Kritiky.cz > Pro domov > Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy

Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy

img a288549 w1993 t1499023579

Pokud jste se prá­vě pře­stě­ho­va­la do bytu, kte­rý je teď váš, jis­tě jste is ho zaří­di­la pod­le sebe. Nejspíš je to vaše prv­ní byd­le­ní a chce­te, abys­te tu byla spo­ko­je­ná a šťast­ná, ale také, aby ten­to byt dával naje­vo, že v něm žije dospě­lý člo­věk, a hlav­ně žena. Co všech­no by měl tako­vý byt obsa­ho­vat po strán­ce doplň­ko­vé a deko­rač­ní?
skládané závěsy
1.       Závěsy – záclo­ny jsou samo­zřej­mos­tí už od dob našich pra­ba­bi­ček, to je jis­té. Avšak záclo­ny mož­ná nemu­sí být tako­vou nut­nos­tí, jako jsou závěsy. Proč prá­vě závěsy? Jelikož vám poskyt­nou dosta­teč­né sou­kro­mí kdy­ko­liv a v let­ních měsí­cích oce­ní­te, že doká­žou zame­zit neje­nom slu­neč­ním paprs­kům, ale také hor­ku, aby pro­tklo váš byt. Navíc jsou úžas­ným doplň­kem, kte­rý neje­nom zakry­je nedo­ko­na­los­ti rohů míst­nos­tí, ale také trub­ky tope­ní. Navíc váš byt zís­ká na jakési ele­gan­ci.

2.       Postel – tedy kva­lit­ní, bytel­nou, vel­kou, poho­dl­nou a oprav­du dobrou. Takovou, kte­rá vám vydr­ží a kte­rá neskří­pe a nevr­že při kaž­dém vašem pohy­bu. Nesmí se roz­pa­dat a nesmí v inte­ri­é­ru vadit. Právě pro­to by tato postel měla být i doplň­kem míst­nos­ti. Měla by být domi­nan­tou vaší lož­ni­ce. Samozřejmě si k tomu musí­te poří­dit také kva­lit­ní rošt ze dře­va a nej­lé­pe vel­mi kva­lit­ní mat­ra­ci. Nezapomeňte na výběr pol­štá­ře, kte­rý je veli­ce důle­ži­tý.

3.       Police s upo­mín­ka­mi – říká­me jim lapa­če pra­chu, ale jsou to naše při­po­mín­ky toho, co jsme zaži­ly, kde jsme byly a s kým. Proto bychom měly mít polič­ku, na kte­ré jsou foto­gra­fie, upo­mín­ky, suve­nýr, nebo tře­ba medai­le a pohá­ry za naše vítěz­ství. Vyhraďte si mís­to na věci, kte­ré bude­te zapl­ňo­vat prá­vě těmi drob­nost­mi, kte­ré děla­jí domov domo­vem.
boty u postele
4.       Pověste si na stě­nu obra­zy – to je nej­lep­ší for­ma deko­ra­ce. Obrazy, zrca­dla, gra­fi­ky nebo tře­ba i plas­ti­ky. Designové zále­ži­tos­ti jsou in i cool. Musí sedět do inte­ri­é­ru a musí se vám líbit.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Předzahrádka domu jako vizitka18. listopadu 2019 Předzahrádka domu jako vizitka Říká se, že chůze je nejpřirozenější pohyb člověka. Spousta doktorů doporučuje při redukčních dietách chůzi jako jeden ze způsobů snížení váhy. „Ujděte desetitisíc kroků denně a postavu […]
  • Malá kuchyň s velkými možnostmi21. listopadu 2019 Malá kuchyň s velkými možnostmi Každá věc jednou doslouží. Některá dříve a některá později. Určitě to platí i o zařízení bytu nebo domu. Jsou věci, které se určitě mění častěji -         nádobí -         potahy […]
  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […]
  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]
  • Umělé květiny jako dekorace25. listopadu 2019 Umělé květiny jako dekorace Pro někoho můžou být umělé květiny stále představou lapače prachu. Pro jiné naopak nepostradatelná dekorace bytu či interiéru. Pryč jsou doby, kdy umělou květinu rozeznalo od té živé i […]
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]
  • Zahradní jezírko lehce a jednoduše13. října 2019 Zahradní jezírko lehce a jednoduše Jako první je důležité si uvědomit, zda budete jezírko budovat sami, nebo si najmete stavební firmu. Nemusím Vám asi říkat, že stavba na objednávku vyjde o něco dráž, než když Vy sami […]
  • Pozemek jako poklad24. listopadu 2019 Pozemek jako poklad Najít dobrý a vhodný pozemek je velké umění. V dnešní době je nepřeberné množství možností, jak by se mohla koupě prodražit. A jelikož peněz nazbyt nemá skoro nikdo, každý nečekaný zádrhel […]
  • Dekorace ve stylu Provence3. listopadu 2019 Dekorace ve stylu Provence Máte pocit, že potřebujete změnu? Že byste se chtěli doma cítit mnohem lépe? Že chcete váš domov nějakým způsobem oživit? Zkuste byt ladit do stylu Provence. Provence je styl, který je […]
  • Dost místa pro všechny4. listopadu 2019 Dost místa pro všechny Při rekonstrukci koupelny bychom měli myslet hlavně na účelnost. Což ale neznamená, že naše koupelna bude po našem zásahu strohá a nudná. Pokud už máme za sebou tu nepříjemnou záležitost, […]