Dřevostavba, neznamená stodola


Slovo dře­vostav­ba ve vás aso­ciu­je něco lev­né­ho? Máte pocit, že se jed­ná o lev­né a tudíž nepl­no­hod­not­né byd­le­ní pro rodi­nu? Vybavíte si vždy něja­kou dře­vě­nou sto­do­lu, v lep­ším pří­pa­dě něja­kou cha­tu? Zkrátka něco nehod­né­ho pro byd­le­ní vaší rodi­ny? Možná, že se ple­te­te, i když ne ve všem.
zateplený dům
Rozhodně se neple­te­te v tom, že se jed­ná o lev­nou stav­bu. V tom máte prav­du. Dřevostavby sku­teč­ně finanč­ně vychá­zí výraz­nělev­ně­ji, než kla­sic­ké zdě­né domy.  To bychom ale pova­žo­va­li spí­še za výho­du. Dřevostavby nemu­sí být tak masiv­ní zákla­dy a i stav­ba samot­ná sto­jí méně peněz.

V tom ostat­ním ale prav­du nemá­te a nejste v tom roz­hod­ně sami. Mnoho lidí nezná vlast­nos­ti dře­vosta­veb. Mnoho lidí neví, jaké jsou mož­nos­ti těch­to domů. Domy, kte­ré jsou dře­vostav­ba­mi, nemu­sí laik na prv­ní pohled ani poznat. Možná kolem tako­vé­ho domu cho­dí­te kaž­dý den a mož­ná se vám dokon­ce i líbí. Jen zkrát­ka neví­te, že se jed­ná o dře­vostav­bu.

Dřevostavba může sku­teč­ně vypa­dat jako sku­teč­ný dům. A to zven­ku i uvnitř. Pozná je pou­ze pro­fe­si­o­nál a to napří­klad při pohle­du na tloušť­ku zdí.

Dřevostavba má mno­ho výhod, kte­ré bys­te měli znát, pokud se roz­ho­du­je­te sta­vět.   A jakéže to jsou?

-          Rychlá výstav­ba – roz­hod­ně o mno­ho rych­lej­ší než stav­ba kva­lit­ní­ho zdě­né­ho domu
-          Suchá stav­ba
-          Prefabrikace – jed­no­du­chost stav­by díky hoto­vým dílům
-          Dobrá tepel­ná izo­la­ce
-          Nízké tepel­né ztrá­ty
-          Přírodní mate­ri­ál půso­bí­cí dob­ře na lid­skou psy­chi­ku
-          Snadnost pově­še­ní obra­zů, poli­ček –vrtá­ní do dře­va je snad­né a zvlád­ne i žena
klíče u domu
Pokud jste se roz­hod­li pro stav­bu dře­vostav­by, gra­tu­lu­je­me vám! Rozhodli jste se pro rych­lej­ší a lev­něj­ší vari­an­tu. Přejeme vám, ať se vám stav­ba pove­de bez vět­ších potí­ží a ať se vám krás­ně byd­lí v novém. Dřevo je krás­ný, oblí­be­ný, pří­rod­ní mate­ri­ál, kte­rý na mno­ho lidí půso­bí veli­ce pozi­tiv­ně. Věříme tak, že i vaše rodi­na bude v dře­vostav­bě spo­ko­je­na.


Foto: Pixabay

  • Začněte vhodným projektem8. ledna 2021 Začněte vhodným projektem Stavba rodinného domu je pro mnohé z nás jistě velkým a důležitým životním krokem. Ovlivní to náš život na spoustu let dopředu a velmi výrazně to změní i naše fungování během celého […] Posted in Pro domov
  • Výhody bungalovů24. prosince 2020 Výhody bungalovů Bungalov je oblíbený typ domu, ve kterém nemusíte vůbec používat schody, což je jedna z jeho hlavních výhod. Nad touto výhodou jistě zajásají všichni invalidé, pro které je […] Posted in Pro domov
  • Odškodnění za zpoždění28. listopadu 2020 Odškodnění za zpoždění Určitě je dobré, když využijete své šance a necháte se od společnosti finančně odškodnit. Někoho by ani nenapadlo, že by měl nárok na finanční kompenzaci, ale tohle je naprosto jasné. […] Posted in Pro domov
  • Malý pozemek a dům27. listopadu 2020 Malý pozemek a dům Veliký pozemek u domu a pro stavbu domu, nemusí vyhovovat každému. Jsou lidé, kteří sice ocení volný prostor kolem sebe a sousedy dál od domu. Nevýhodou je ovšem péče o velký pozemek, […] Posted in Pro domov
  • Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu24. listopadu 2020 Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu Láká vás vlastní bydlení v rodinném domě se zahradou a rozhodujete se co za dům si necháte od profesionální firmy postavit? V posledních letech jsou stále více rozšířené a oblíbené […] Posted in Pro domov
  • Zjistěte o firmě co nejvíce16. listopadu 2020 Zjistěte o firmě co nejvíce Při výběru zhotovitele vaší nové dřevostavby se musíte zaměřit na několik důležitých hledisek. V první řadě budete jistě překvapeni množstvím firem, které se dřevostavbou zabývají. A […] Posted in Pro domov
  • Budoucnost autonomních kamionů23. října 2020 Budoucnost autonomních kamionů V Německu byl v roce 2019 dokončen pilotní výzkumný projekt sponzorovaný Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury, kdy jeden řidič řídil dva dálkově elektronicky […] Posted in Pro domov
  • MARTIN MYŠIČKA (kouzelník, táta hlavního hrdiny Alberta)6. prosince 2017 MARTIN MYŠIČKA (kouzelník, táta hlavního hrdiny Alberta) Jak jste se k roli tatínka hlavního hrdiny dostal? A jak jste natáčení filmu prožíval? V létě mi zavolal režisér Vítek Karas s nabídkou role. Zrovna jsme se sousedem opravovali společný […] Posted in Rozhovory
  • Ve věku 73 let zemřel herec Hugh Keays-Byrne, známý jako...6. prosince 2020 Ve věku 73 let zemřel herec Hugh Keays-Byrne, známý jako... Ve věku 73 let zemřel herec Hugh Keays-Byrne, známý jako záporák Immortan Joe ze světa Mad Maxe. Posted in Krátké filmové aktuality
  • České filmy v Cannes 201715. května 2017 České filmy v Cannes 2017 Už za pár dní odstartuje ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost roku - Mezinárodní filmový festival v Cannes (17. -28. 5. 2017). V oficiálním programu a dalších […] Posted in Festivaly
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,16569 s | počet dotazů: 229 | paměť: 46762 KB. | 17.01.2021 - 10:18:25