Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > Dr. House se vrací z dovolené

Dr. House se vrací z dovolené

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dr. House se vra­cí z dovo­le­né

1.September.2007 Seriály | Autor: Lindie

Poté, co si pan dok­tor House, ač evi­dent­ně nepra­cu­je ve škol­ství, udě­lal prázd­ni­ny, se zase vra­cí. Od tře­tí­ho září ho bude opět vysí­lat Nova – kaž­dé pon­dě­lí ve 22:05… To, že se jed­ná o pří­běhy sar­kas­tic­ké­ho geni­ál­ní­ho léka­ře a jeho týmu, asi všich­ni vědí (nebo vytu­ši­li), neboť čet­li náš minu­lý člá­nek, tak­že mys­lím, že není co řešit.
Seriál Dr. House (House MD) pat­ří roz­hod­ně k tomu lep­ší­mu, co k nám z Ameriky při­chá­zí (spo­lu s Prison Breakem, Lost atp.) – snad i pro­to si vybu­do­val dokon­ce i v Česku sluš­nou fanouš­kov­skou základ­nu – tak­že jest­li jste to ješ­tě neu­dě­la­li, zkus­te něja­ký díl zkouk­nout. Jediné, co se tomu dá vytknout, je více­mé­ně opa­ku­jí­cí se záplet­ka (určí­me dia­gnó­zu; těs­ně ved­le, určí­me dru­hou; že by? ne, těs­ně ved­le, určí­me finál­ní; paci­ent je v pořád­ku.). Ale pro­ti pade­sá­té (nebo koli­ká­te to?) řadě Ordinace urči­tě dob­rá vol­ba. Takže v září v pon­dě­lí pět minut po desá­té všich­ni k naší nej­sle­do­va­něj­ší sta­ni­ci.

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „80ec54“:

/* */


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,04866 s | počet dotazů: 241 | paměť: 58124 KB. | 08.08.2022 - 15:54:11