Kritiky.cz > Recenze knih > Dva proti říši - Jiří Šulc

Dva proti říši - Jiří Šulc

S belet­ris­tic­ký­mi kni­ha­mi napsa­ný­mi pod­le sku­teč­ných udá­los­tí je jed­na vel­ká potíž. Pokud se totiž čte­nář o danou věc zají­má (což v pří­pa­dě, že o něja­ké his­to­ric­ké udá­los­ti čte, je věcí cel­kem logic­kou), tak s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí zná vyús­tě­ní pří­bě­hu a všech­ny jeho pod­stat­né věci.

Něco jako kdy­by někdo v detek­tiv­ce hned na začát­ku pro­zra­dil, kdo že je to ten vrah…

V kni­ze „Dva pro­ti říši“ je tomu neji­nak.

Nicméně i tak je to pub­li­ka­ce vel­mi čti­vá a trou­fám si říci, že i vel­mi věro­hod­ná. Celé poza­dí pří­bě­hu aten­tá­tu na zastu­pu­jí­cí­ho říš­ské­ho pro­tek­to­ra má mno­ho postav a mno­ho osu­dů, kte­ré lec­kdy nejsou tak zce­la noto­ric­ky zná­mé, jako je tomu napří­klad u živo­tů hlav­ních akté­rů. Autor se sna­ží nahlí­žet na své hrdi­ny jako na oby­čej­né lidi, nevy­hne se ani jejich osob­ní­mu živo­tu (Gabčík s Kubišem si během své­ho poby­tu v Praze našli sleč­ny), což však činí celý pří­běh ješ­tě více uvě­ři­tel­ným. Některé drob­né nepřes­nos­ti v ději jsem přes­to obje­vil, jed­ná se tře­ba o popis Karla Čurdy, kdy je líčen jakož­to uza­vře­ný, lehce popín­ský jedi­nec, nicmé­ně z brit­ských zpráv lze vyčíst, že Čurda byl spí­še vese­lý, údaj­ně méně inte­li­gent­ní typ, dále účast Valčíka na samot­ném aten­tá­tu je také poně­kud nejas­ná, neboť on jako dekon­spi­ro­va­ná oso­ba by se tak vysta­vo­val vel­ké­mu rizi­ku, apod.

Přesto je celý děj, popis postav, jejich moti­va­ce a jed­ná­ní vel­mi věro­hod­ný a poslou­ží čte­ná­ři mož­ná i lépe, než někte­ré star­ší popu­lár­ně vědec­ké prá­ce. Výhodou beze­spo­ru rov­něž je, že autor Jiří Šulc pra­co­val po něko­lik let v čes­kých zpra­vo­daj­ských služ­bách.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]
  • Všechno je jinak - Vzpomínky prof. MUDr. Ervína Adama, M.D., Ph.D., (* 1922)16. ledna 2019 Všechno je jinak - Vzpomínky prof. MUDr. Ervína Adama, M.D., Ph.D., (* 1922) Když se v roce 2017 přehnal Texasem hurikán Harvey a napáchal velké škody, profesor Ervín Adam prožíval již devadesátý pátý rok svého života a stejně, jako se to stalo několikrát […]
  • Luna - Prokleté město - vlčí elfka se osudově proplete s temnotou19. října 2019 Luna - Prokleté město - vlčí elfka se osudově proplete s temnotou Luna je ještě velmi mladá stříbrná elfka, která je nadána mnoha magickými schopnostmi. Nežije však s lidmi, ale s vlky, kteří ji vychovali. Jelikož byla stále ještě moc mladá, tak […]
  • Kabelka plná sladkých překvapení31. ledna 2016 Kabelka plná sladkých překvapení Představte si, že jste přišli do obchodu s oblečením. Vše vyberete, bud jdete po paměti, anebo se tak dlouho přehrabujete, než narazíte na na tu správnou věc. A těsně před odchodem Vám […]
  • RECENZE – Matčina hra3. prosince 2019 RECENZE – Matčina hra Autorka: Sandie JonesováPřeklad: Michaela MartinováNakladatelství: Grada/CosmopolisRok vydání v ČR: 2019Počet stran: 352ISBN: 978-80-271-2188-5Anotace:Návykový psychologický thriller […]
  • RECENZE: Dívka, již jsi tu zanechal8. prosince 2015 RECENZE: Dívka, již jsi tu zanechal Britská spisovatelka Jojo Moyesová přichází s dalším románem, a to Dívkou, již jsi tu zanechal. Na úvod něco o ději – roku 1916 je nucen francouzský malíř Édouard Lefevre opustit svou […]
  • RECENZE: K.O. sexu Jak blaho vymýtit2. prosince 2019 RECENZE: K.O. sexu Jak blaho vymýtit Uštědřit K.O. sexu a vůbec vztahům mezi muži a ženami je asi tak snadné jako rozpoutat světovou válku. Stačí pomalu vařit žábu a přesvědčit tiše lidstvo, že toto je pro jejich dobro – a […]
  • Víš, kde jsou děti stromů?14. října 2019 Víš, kde jsou děti stromů? Máte rádi příběhy o zvířatech a lese?  Chcete se vypravit na dobrodružné putování lesem a spát přitom pod širákem? Podaří se hajnému Petrovi najít veverčákovi rodinu?  Hajný Petr bydlí ve […]
  • Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně17. února 2016 Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně „Synku, řečníš již krásně, leč dosud blbosti.“ Autor, kterého si momentálně nejsem schopen vybavit Kvalitní zjevení, o kterém se moc neví, nebo průměr hrající si na velkého […]