Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > DVD:Training Day

DVD:Training Day

Denzel Washington učí Ethana Hawkeho jak se stát „dob­rým“ pol­dou.

Policistu Jaka Hoyta(Ethan Hawke) čeká vel­ký den. Má se osvěd­čit jako člen pro­ti­dro­go­vé jed­not­ky, na což má dohléd­nout mno­ho­krát vyzna­me­na­ný vete­rán Alonzo Harris(Denzel Washington) – cha­risma­tic­ký týpek, ověn­če­ný zla­tý­mi řetě­zy a super „nabu­še­ným“ autem.

Alonzo brzy začne dávat Jakeovi lek­ce o živo­tu na uli­ci a brzy uká­že své, poně­kud své­ráz­né meto­dy. Jake si poma­lu začí­ná uvě­do­mo­vat, že Alonzo asi nebu­de jen tak leda­ja­ký poli­cis­ta. A on taky není…

Díky své prud­ké pova­ze dostal do VELKÝCH pro­blé­mů. Nedávno si ve Vegas jeden Rusák „pus­til hubu na špa­cír“ a tak ho Alonzo jed­no­du­še zastře­lil. Ono se ale uká­za­lo, že to byl poměr­ně důle­ži­tý muž. Alonzovi nezbý­vá než zapla­tit za svůj vlast­ní život – a to do půl­no­ci. Jeho jedi­nou nadě­jí na pře­ži­tí se stá­vá to, že pení­ze seže­ne i kdy­by měla téct krev. A Jake si poma­lu začí­ná uvě­do­mo­vat, že se stal pou­hou lout­kou, za jejíž pro­váz­ky tahá Alonzo v pře­dem naplá­no­va­ném „diva­dýl­ku.“

Antoine Fuqua nám Denzela Washingtona před­sta­vu­je v roli u něj dopo­sud neví­da­né roli. Tohle byl jeho prv­ní „zápo­rák“ a role se ujal vzkut­ku bra­vur­ně, což ostat­ně potvr­zu­je i pro­mě­ně­ná nomi­na­ce na Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli. Já osob­ně jsem měl občas pocit, že se Denzel pro role zápo­rá­ků pří­mo naro­dil. Jako per­lič­ku mohu uvést, že pár gan­gs­te­rů ve fil­mu je sku­teč­ných, nejed­ná se o her­ce. Dle mého názo­ru byly všech­ny hlav­ní posta­vy zahrá­ny vel­mi dob­ře, tak­že herec­ké výko­ny film roz­hod­ně neka­zí.

Verdikt:80%

Co nabí­zí DVD?
Volbu scén
Zvuk ve for­má­tu Dolby Digital 5.1 v ang­lič­ti­ně, něm­či­ně a špa­něl­šti­ně
Titulky mimo jiné v češ­ti­ně, ang­lič­ti­ně, něm­či­ně, špa­něl­šti­ně, ital­šti­ně a fran­coužšti­ně
Obraz ve for­má­tu 2,35:1 Running time cca 118 minut

Bonusy

Cast&Crew
Komentáře
Dokument „The Making of Training Day“
5 vystři­že­ných scén
Alternativní konec
Theatrical Trailer
Videoklipy:„#1“(Nelly) a „Got You“(Pharoahe Monch)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,02825 s | počet dotazů: 214 | paměť: 53456 KB. | 16.01.2022 - 08:40:24