Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Dropbox

Dropbox

Připadám si tro­chu jako Eratosthenés, kte­rý prý údaj­ně obje­vil kula­tost (i když je to tako­vá elipsa) naší domov­ské pla­ne­ty.
Pro mno­hé je Dropbox už dáv­no zná­mým ter­mí­nem a jis­tě čas­to tuto zají­ma­vou webo­vou apli­ka­ci vyu­ží­va­jí.
O co tedy jde? Různá data jsou zrca­dle­na a syn­chro­ni­zo­vá­na přes inter­net, tak­že odpa­dá nut­nost si všu­de tahat fla­sh disk s potřeb­ný­mi doku­men­ty. Do zákla­du uži­va­tel dosta­ne 2gb, což zpr­vu jis­tě sta­čí (pokud hlav­ní potře­ba vyu­ži­tí strá­nek spo­čí­vá ve sdí­le­ní tex­to­vých doku­men­tů), ale za men­ší popla­tek (nebo pozvá­ní více lidí do slu­žeb Dropboxu) lze kapa­ci­tu pocho­pi­tel­ně zvět­šit. Mně zatím posta­čí ony 2gb. Jsem rád, že koneč­ně mohu s kli­dem na růz­ných mís­tech své fla­sh­dis­ky zapo­mí­nat a záro­veň nebu­du nucen si klí­čo­vé doku­men­ty posí­lat „sám sobě“ na mail. Dobrý - a při­tom poměr­ně jed­no­du­chý - nápad. Pokud je člo­věk „závislá­kem“ na ope­rač­ním sys­té­mu win­dows, tak i pro něj je k dis­po­zi­ci podob­ná apli­ka­ce Windows Live Mesh.
Adresa je vcel­ku pros­tá www.dropbox.com.

  • Golden Axe28. října 2019 Golden Axe Golden Axe, jméno, jehož vyslovení mnohým rozbuší srdce na míru místy až nezdravou.Ano, tak se hlásí pravá legenda.Na počátku byla jednička a nula. Z jejich vzájemných nekonečných […] Posted in Retro games
  • Operace Flashpoint - recenze18. září 2019 Operace Flashpoint - recenze Před několika dny jsem na svém dnes již lehce archaickém počítači (CELERON 533Mhz, 137 RAM, RIVAT TNT 2) úspěšně dokončil hru Operace Flashpoint. Již dlouhá léta jsem o této hře slýchával […] Posted in Retro games
  • Brothers: A Tale of Two Sons16. září 2019 Brothers: A Tale of Two Sons Byly časy, kdy interaktivní počítačová zábava byla vyhrazena prakticky pouze pro několik málo podivínů, kteří vycházeli ze svých potemnělých doupat jen v případě, že: a) došly potraviny b) […] Posted in Retro games
  • Syberia14. září 2019 Syberia SyberiaSibiř je počítačová hra, která vám doslova vyrazí dech. Obsahuje NAPROSTO úchvatné lokace, při vstupu do nich často jen zíráte na NÁDHERNOU grafiku, obsahuje hezkou smyčcovou (ač […] Posted in Retro games
  • Mafia III - Přesun do Ameriky do 70.let hře neprospěl.20. května 2020 Mafia III - Přesun do Ameriky do 70.let hře neprospěl. Co když se zeptáme všemožných fanoušků, která česká hra je nejslavnější? Je to Mafia. První díl byl nejzábavnější a nejlepší. Druhý díl byl skoro taky tak dobrý. Pracovali na něm taky […] Posted in Retro games
  • Mafia - "Nějakou dobu jsem pro něj pracoval. Teď mě chce zabít" Tommy Angelo o Donu Salierim19. května 2020 Mafia - "Nějakou dobu jsem pro něj pracoval. Teď mě chce zabít" Tommy Angelo o Donu Salierim Pravděpodobně neexistuje na české herní scéně hráč, nebo pařan, chcete-li, který by nehrál první Mafii, nebo o ní aspoň neslyšel. Tahle mafiánská a velmi stylová kombinace aut, střílení a […] Posted in Retro games
  • Portal (2007)10. září 2019 Portal (2007) Half-Life znají i lidé, kteří se o interaktivní počítačovou zábavu moc nezajímají. Portal měl být možná původně jen takovým vedlejším produktem tohoto slavného titulu, jenže netrvalo to […] Posted in Retro games
  • Enslaved: Odyssey to the West15. září 2019 Enslaved: Odyssey to the West Být otrokem je samo o sobě dost na nic. Ještě horší ale může být otrokem v postapokalyptickém světě, kde po jakési válce před cca 150 lety svět prakticky skončil a lidé (respektive jejich […] Posted in Retro games
  • Mafia II (Classic) - nejslavnější česká hra roku 201019. května 2020 Mafia II (Classic) - nejslavnější česká hra roku 2010 Hra už od prvních screenshotů, trailerů a slibů vývojářů vypadala naprosto famózně (4 různá zakončení, větvení příběhu, možnost se rozhodovat, možnost použít kus nábytku ke zmlácení […] Posted in Retro games
  • Lost Horizon (2010)22. srpna 2019 Lost Horizon (2010) Když jsem byl malý kluk, tak do kin krátce po revoluci dorazil Indiana Jones a chrám zkázy. Byl jsem na tom. Ohromující! Pak jsem to po letech viděl znovu a byl trochu rozčarován, protože […] Posted in Retro games

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...