Dvanáct do tuctu

200406081734 tucet

V posled­ní době je to již podru­hé, co jsem si při sle­do­vá­ní něja­ké­ho fil­mu vzpo­mně­la na kome­dii Sám doma. Tentokrát při podob­ně rodin­né kome­dii Dvanáct do tuc­tu. Číslo 12 je pro rodi­nu Bakerovu typic­ké a osud­né.

Mají totiž 12 dětí, což s sebou samo­zřej­mě při­ná­ší řadu nesná­zí. V Sám doma měli rodi­če sice míň dětí, ale když se spo­lu s pří­buz­ný­mi všich­ni chys­ta­li do leta­dla, vypa­da­lo to u nich stej­ně jako u Bakerů kaž­dý všed­ní den. Chaoticky. Většina scén ve Dvanácti do tuc­tu tedy demon­stru­je, jak vypa­dá tako­vá hap­py fami­ly, v jejímž domě se pořád motá tři­náct až čtr­náct růz­ně sta­rých lidí. Hlavní záplet­ka fil­mu spo­čí­vá v zásad­ním roz­hod­nu­tí rodi­čů, kte­ří mají po dlou­hé době koneč­ně šan­ci vynik­nout ve svém povo­lá­ní. Oba tomu­to snu pod­leh­nou, ale na úkor spo­ko­je­nos­ti a štěs­tí dětí.

Ty, zvyk­lé dopo­sud hlav­ně na mámu (Bonnie Hunt), není táta (Steve Martin) v době její del­ší nepří­tom­nos­ti scho­pen zvlád­nout. Takže zavlád­ne ješ­tě vět­ší cha­os. Dojde ke kla­sic­kým pro­blé­mům, kte­ré bys­te v tako­vé situ­a­ci pros­tě oče­ká­va­li. Jeden má pro­blémy ve ško­le, jiný se cítí rodi­nou ustr­ko­va­ný, všich­ni zlo­bí a děla­jí naschvá­ly.

Celkově vza­to. Film roz­hod­ně ničím nepře­kva­pí. Začátkem ani závě­rem. Dopadne to více­mé­ně tak, jak čeká­te. Děj sice při­ne­se pár vtip­ných situ­a­cí, ale smí­chy se nepo­tr­há­te. Když jsem se chys­ta­la psát tuhle recen­zi, muse­la jsem dokon­ce chvil­ku vzpo­mí­nat, co že jsem to vče­ra ve fil­mu vlast­ně vidě­la. Je to zkrát­ka tako­vý napros­to nená­roč­ný film, kte­rý vám zhru­ba na hodi­nu a půl tro­chu roz­ptý­lí chmur­né myš­len­ky.

O filmu:

Rok: 2003
Režie: Shawn Levy
Scénář: Craig Titley, Sam Harper, Joel Cohen, Alec Sokolow
V hlav­ních rolích: Steve Martin, Bonnie Hunt

Délka: 98 min.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Sametoví vrazi31. ledna 2005 Sametoví vrazi Po Milencích a vrazích přichází do kin další "vražedný" film vzešlý ze spolupráce s Českou Televizí. Sametoví vrazi jsou ovšem zcela jiná, daleko drsnější a bohužel reálnější záležitost. […]
  • Anděl páně14. listopadu 2005 Anděl páně Po delší době se do kin dostává opět nějaká česká pohádka. Anděla Páně natočil na motivy pohádek Boženy Němcové do té doby televizní režisér a herec Jiří Strach. Odehrává v čase vánočním a […]
  • Skyfall [90%]29. června 2018 Skyfall [90%] Jeho jméno je Bond, James Bond. Jeho zálibami jsou ženy, Martini a rychlá auta. Britskou špičku mezi akčními hrdiny filmového plátna snad netřeba představovat. Agent s povolením zabíjet se […]
  • Můj soused zabiják 28. září 2004 Můj soused zabiják 2 Na dvojku souseda zabijáka jsem se vypravila vybavena nevalným názorem na jedničku a odhodláním, že tak činím jen pro Kinomol. Nemůžeme přeci psát jen o dobrých filmech. Občas je třeba […]
  • Matka1. února 2006 Matka Ve variaci na (ne)klasický (ne)manželský trojúhelník se nejnověji objevuje matka-důchodkyně s dcerou a muž, který se mezi nimi nemůže rozhodnout. A hlavní mužskou roli v tom hraje známý […]
  • Učitelka - 65 %15. července 2016 Učitelka - 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […]
Další naše články...