Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Dropbox

Dropbox


Připadám si tro­chu jako Eratosthenés, kte­rý prý údaj­ně obje­vil kula­tost (i když je to tako­vá elipsa) naší domov­ské pla­ne­ty.
Pro mno­hé je Dropbox už dáv­no zná­mým ter­mí­nem a jis­tě čas­to tuto zají­ma­vou webo­vou apli­ka­ci vyu­ží­va­jí.
O co tedy jde? Různá data jsou zrca­dle­na a syn­chro­ni­zo­vá­na přes inter­net, tak­že odpa­dá nut­nost si všu­de tahat fla­sh disk s potřeb­ný­mi doku­men­ty. Do zákla­du uži­va­tel dosta­ne 2gb, což zpr­vu jis­tě sta­čí (pokud hlav­ní potře­ba vyu­ži­tí strá­nek spo­čí­vá ve sdí­le­ní tex­to­vých doku­men­tů), ale za men­ší popla­tek (nebo pozvá­ní více lidí do slu­žeb Dropboxu) lze kapa­ci­tu pocho­pi­tel­ně zvět­šit. Mně zatím posta­čí ony 2gb. Jsem rád, že koneč­ně mohu s kli­dem na růz­ných mís­tech své fla­sh­dis­ky zapo­mí­nat a záro­veň nebu­du nucen si klí­čo­vé doku­men­ty posí­lat „sám sobě“ na mail. Dobrý - a při­tom poměr­ně jed­no­du­chý - nápad. Pokud je člo­věk „závislá­kem“ na ope­rač­ním sys­té­mu win­dows, tak i pro něj je k dis­po­zi­ci podob­ná apli­ka­ce Windows Live Mesh.
Adresa je vcel­ku pros­tá www.dropbox.com.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Operace Flashpoint - recenze18. září 2019 Operace Flashpoint - recenze Před několika dny jsem na svém dnes již lehce archaickém počítači (CELERON 533Mhz, 137 RAM, RIVAT TNT 2) úspěšně dokončil hru Operace Flashpoint. Již dlouhá léta jsem o této hře slýchával […]
  • Brothers: A Tale of Two Sons16. září 2019 Brothers: A Tale of Two Sons Byly časy, kdy interaktivní počítačová zábava byla vyhrazena prakticky pouze pro několik málo podivínů, kteří vycházeli ze svých potemnělých doupat jen v případě, že: a) došly potraviny b) […]
  • Syberia14. září 2019 Syberia SyberiaSibiř je počítačová hra, která vám doslova vyrazí dech. Obsahuje NAPROSTO úchvatné lokace, při vstupu do nich často jen zíráte na NÁDHERNOU grafiku, obsahuje hezkou smyčcovou (ač […]
  • Portal (2007)10. září 2019 Portal (2007) Half-Life znají i lidé, kteří se o interaktivní počítačovou zábavu moc nezajímají. Portal měl být možná původně jen takovým vedlejším produktem tohoto slavného titulu, jenže netrvalo to […]
  • Enslaved: Odyssey to the West15. září 2019 Enslaved: Odyssey to the West Být otrokem je samo o sobě dost na nic. Ještě horší ale může být otrokem v postapokalyptickém světě, kde po jakési válce před cca 150 lety svět prakticky skončil a lidé (respektive jejich […]
  • Lost Horizon (2010)22. srpna 2019 Lost Horizon (2010) Když jsem byl malý kluk, tak do kin krátce po revoluci dorazil Indiana Jones a chrám zkázy. Byl jsem na tom. Ohromující! Pak jsem to po letech viděl znovu a byl trochu rozčarován, protože […]
  • The Walking Dead - 400 Days (2013)13. září 2019 The Walking Dead - 400 Days (2013) Dlouho očekávané pokračování počítačové hry The Walking Dead (založené na slavných komiksech R. Kirkmana) se objeví na pultech prodejen (respektive na Steamu) poměrně brzy, dychtivé […]
  • Vietcong 2 (PC)16. září 2019 Vietcong 2 (PC) Ještě teď si vzpomínám na tu dobu, kdy světlo světa spatřil první Vietcong. Bylo to hodně zajímavá hra, která šla rozumnou střední cestou, kde na jedné straně byly trochu schématické […]
  • Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití15. července 2019 Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití Střílečka z propadliště dějin nebo stále jeden z prubířských kamenů ovládání herního umu? Dnešní generace mladých pařanů sebou při vyslovení jména Wolfenstein možná trochu cukne, ale to […]
  • Prince of Persia – klasika klasik6. srpna 2019 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […]