Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > DUŠE JAKO KAVIÁR

DUŠE JAKO KAVIÁR

Hvězdně obsa­ze­ná čes­ká kome­die plná peri­pe­tií, nad­sáz­ky a humo­ru o život­ních kotr­mel­cích třech sou­ro­zen­ců.Na pohřbu otce, za účas­ti jeho nesčet­ných mile­nek, se Jana (Tatiana Vilhelmová) a Anna (Karolína Kaiserová) dozví­da­jí o exis­ten­ci nevlast­ní­ho bra­t­ra Vladimíra (Jan Budař). Nejmladší ze sou­ro­zen­ců Anna, kte­rá tou­ží být krás­něj­ší a doko­na­lej­ší, netr­pě­li­vě čeká na svou prv­ní lás­ku. Její sest­ra Jana je zatím na pokra­ji ner­vo­vé­ho zhrou­ce­ní ve sna­ze udr­žet své man­žel­ství se zálet­nic­kým Janem (Ondřej Vetchý). Nově obje­ve­ný bra­tr Vladimír neu­ro­tic­ky hle­dá sám sebe a jed­no­du­ché to nemá ani dob­rác­ký František (Saša Rašilov), kte­rý je až pří­liš čas­to na slu­žeb­ních cestách, zatím­co jeho žena Karin (Alice Veselá) si uží­vá živo­ta s taj­ným milen­cem. Mozaika osu­dů, do níž zapa­dá také pří­běh mat­ky obou sester (Vilma Cibulková) se sklá­dá stří­pek po stříp­ku a divá­kům je před­klá­dá­na s přes­ným množ­stvím nad­sáz­ky a humo­ru. Duše jako kavi­ár je film o ces­tě za štěs­tím, na níž člo­věk udě­lá sto­krát stej­nou chy­bu, aby ji až po sto­pr­vé napra­vil.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,37310 s | počet dotazů: 229 | paměť: 56064 KB. | 29.05.2022 - 04:50:11