něco jako oba­vy z nevy­zpy­ta­tel­né­ho, kru­té­ho živo­ta. Obavy z něče­ho nové­ho, nepo­zna­né­no. Co pak ale sym­bo­li­zu­je závě­reč­ná scé­na? Uzavření život­ní kapi­to­ly, pro­mě­nu bohé­ma v „nor­mál­ní­ho“ člo­vě­ka ...
?

O filmu:

Rok: 2004
Oficiální web: Door in the Floor
Režie: Tod Williams
Scénář: Tod Williams
Literární před­lo­ha: John Irving
V hlav­ních rolích: Jeff Bridges, Kim Basinger, Jon Foster
Délka: 111 minut

  • Roman Šebrle24. června 2014 Roman Šebrle Mjr. Roman Šebrle (* 26. listopadu 1974 Lanškroun) je bývalý český atletický vícebojař a olympijský vítěz v desetiboji z roku 2004. Jako první překonal v desetiboji bájnou hranici 9000 […] Posted in Profily osob
  • Seriál Doctor Who se dočká další hry. Doctor Who: The Edge...12. října 2020 Seriál Doctor Who se dočká další hry. Doctor Who: The Edge... Seriál Doctor Who se dočká další hry. Doctor Who: The Edge Of Reality vyjde na jaře příštího roku pro PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch a Microsoft Windows. […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Titulky k Ten Days in the Valley S01E09 - Day 9: Re-Cast24. září 2020 Titulky k Ten Days in the Valley S01E09 - Day 9: Re-Cast Lake je konečně v bezpečí, a zločinec Gus je mrtvý. Zdá se, že všechno dobře dopadlo, případ je uzavřen. Jenže Bird se pátrá dál o Jane Doe a zjistí, že stopy vedou na nejvyšší policejní […] Posted in Titulky
  • Renovace zahradního nábytku14. prosince 2019 Renovace zahradního nábytku V každé zahradě, terase a přístřešku se najde místo k sezení. Pod korunami stromů se pěkně hoví na dřevěné lavičce, u ohniště na dřevěných špalcích. Na kryté terase většinou bývá […] Posted in Pro domov
  • Zkouškové 631. prosince 2019 Zkouškové 6 Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • V paprscích slunce je dokument ze současné Severní Koreje18. dubna 2016 V paprscích slunce je dokument ze současné Severní Koreje Na finále Plzeň je zařazen do programu snímek s názvem V paprscích slunce. Ruský režisér a scénárista Vitalij Manskij ho natočil jako sondu ze života komunistického režimu, protože chtěl […] Posted in Filmové recenze
  • #DP91: Sentient17. srpna 2020 #DP91: Sentient Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Jeff LemireKresba: Gabriel Walta"Sentient" byl v rámci cen Eisnera letos nominován v kategorii Nejlepší uzavřená série podobně jako minisérie […] Posted in Recenze komiksů
  • mel5. května 2012 Machette 2 doplňuje obsadenie,Mel Gibson podpísal zmluvu. Ono sa to zdalo na prvý pohľad ako zlý vtip,aby sa v 15 000 000 $ filme objavila hviezda typu Mela Gibsona.(predsa len to je čiastka akú brával Mel za každý film a niekedy aj 20 000 000 […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Nová galerie Wallpaperů5. ledna 2004 Nová galerie Wallpaperů Po dlouhé úvaze jsem začal pracovat na vytváření galerie Wallpaperů. Dneska si můžete stáhnout několik Wallpaperů pro Finding Nemo, Poslední samuraj,Kill Bill volume 1 a Matrix 3. A kde to […] Posted in Články
  • Robinsonův ostrov - 20.3.201721. března 2017 Robinsonův ostrov - 20.3.2017 19. díl Robinsonova ostrova. https://youtu.be/IEURe71eE3Y Posted in Reality show
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,46437 s | počet dotazů: 218 | paměť: 46867 KB. | 08.03.2021 - 09:31:58