Kritiky.cz > Filmové recenze > Dům voskových figurín

Dům voskových figurín


Dark Castle Entertainment při­chá­zí s dal­ším horo­rem, ten­to­krát jde o rema­ke fil­mu House of Wax (Dům vos­ko­vých figurín) z roku 1953.

Partička tee­nage­rů jede na fot­ba­lo­vý zápas, ale zablou­dí a uvíz­nou kde­si v lese, kde jsou nuce­ni přespat. Jak se tak sna­ží nelézt ces­tu zpět na hlav­ní sil­ni­ci a zjis­tit, kde vlast­ně jsou, kaž­dý z nich se postup­ně dosta­ne k Domu vos­ko­vých figurín. Jak záhy zjis­tí, v tom­to domě je vše z vosku a to nejen figurí­ny, ale i náby­tek, veš­ke­ré vyba­ve­ní a napo­sle­dy i zdi. Zkrátka House of Vax je z vosku celý.

Hned tady musím fil­mu vytknout, že od začát­ku nápad­ně při­po­mí­ná Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou a také tro­chu Jeepers Creepers. Zkrátka béč­ko­vý horor pod­le šab­lo­ny 🙂 Hereckému obsa­ze­ní vévo­dí pře­de­vším Elisha Cuthbert (Sexbomba od ved­le), dále pak Paris Hilton. Ostatní role byly obsa­ze­ny méně zná­mý­mi her­ci.

Zápletka je od začát­ku tak prů­hled­ná, že ji pro­kouk­ne­te během prv­ních minut. Městečko, ve kte­rém se Dům vos­ko­vých figurín nachá­zí, je totiž celé vel­mi podiv­né. Divný je i kos­tel, smu­teč­ní obřad, kte­rý v něm prá­vě pro­bí­há, pozůsta­lí atd., ale to hrdi­no­vé fil­mu, na roz­díl od divá­ků, nepro­kouk­nou a tak se postup­ně stá­va­jí oběť­mi dvou, resp. tří, psy­cho­pa­tic­kých bra­trů, kte­ří toto měs­teč­ko celé ovlá­da­jí, aniž by o tom měl někdo sebe­men­ší tuše­ní. Likvidace lidí, kte­ří do měs­teč­ka zablou­dí, je sku­teč­ně bru­tál­ní a vždy kon­čí zali­tím těla obě­ti do vosku (ať už za živa nebo po smr­ti), kte­ré se pak stá­vá jed­nou z figurín ve vos­ko­vém měs­teč­ku.

Narážka na exis­ten­ci posled­ní­ho bra­t­ra, na kon­ci fil­mu, je už oprav­du jen pro poma­lej­ší divá­ky, pro­to­že všich­ni ostat­ní to vědí od začát­ku. Za zmín­ku sto­jí závě­reč­ná scé­na, kdy se celý vos­ko­vý dům ocit­ne v pla­me­nech. Ve sku­teč­nos­ti by to asi vypa­da­lo jinak, ale i tak to bylo půso­bi­vé. Ačkoliv mám Dark Castle Entertainment rád a je tady pár zají­ma­vých momen­tů, Dům vos­ko­vých figurín, bohu­žel, pat­ří k tomu slab­ší­mu, co vytvo­ři­li. Snad to příš­tě bude lep­ší.

O filmu:

Dům vos­ko­vých figurín
Austrálie / USA, 2005, 113 min
Oficiání web: House of Wax
Režie: Jaume Collet-Serra
V hlav­ních rolích: Elisha Cuthbert, Jared Padalecki, Jon Abrahams, Paris Hilton, Chad Michael Murray, Brian Van Holt


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Loď duchů6. prosince 2004 Loď duchů Loď duchů je další z řady povedených béčkových hororů od Dark Castle Entertainment, který jako obvykle neprošel kritikou chudáků, co do dnes nepochopili, že béčko je již samostatný […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Zahulíme, uvidíme4. února 2005 Zahulíme, uvidíme Co se stane, když se dva, celkem rozdílní, kamarádi rozhodnou v pátek večer pořádně zapařit? Trochu zahulej a dostaví se hlad. Když v ten moment shlédnou televizní reklamu na hamburgery […]
  • Kruh 229. dubna 2005 Kruh 2 Pokračování úspěšného hororu Kruh je tady. Stejně jako první díl je i tento natočen podle japonské předlohy. Na dvojce je ale zajímavé to, že jí režíroval Hideo Nakata, jehož dílem je i […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Most16. dubna 2004 Most Krátký česko-americký film Most bojoval koncem února o Oskary. I když bude mít v našich kinech premiéru pravděpodobně až koncem roku, krátkou recenzi na něj si můžete přečíst již […]
  • Norský dům - 75 %14. února 2017 Norský dům - 75 % Na světě jsou lidé, kteří mají svůj domov, ale jsou i lidé, kteří jsou různými okolnostmi donuceni odejít ze své země a hledat si nové místo k životu. Jedním z těchto lidí je i mladý […]