Kritiky.cz > Recenze knih > Dva proti říši - Jiří Šulc

Dva proti říši - Jiří Šulc

S belet­ris­tic­ký­mi kni­ha­mi napsa­ný­mi pod­le sku­teč­ných udá­los­tí je jed­na vel­ká potíž. Pokud se totiž čte­nář o danou věc zají­má (což v pří­pa­dě, že o něja­ké his­to­ric­ké udá­los­ti čte, je věcí cel­kem logic­kou), tak s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí zná vyús­tě­ní pří­bě­hu a všech­ny jeho pod­stat­né věci.

Něco jako kdy­by někdo v detek­tiv­ce hned na začát­ku pro­zra­dil, kdo že je to ten vrah…

V kni­ze „Dva pro­ti říši“ je tomu neji­nak.

Nicméně i tak je to pub­li­ka­ce vel­mi čti­vá a trou­fám si říci, že i vel­mi věro­hod­ná. Celé poza­dí pří­bě­hu aten­tá­tu na zastu­pu­jí­cí­ho říš­ské­ho pro­tek­to­ra má mno­ho postav a mno­ho osu­dů, kte­ré lec­kdy nejsou tak zce­la noto­ric­ky zná­mé, jako je tomu napří­klad u živo­tů hlav­ních akté­rů. Autor se sna­ží nahlí­žet na své hrdi­ny jako na oby­čej­né lidi, nevy­hne se ani jejich osob­ní­mu živo­tu (Gabčík s Kubišem si během své­ho poby­tu v Praze našli sleč­ny), což však činí celý pří­běh ješ­tě více uvě­ři­tel­ným. Některé drob­né nepřes­nos­ti v ději jsem přes­to obje­vil, jed­ná se tře­ba o popis Karla Čurdy, kdy je líčen jakož­to uza­vře­ný, lehce popín­ský jedi­nec, nicmé­ně z brit­ských zpráv lze vyčíst, že Čurda byl spí­še vese­lý, údaj­ně méně inte­li­gent­ní typ, dále účast Valčíka na samot­ném aten­tá­tu je také poně­kud nejas­ná, neboť on jako dekon­spi­ro­va­ná oso­ba by se tak vysta­vo­val vel­ké­mu rizi­ku, apod.

Přesto je celý děj, popis postav, jejich moti­va­ce a jed­ná­ní vel­mi věro­hod­ný a poslou­ží čte­ná­ři mož­ná i lépe, než někte­ré star­ší popu­lár­ně vědec­ké prá­ce. Výhodou beze­spo­ru rov­něž je, že autor Jiří Šulc pra­co­val po něko­lik let v čes­kých zpra­vo­daj­ských služ­bách.

  • Prý kniha o perverzi! Pchá… V poutech rozkoše doslova!13. ledna 2017 Prý kniha o perverzi! Pchá… V poutech rozkoše doslova! Ač na první pohled zní titul, a ještě více podtitul, knihy senzačně, když odhodíte stud a tuhle publikaci si přečtete, zjistíte, že nic jiného by více nevystihovalo skutečnou podstatu […] Posted in Recenze knih
  • Sedmilhářky26. června 2020 Sedmilhářky Kniha Sedmilhářky vzešla ze stejnojmenného blogu a je dílem Bereniky Kohoutové a Mariky Šoposké, které jsou více než spisovatelky/ blogerky, známé jako seriálové a filmové herečky. Ale co […] Posted in Recenze knih
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […] Posted in Speciály
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Všechno je jinak - Vzpomínky prof. MUDr. Ervína Adama, M.D., Ph.D., (* 1922)16. ledna 2019 Všechno je jinak - Vzpomínky prof. MUDr. Ervína Adama, M.D., Ph.D., (* 1922) Když se v roce 2017 přehnal Texasem hurikán Harvey a napáchal velké škody, profesor Ervín Adam prožíval již devadesátý pátý rok svého života a stejně, jako se to stalo několikrát […] Posted in Recenze knih
  • Luna - Prokleté město - vlčí elfka se osudově proplete s temnotou19. října 2019 Luna - Prokleté město - vlčí elfka se osudově proplete s temnotou Luna je ještě velmi mladá stříbrná elfka, která je nadána mnoha magickými schopnostmi. Nežije však s lidmi, ale s vlky, kteří ji vychovali. Jelikož byla stále ještě moc mladá, tak […] Posted in Recenze knih
  • Kabelka plná sladkých překvapení31. ledna 2016 Kabelka plná sladkých překvapení Představte si, že jste přišli do obchodu s oblečením. Vše vyberete, bud jdete po paměti, anebo se tak dlouho přehrabujete, než narazíte na na tu správnou věc. A těsně před odchodem Vám […] Posted in Recenze knih
  • Pečujte o svou energii – chraňme sebe i své blízké26. června 2020 Pečujte o svou energii – chraňme sebe i své blízké Cítíme se často unavení? Potřebujeme se uvolnit a být více sami sebou? Toužíme se uzdravit a cítit se lépe ve svém těle? Úspěšná léčitelka, Alla Svirinskaja, vystudovala medicínu a mezi […] Posted in Recenze knih
  • Z Brandejsa do Bruselu21. dubna 2020 Z Brandejsa do Bruselu Nakladatelství Academia vydalo ve své ediční řadě Paměti knihu vzpomínek ekonoma a diplomata pana Josefa Kreutera, jehož život nebyl rozhodně fádní. Ačkoliv sám rád provozuje turistiku, […] Posted in Recenze knih
  • Krasopis – naučte se psát krásně19. února 2019 Krasopis – naučte se psát krásně Nyní píšeme na klávesnici počítače, dříve se psalo na stroji. Ještě předtím to bylo perem, které se namáčelo v kalamáři. Myslím si, že je moc důležité, jak píšeme. Dnešní uspěchaná, […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...