Kritiky.cz > Pro ženy > Ze života > Dost podivné trendy

Dost podivné trendy

crocs

Občas i poměr­ně kon­zer­va­tiv­ní­mi čes­ký­mi uli­ce­mi pro­sviští něja­ký ten svě­ží závan mód­ních tren­dů. Chceme ale tohle váž­ně vidět? Nebyla by šedo­čer­ná nuda vlast­ně lep­ší? Kterých výkři­ků módy bychom se radě­ji v čes­kém podá­ní zřek­li?

1. Desigual

Španělská znač­ka svou pes­t­ros­tí a neza­mě­ni­tel­ným moti­vem kru­hu napros­to reflek­tu­je jižan­ský tem­pe­ra­ment. Upřímně, Češky mají svým zalo­že­ním do ohni­vých Španělek tro­chu dale­ko. Desigual kabá­ty k dží­nám, barev­né kabel­ky ke kec­kám... Proč? Chápe tohle někdo? Kde se tohle v našich kon­či­nách vza­lo? Chcete-li se vyma­nit z barev­né nudy, oprav­du není řeše­ním bez­hla­vě vyu­žít pro změ­nu všech­ny odstí­ny, kte­ré se nabí­ze­jí.

2. O bag

Tohle k nám pro změ­nu dora­zi­lo z Itálie. Nechápeme, proč k nám svět infil­tru­je podob­né podiv­nos­ti. Je za tím něja­ké taj­né spik­nu­tí? Kabelka je pod­le své­ho výrob­ce ze „spe­ci­ál­ní­ho” sili­ko­nu. Asi je prak­tic­ká, ale pořád to vypa­dá jako plast. Kdo chce mít plast za cenu kva­lit­ní a nad­ča­so­vé kože­né kabel­ky? Byť nebu­de zrov­na prud­ce znač­ko­vá. Omyvatelnost je sice fajn, ale snad ani mamin­ky malých dětí je nepůj­ču­jí běž­ně svým rato­les­tem na hra­ní.

3. Crocs

Tohle obu­tí se k nám dosta­lo pro změ­nu z USA. Nehodí se to do lesa, ani na ven­če­ní psa. Nehodí se to v pod­sta­tě nikam. Prostě to nenos­te. A už vůbec ne do měs­ta mezi lidi. Jediný smys­lu­pl­ný důvod, kte­rý vidí­me, je díky omy­va­tel­nos­ti a snad­né­mu schnu­tí jako hygi­e­nic­ká obuv do sprch v kem­pech, veřej­ných bazé­nech a jiných atrak­cích s vyso­kou kon­cen­t­ra­cí lidí, kde hro­zí zdra­vot­ní kom­pli­ka­ce. Praktičnost je jedi­ný klad toho­to pro­duk­tu.

4. Guess

Guess sám je v tom v pod­sta­tě nevin­ně. Umí nabí­zet i hez­ké věci. V zahra­ni­čí navíc zda­le­ka nemá punc exklu­zi­vi­ty, ale jed­ná se o běž­nou znač­ku pro střed­ní tří­du. V našich kon­či­nách se kýčo­vi­té a pře­plá­ca­né mode­ly sta­ly mimo­řád­ně oblí­be­ný­mi mezi vše­mi sleč­na­mi, kte­ré baží po znač­ko­vé kabel­ce. Dámy, vzdej­te to a kup­te si tako­vou, kte­rá vám vydr­ží mno­ho let, ač na sobě nebu­de mít obří logo.


Foto: Pixabay

  • Terry Pratchett - Nevídaní akademikové21. července 2020 Terry Pratchett - Nevídaní akademikové Jméno Terry Pratchetta asi není třeba široké čtenářské veřejnosti představovat. Jeho série o Zeměploše čítá s tímto kouskem už 33 knih (z nichž většinu jsem měl to potěšení číst), o […] Posted in Recenze knih
  • Pořád jsem to já - 75 %9. dubna 2015 Pořád jsem to já - 75 % Život světově uznávané lingvistky Alice se radikálně změní poté, co je u ní nečekaně diagnostikována Alzheimerova choroba. Pohodová padesátnice zvládá kariéru i svou rodinu. Choroba, která […] Posted in Filmové recenze
  • Žraloci na s(o)uši – skvělá pohádka, která vám vyrazí dech!14. července 2018 Žraloci na s(o)uši – skvělá pohádka, která vám vyrazí dech! Zvířecí animované pohádky patří k jedněm z nejlepších. Jen okrajově mohu zmínit některé velmi dobré tituly, kterými jsou například Nemo, Shrek, nebo Madagaskar. Žraloci na s(o)uši mohou […] Posted in Filmové recenze
  • n200606182149 hedge118. června 2006 Za plotem ( Over the Hedge ) Dream Works už je zase tady s novým animovaným filmem. Zatím se ještě nejedená o třetí pokračování Shreka, neb zvířecí rodinný film s názvem Za plotem.Během doby co zvířátka prodělávala […] Posted in Filmové recenze
  • Trial of Chicago 7 se bohužel kinům vyhne, Netflix film...1. července 2020 Trial of Chicago 7 se bohužel kinům vyhne, Netflix film... Trial of Chicago 7 se bohužel kinům vyhne, Netflix film odkoupil za 56 milionů dolarů Posted in Krátké aktuality
  • Microsoft se zapojil do boje o zisk herní divize Warner Bros. v...8. července 2020 Microsoft se zapojil do boje o zisk herní divize Warner Bros. v... Microsoft se zapojil do boje o zisk herní divize Warner Bros. v hodnotě $4B (94 529 672 276 Kč). O tu již bojují společnosti Take-Two, Electronic Arts a Activision Blizzard a nyní se k nim […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Smrtihlav11. listopadu 2003 Smrtihlav so 15.11 - Nova 1.20 John Murdoch (Rufus Sewell) se probudil v v hotelovém pokoji.Nevěděl jak se tam dostal, a na nic si nepamatoval.Za to ho tížil výskyt mrtvé dívky v tomtéž […] Posted in TV Recenze
  • 24. června 2015 Soutěž o DVD Příšerky s.r.o. Vyhlašujeme novou facebookovou soutěž. Tentokrát o DVD. Toto DVD získá autor nejlepšího textu v bublině. Trvání soutěže: 24.6.2015 -31.7.2015.. Soutěž naleznete také na […] Posted in Soutěže
  • Scary Movie 417. června 2006 Scary Movie 4 Série Žhavých výstřelů nebo Bláznivých střel jsou klasikami v žánru parodií a stěží hledají konkurenci. Nejen proto, že jde o povedené snímky, ale také díky tomu, že se od dob jejich […] Posted in Filmové recenze
  • Zastav a nepřežiješ 28. července 2007 Zastav a nepřežiješ 2 Mark Neverldine a Brian Taylor, tito dva pánové se dali jednoho krásného dne dohromady a pod jejich osobitým pohledem na ztvárnění akčního filmu vznikla roku […] Posted in Recenze

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...