Kritiky.cz > Pro domov > Dům a zahrada jako architektonický prvek

Dům a zahrada jako architektonický prvek

img a277021 w1727 t1599316634


Ať už si zvo­lí­te jakou­ko­li sta­veb­ní par­ce­lu nebo typ domu i zahra­dy, na jed­nom se archi­tek­ti sho­du­jí: jed­ná se vždy o jeden kon­cept, kte­rý je vhod­ný kon­ci­po­vat najed­nou. Zahrada by nemě­la být výraz­něj­ší než dům a nao­pak. Síla je prý v rov­no­vá­ze.

zahrada u vily
Svah či rovi­na?
Dá se říct, že na tom archi­tek­tům nezá­le­ží. Jistě, někte­ří mají radě­ji jed­no nebo dru­hé, ale nád­her­ná zahra­da se dá naplá­no­vat na obou typech pozem­ků. Svah může být klid­něj­ší než rovi­na a rovi­na zase dyna­mič­těj­ší než svah – ale tohle všech­no zále­ží na maji­te­li pozem­ku. Záleží spíš na věcech, jako jsou inže­nýr­ské sítě, při­po­je­ní na odpad­ní vody nebo na vlast­ní čis­tič­ky.

Důležité je i oko­lí pozem­ku, kte­ré mohou být zdro­jem růz­ných pachů či hlu­ků. Také je nut­né zvá­žit pří­stup­nost na zahra­du v zim­ních měsí­cích. Dá se tedy říci, že vlast­ní par­ce­la není až tak důle­ži­tá, jako napří­klad typšíř­ka ces­ty, kte­rá vede k ní, či zda ved­le pozem­ku neve­de dál­ni­ce, želez­ni­ce, jest­li není v jejím oko­lí napří­klad ruš­ná hos­po­da či klub, nebo mateř­ská ško­la či škol­ka.

Plánování pozem­ku
Zahradní archi­tek­ti se sho­du­jí na obdél­ní­ku, jenž má krat­ší hra­nu mezi výcho­dem a zápa­dem. Nejlepší je rovi­na či mír­ný svah na del­ší hra­ně.
snídaňová místnost
Příjezdová ces­ta by měla vést ze seve­ru – zde se bude nachá­zet garáž a dům. Dům je ori­en­to­ván na již­ní stra­nu pozem­ku ve smě­ru od jihu, kde je obyt­ná část domu, smě­rem na jiho­vý­chod, zde by se moh­la nachá­zet tera­sa, napří­klad bazén nebo jezír­ko, poté násle­du­je zatrav­ně­ná plo­cha urče­ná k rekre­a­ci. Okolo pozem­ku je dob­ré mít rost­li­ny, vel­mi oblí­be­né jsou túje, ale může se jed­nat i o jiné typy rost­lin. Ty mají za účel chrá­nit neje­nom před vněj­ší­mi vli­vy, ale také zaru­čit sou­kro­mí na zahra­dě. Kromě toho výsad­ba i ladí oku lépe než holý plot. Pokud je ale ze zahra­dy výhled na kra­ji­nu, je nut­né ten­to aspekt respek­to­vat a archi­tek­to­nic­ky zvý­raz­nit.


Foto: Pixabay

  • Moderní multifunkční materiál v exteriérech30. března 2021 Moderní multifunkční materiál v exteriérech Všichni máme vysoké nároky, když přijde na bydlení. Všichni máme nějaké představy a fantazie a mnoho z nich bychom si přáli nějakým způsobem realizovat. Je tolik možností, kterými lze […] Posted in Pro domov
  • Vánoční výzdoba – nezapomeňte na vaši zahradu2. února 2021 Vánoční výzdoba – nezapomeňte na vaši zahradu Exteriér je důležitou součástí našich domovů. Interiér si zdobíme především pro sebe. Protože my v bytě žijeme a chceme si zde vykouzlit příjemnou atmosféru. Zároveň jej však […] Posted in Pro domov
  • Jak si zařídit domácí wellness?1. února 2021 Jak si zařídit domácí wellness? Při zařizování domácího wellness se pravděpodobně neobejdete bez odborné pomoci. Pokud byste se chtěli do budování pustit svépomoci, mohli byste být později zklamáni. Nejedná se zrovna o […] Posted in Pro domov
  • Jak zazimovat vaši chatu?22. ledna 2021 Jak zazimovat vaši chatu? Blížící se zima znamená, že musíme zajistit, abychom chatu nenašli na jaře zdevastovanou, poničenou a po nájezdu zlodějů. Jak zabezpečit stavbu, dveře, okna či komín, aby chata vydržela […] Posted in Pro domov
  • Osvětlení do exteriéru6. ledna 2021 Osvětlení do exteriéru Vybereme-li ten správný typ osvětlení, a pokud si pohrajeme s nábytkem na terase, s květinami a rostlinami v květináčích i okolo terasy nebo například použijeme útulné doplňky v podobě […] Posted in Pro domov
  • Jak správně zazimovat bazén?15. prosince 2020 Jak správně zazimovat bazén? Bazén je dnes součástí téměř každého rodinného domku případně nějaké chaty či chalupy. V letních měsících se jedná o skvělou investici, ovšem jakmile sezona skončí, nastávají […] Posted in Pro domov
  • Čas hraje velkou roli15. prosince 2020 Čas hraje velkou roli Významným milníkem v bankovnictví je čas. Ten hraje opravdu důležitou roli a především v době, kdy si vyřizujete nějakou půjčku či úvěr. Jakmile do tohoto procesu totiž spadnete, je […] Posted in Pro domov
  • ZLÍNFEST - Ukázka klapek z dražby 27. května 20189. května 2018 ZLÍNFEST - Ukázka klapek z dražby 27. května 2018 Posted in Videa
  • ...27. srpna 2020 ... Kingsmani 3 ponesou název Kingsman: The Blue Blood Posted in Krátké filmové aktuality
  • Kniha džunglí – POSTAVY28. dubna 2016 Kniha džunglí – POSTAVY             MAUGLÍ (Neel Sethi) Mauglí je lidský chlapec, kterého od útlého dětství vychovávala smečka vlků. Když zajistí, že již není v džungli vítán, opustí svůj domov a vydá se na […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,03177 s | počet dotazů: 221 | paměť: 50052 KB. | 11.04.2021 - 23:19:50