Kritiky.cz > Filmové recenze > Dům (Dom 2011)

Dům (Dom 2011)

Dum

Film Dům slo­ven­ské reži­sér­ky Zuzany Liové je sním­kem, na kte­rý jsem se dlou­ho těšil. Film zís­kal sluš­né kri­ti­ky a i divá­ci mu vyjá­d­ři­li svo­ji návště­vou bio­gra­fů pří­zeň. Dokonalý před­po­klad pro sluš­ný fil­mo­vý záži­tek.
Je tomu sku­teč­ně tak?
Je tomu sku­teč­ně tak!
Otec (Krobot) a mat­ka (Medvecká) sta­ví dům pro svo­ji dce­ru Evu (Judit Bárdos), té je to ovšem cel­kem vol­né, neboť sama tou­ží zejmé­na po úni­ku z rodin­né­ho pro­stře­dí - jako ide­ál­ní se jí jeví au-pair v Anglii, což je ovšem zce­la v pro­ti­kla­du se zámě­ry rodi­čů - zejmé­na otce. Otec se bojí, aby Eva neskon­či­la jako Jana (to je dru­há dce­ra, kte­rá se ve fil­mu také obje­ví). Pravda, pří­běh nic moc ori­gi­nál­ní není, ale o to tu pře­ce nejde. Film se sou­stře­dí na vykres­le­ní mezi­lid­ských vzta­hů uvnitř (roz­ší­ře­né) rodi­ny, a to je zvlád­nu­té na jed­nič­ku (klid­ně i s hvěz­dič­kou). Při pře­mýš­le­ní nad tím­to sním­kem mi něko­li­krát na mys­li vyvsta­lo slo­vo „pře­svěd­či­vost“. Místy dojem­né, smut­né, někdy tro­chu vese­lé, ale vždy pře­svěd­či­vé.
Negativa tedy mohu smě­řo­vat zejmé­na na zvuk, neboť post­syn­chro­ny a dabing mi doce­la vadi­ly. Chápu, že film, kde hra­jí slo­ven­ští a čeští her­ci záro­veň by vypa­dal zvlášt­ně, kdy­by si tam kaž­dý mlu­vil po svém (pří­běh se ode­hrá­vá na Slovensku), nicmé­ně nada­bo­vá­ní slo­ven­ských her­ců je pří­šer­né (a ani toto slo­vo nevy­sti­hu­je dosta­teč­ně hrů­zu, kte­rá jis­tě u mno­hých divá­ků nastala/nastane).
Scénář k fil­mu zís­kal cenu Krzyzstofa Kieslowského, to jen tak mimo­cho­dem...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Dům - herecký koncert Miroslava Krobota4. června 2019 Dům - herecký koncert Miroslava Krobota Režisérka Zuzana Liová si zvolila pro svůj první film vlastní scénář, ve kterém se jí podařilo zachytit odlišnost snů a tužeb různých generací v současné realitě obyčejného života. Scénář […]
  • Letní komedie přichází do kin19. července 2018 Letní komedie přichází do kin Ve středu 18.července proběhla v kině Atlas v Praze novinářská projekce nové letní komedie Chata na prodej. Projekce se zúčastnili kromě novinářů také tvůrci filmu a hlavní představitelé: […]
  • Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70%30. března 2012 Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70% Po toužení fanoušků jednoho z nejlepšího seriálů poslední doby na TV Nova Okresního přeboru se rozhodl režisér natočit i celovečerní film. Napadl ho dobrý nápad v tom, že nejdůležitějším […]
  • Vrásky z lásky - Film Vrásky z lásky je velice slušně natočený film, který má pozvolné tempo, ale nenudí.  30. dubna 2019 Vrásky z lásky - Film Vrásky z lásky je velice slušně natočený film, který má pozvolné tempo, ale nenudí.   Dostat před kameru dvojici výborných herců, Jiřinu Bohdalovou a Radka Brzobohatého, bylo snem režiséra Jiřího Stracha. Jen napsat správný scénář a bude vyhráno. Zalíbil se jim až scénář o […]
  • Chata na prodej - 60 %23. července 2018 Chata na prodej - 60 % Schovaná mezi lesy se  zahradou stojí dřevěná chata, u které pilně pracuje matka. Stejně jako každý rok na podzim hrabe listí, zatímco jí pozoruje její manžel z terasy chaty. Jediné, co […]
  • Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř"16. srpna 2018 Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř" Na Václavském náměstí před Národním muzeem si 16.ledna 1969 přinese kanistry s benzínem, poleje se a posléze i zapálí mladý muž. V šedém zimním dni tak zazáří „hořící keř“, který se snaží […]
  • Fair Play - Je tedy velmi dobrým filmem, který si zaslouží oprávněnou pozornost.24. února 2019 Fair Play - Je tedy velmi dobrým filmem, který si zaslouží oprávněnou pozornost. Je pravdou, že sportovních snímků v ČR (potažmo v Československu) zrovna moc nevzniklo, zejména ty věnované atletice (fotbal je zastoupen celkem slušně) jsou do počtu asi jako ony pověstné […]
  • Hořící keř (2013)12. března 2013 Hořící keř (2013) Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […]
  • Chata na prodej19. července 2018 Chata na prodej Pět videí z novinářské konference  18. 7. […]
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […]