Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > DVD:Agent Z Panamy

DVD:Agent Z Panamy

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pierce Brosnan a Geoffrey Rush ve vyni­ka­jí­cím sním­ku Johna Boormana „Agent z Panamy“...

DVD: Agent z Panamy

Příběh: Andy Osnard (Pierce Brosnan) je agen­tem brit­ské roz­věd­ky M:I-6 a pro své morál­ní pro­hřeš­ky je ukli­zen na Panamu.Země, kde kve­te korup­ce a pení­ze se tu perou více než kde­ko­liv jin­de je tím pra­vým kol­biš­těm, na kte­rém by si Andy mohl nahra­bat dost peněz na odchod do důcho­du a tak pod pohrůž­kou pro­zra­ze­ní jeho minu­los­ti a finanč­ní výpo­mo­ci anga­žu­je krej­čí­ho Harryho Pendela (Geoffrey Rush) –kte­rý šije pro nej­vý­znam­něj­ší panam­ské poli­ti­ky a osobnosti- , jenž by měl vyzvě­dat infor­ma­ce o  budouc­nos­ti Panamského průlivu.Což není vůbec leh­ké a tak svo­je infor­ma­ce Harry přibarvuje…a lže, lže a lže…A brit­ská taj­ná služ­ba začí­ná infor­ma­ce o jakési taj­né opo­zi­ci a pro­de­ji prů­pla­vu Číňanům až pří­liš hltat…

Film: To co je na sním­ku hod­ně zábav­né jeho až iro­nic­ká režie a scénář…A pak pře­de­vším Pierce Brosnan v typo­vě úpl­ně jiné roli než jak ho zná­me z bondovek.Právě Brosnan byl ten, kdo mě při­nu­til ke shléd­nu­tí toho­to snímku-nicméně to nezna­me­ná, že by Geoffrey Rush byl špat­ný – jak by mohl že?Z dal­ších vel­mi dob­ře obsa­ze­ných her­ců bych ješ­tě zmí­nil napří­klad Brendana Gleesona a Leonoru Varelu (Blade 2) v rolích býva­lých odbo­já­řů, kte­ří děla­li v Panamě vlny za „vlá­dy“ Manualla Noriegy.

 Snímek reží­ro­va­la legen­da jmé­na John Boorman (Excalibur, Vymítač ďáb­la 2, Vysvobození) a scé­nář sním­ku vzni­kl na zákla­dě kni­hy Krejčí z Panamy auto­ra Johna Le Carrého.

Hodnocení fil­mu: 90%

DVD Parametry:
 -Obraz (2,35:1)
 -Zvuk (Dolby Digital 5.1)
 -České titul­ky

Bonusy:
-Audiokomentář reži­sé­ra Johna Boormana
-Rozhovor s Geoffreym Rushem a Piercem Brosnanem
-Alternativní konec fil­mu (ti z vás, jenž si hod­la­jí toto DVD kou­pit nebo zapůj­čit nechť dále nečtou a pro ostat­ní /jen pro zajímavost/ - sní­mek v alter­na­tiv­ní ver­zi kon­čí tak, že je Andy Osnard nako­nec zastře­len „krej­čím z Panamy“ Harrym Pendelem)
-Filmografie her­ců a tvůr­ců
-Trailery
(obsa­hu­je trai­le­ry k násle­du­jí­cím)
 Tailor of Panama (Agent z Panamy)
 Finding Forrester (Osudové setká­ní)
 Legends of the Fall (Legenda o váš­ni)
 Devil in the Blue Dress (Ďábel v mod­rém)

Hodnocení DVD: 70%

Režie: John Boorman
Scénář: John Boorman, Andrew Davies, John Le Carré
Hudba: Shaun Davey
Hrají: Pierce Brosnan, Geoffrey Rush, Catherine McCormack,  Brendan Gleeson, Leonor Varela, Mark Margolis…
Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,43157 s | počet dotazů: 269 | paměť: 60629 KB. | 30.09.2022 - 09:52:18