Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení

img a291078 w1996 t1503866906

Sníte o krás­ném a vel­kém rodin­ném domě s dosta­teč­ně pro­stor­nou zahra­dou? Pak sto­jí­te před otáz­kou, zda začít sta­vět své­po­mo­cí, nebo zda si nechat posta­vit váš dům na klíč. Také bude­te mož­ná řešit, jak při stav­bě domu co nej­ví­ce ušet­řit. V pří­pa­dě dře­vostav­by může být v závě­ru finanč­ní úspo­ra dost zna­tel­ná. Pokud se nechce­te pus­tit do stav­by rodin­né­ho domu své­po­mo­cí, bude potře­ba si objed­nat sta­veb­ní fir­mu, kte­rá se zamě­řu­je prá­vě na dře­vostav­by. U firem si může­te vybí­rat z růz­ných typů pro­jek­tů pří­zem­ních nebo více­pa­t­ro­vých domů, s gará­ží, s gará­žo­vým pří­střeš­kem nebo bez gará­že. Za pří­plat­ky si také může­te zvo­lit růz­né nad­stan­dard­ní služ­by nebo uplat­nit vaše spe­ci­ál­ní poža­dav­ky při stav­bě dře­vostav­by.
nový dům
Jakou zvo­lit sta­veb­ní fir­mu
·         RD Rýmařov
·         HK-Dřevstav
·         Stavex
·         Ms-haus
Takovou fir­mu ovšem vybí­rej­te obe­zřet­ně a dopře­du si na ni zjis­tě­te dostup­né recen­ze od zákaz­ní­ků. Například fir­ma RD Rýmařov je u zákaz­ní­ků tak oblí­be­né, že už si musí­te s před­sti­hem zare­zer­vo­vat stav­bu rodin­né­ho domu na přespříští rok, pro­to­že na ten dal­ší už mají plno. To také svěd­čí o kva­lit­ně odve­de­né prá­ci a spo­ko­je­nos­ti dosa­vad­ních zákaz­ní­ků.
dvojgaráž u domu
A jaké vám níz­ko­ener­ge­tic­ké dře­vostav­by při­ne­sou výho­dy? V pří­pa­dě mon­to­va­ných níz­ko­ener­ge­tic­kých rodin­ných domů je to pře­de­vším rych­lost výstav­by, kdy už za něko­lik týd­nů může­te byd­let v nově posta­ve­ném rodin­ném domě. Další nespor­nou výho­dou jsou skvě­lé tepel­ně izo­lač­ní vlast­nos­ti, tak­že v závě­ru ušet­ří­te nema­lé pení­ze za vytá­pě­ní vaší domác­nos­ti. Dřevostavby jsou také šetr­né k život­ní­mu pro­stře­dí. Dřevostavby jsou zkrát­ka skvě­lým řeše­ním pro kaž­dé­ho, a to nejen pro svo­je výho­dy, kte­ré vám při­ne­sou, ale také pro jejich niž­ší poři­zo­va­cí cenu. Zvolte si i vy toto prak­tic­ké řeše­ní pro stav­bu rodin­né­ho domu a byd­le­te výhod­ně a úspor­ně. Pořiďte si dře­vostav­bu a byd­le­te eko­lo­gic­ky.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Papír jako stavební kámen5. listopadu 2019 Papír jako stavební kámen Plánování nových věcí je příjemnou starostí. Avšak už další úkony spojené s tím zas tak zábavné nejsou. Nejen, že plánování nového domu či bytu, nebo i větší rekonstrukce je na čas […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Předzahrádka domu jako vizitka18. listopadu 2019 Předzahrádka domu jako vizitka Říká se, že chůze je nejpřirozenější pohyb člověka. Spousta doktorů doporučuje při redukčních dietách chůzi jako jeden ze způsobů snížení váhy. „Ujděte desetitisíc kroků denně a postavu […]
  • Změna zdravotní pojišťovny21. prosince 2019 Změna zdravotní pojišťovny Jestliže nyní promeškáte příležitost změnit vaši zdravotní pojišťovnu, na další podání žádosti o přestup budete čekat dalších sedm měsíců. Zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za […]
  • Barvy a jejich vliv na člověka22. prosince 2019 Barvy a jejich vliv na člověka Přemýšleli jste někdy nad tím, proč je vám jedna barva sympatická před druhou? Proč jsou mezi lidmi oblíbené určité barvy a jiné zase zavrhované? Podniky, kanceláře, restaurace a jiné […]
  • Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE!28. ledna 2020 Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE! Ať se přihodí cokoli, je dobré být na každou situaci připraven. A i když nebudeme mluvit o nepříjemných změnách, můžeme mluvit třeba o přírůstku do rodiny, kdy jeden z rodičů zůstane bez […]
  • První rekonstrukce v životě14. listopadu 2019 První rekonstrukce v životě Od roku 2016 se oblast pro poskytování hypoték dosti změnila. Podmínky se zpřísnily, povinnost zaplacení daně z koupě nemovitosti se přesunula na kupujícího a je mnohem vyšší potřeba mít […]
  • Jak obléci dům14. února 2020 Jak obléci dům Inspirací v různých magazínech o bydlení najdete zajisté dost a dost. Důležité je takový zásah a úpravy pořádně načasovat a naplánovat. Není to úplně levná záležitost, zvlášť […]
  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […]
  • Umělé květiny jako dekorace25. listopadu 2019 Umělé květiny jako dekorace Pro někoho můžou být umělé květiny stále představou lapače prachu. Pro jiné naopak nepostradatelná dekorace bytu či interiéru. Pryč jsou doby, kdy umělou květinu rozeznalo od té živé i […]