Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > DPH 2023 zákon s přehledy

DPH 2023 zákon s přehledy

20230425 145844
20230425 145844
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ing. Jiří Dušek v oblas­ti účet­nic­tví půso­bí téměř 40 let a je auto­rem mno­ha odbor­ných pub­li­ka­cí. Tato pří­ruč­ka je stá­li­cí na kniž­ním trhu a zajis­té tomu tak bude i nadá­le. Jako vždy je vel­mi obsáh­lá a začí­ná pře­hle­dem nej­dů­le­ži­těj­ších plat­ných změn v DPH v roce 2023.

Věnuje se záko­nu č. 235/2004 Sb., o dani z při­da­né hod­no­ty, jak ostat­ně napo­ví­dá i název. Větší část tvo­ří pře­hle­dy, jež mají, opro­ti prv­ní čás­ti, odliš­nou gra­fic­kou úpra­vu, což je vel­mi nápa­di­té. Začínají legisla­ti­vou a infor­ma­ce­mi k DPH, dále násle­du­jí teri­to­ria DPH, dru­hy jeho plně­ní, daňo­vé sub­jek­ty, oso­by povin­né k dani, síd­lo oso­by povin­né k dani, oso­by DPH, oso­by veřej­né sprá­vy, obrat i jak počí­tat obrat z nájmu. Dále autor upřes­ňu­je základ­ní pojmy a výpo­čty. Zmiňuje saz­by DPH, mís­to plně­ní u zbo­ží, pře­fak­tu­ra­ci, reklam­ní před­mě­ty a vzor­ky, zda­ně­ní vrat­ných oba­lů, saz­by daně u sta­veb pro byd­le­ní i defi­ni­ci poj­mů u sta­veb pro byd­le­ní. Rovněž jme­nu­je veletrhy, osob­ní dopra­vu a stra­vo­vá­ní. Důraz kla­de na dru­hy zpro­střed­ko­vá­ní, zabý­vá se zbo­žím v EU i vše­mi ostat­ní­mi téma­ty, jež nás mohou v sou­vis­los­ti s tou­to pro­ble­ma­ti­kou napad­nout.

Kniha obsa­hu­je 9 pří­loh, včet­ně zálo­ho­vé fak­tu­ry při změ­ně saz­by daně, elek­tro­nic­ky posky­to­va­ných slu­žeb a for­mu­lá­ře Přiznání k DPH a Kontrolního hlá­še­ní.

Daně obvykle býva­jí noč­ní můrou všech a pomo­cí této bro­žu­ry sná­ze pocho­pí­me pra­vi­dla jejich fun­go­vá­ní. Publikace je vel­mi pře­hled­ná a auto­rův výklad sro­zu­mi­tel­ný. I díky tomu se sta­ne cen­ným pomoc­ní­kem pro všech­ny, kte­ří se tou­to oblas­tí musí zabý­vat.

Autor: Jiří Dušek

Název: DPH 2023

Nakladatelství: Grada Publishing, a. s.

Rok vydá­ní: 2023

ISBN: 978-80-271-5050-2

Hodnocení: 90 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Johnny Depp16. listopadu 2015 Johnny Depp Johnny Depp, vlastním jménem John Christopher Depp II. (* 9. června 1963, Owensboro, Kentucky) je americký herec, známý zvláště pro své výkony ve filmech Střihoruký Edward, Ospalá díra, […] Posted in Profily osob
  • Klíč7. září 2005 Klíč Jó, holka, vážně nevím, co sis mohla myslet, že najdeš v domě uprostřed bažin poblíž New Orleans. Už na první pohled je to strašidelné místo, a to ses tady ještě nezabydlela… Ta paní, […] Posted in Filmové recenze
  • Národní třída - ROZHOVOR SE ŠTĚPÁNEM ALTRICHTEREM, režisérem a spoluscenáristou27. září 2019 Národní třída - ROZHOVOR SE ŠTĚPÁNEM ALTRICHTEREM, režisérem a spoluscenáristou Debutoval jste poměrně úspěšným česko-německým filmem Schmitke o německém inženýrovi, který přijede opravit do Krušných hor starou větrnou elektrárnu. V tomto na mezinárodních festivalech […] Posted in Rozhovory
  • Těžké, těžké, leč tak lákavé a mystické jsou karty MADAME LENORMAND8. prosince 2017 Těžké, těžké, leč tak lákavé a mystické jsou karty MADAME LENORMAND Tak se pojďte se mnou trošku potrápit a zároveň podráždit intuici a fantazii, která se rozbíhá jak splašený kůň v nevídaných a nekonečných zelených pláních! Pozoruhodné kombinace karet. To […] Posted in Recenze knih
  • Soutěž o knihu Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - výherce14. listopadu 2016 Soutěž o knihu Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - výherce Vyhlašujeme vítěze říjnové soutěže. Otázky Kdo režíruje film Sirotčinec slečny Peregrinové? Kdy měl film Sirotčinec slečny Peregrinové premiéru v ČR? Kdo je autorem […] Posted in Soutěže
  • Gotham - A dead man feels no cold8. března 2016 Gotham - A dead man feels no cold Gotham, pozoruhodný seriál ze světa DC Comics, nám naservíroval další epizodu. Myslím, že všem divákům bylo tentokráte při sledování sakra chladno, neboť se nám konečně ukázal Mr. Freeze v […] Posted in Kritický Klub
  • EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - HERECKÉ OBSAZENÍ15. prosince 2014 EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - HERECKÉ OBSAZENÍ Mnoho herců filmu EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ obdrželo v minulosti významná filmová ocenění a pochází z celé řady zemí. Ridley Scott vysvětluje: „Egypt byl - a je tomu i nyní - soutokem […] Posted in Články
  • Moulin Rouge21. června 2022 Moulin Rouge Netradiční muzikál s jedinečným vizuálním stylem, barvitými kulisami, videoklipovým střihem, úchvatnou hudbou a silnou stylizací, to všechno a ještě mnohem víc je Moulin Rouge. Středem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hory mají oči 215. června 2011 Hory mají oči 2 Hory mají oči 2 11.01.2007 recenze Přečteno: 74 krát Řekneme si to na rovinu. Banda zmutovaných horníků, kteří […] Posted in Recenze
  • Strašidla - O příběhu18. srpna 2016 Strašidla - O příběhu Jeden z divácky nejúspěšnější českých režisérů, Zdeněk Troška přichází s novou rodinnou komedií Strašidla, v níž se spojují dva nejoblíbenější žánry tohoto tvůrce – komedie a pohádka. […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,61051 s | počet dotazů: 257 | paměť: 60895 KB. | 04.06.2023 - 05:19:56