Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Doom 64 (remaster PS4)

Doom 64 (remaster PS4)

Doom643
Doom643

Trochu poza­po­me­nu­tý díl. Koho by napadlo, že zrov­na ver­ze Dooma na Nintendo 64 při­ne­se jinou hru, než byly všech­ny dosa­vad­ní Doomové. Díky cel­kem nedáv­né­mu remas­te­ru na PC a kon­zo­le jsem se tepr­ve začal o hru více zají­mat a nako­nec jsem jí kou­pil za euro na PlayStation Storu. Dooma mám rád, a tohle by můj prv­ní Doom na game­pa­du.

Nejprve jsem to zku­sil na myši s klá­ves­ni­cí. Vzhledem k tomu, že hra nena­bí­zí mou­se look, dospěl jsem k názo­ru, že myš tady vlast­ně ani není tolik potře­ba. I když, zamě­řo­va­cí ter­čík by bod­nul. Páčky mi při­pa­da­jí tro­chu cit­li­věj­ší a je potře­ba si na to zvyk­nout. Hru jsem s men­ší­mi počá­teč­ní­mi obtí­ži pro­jel na dru­hou nej­těž­ší obtíž­nost. I Lost Missions. Epizoda kte­rá byla dvoj­ná­sob těž­ká, než základ­ní hra. Mimochodem, nevím jak na PC, ale na PlayStation šlo nasta­vit jen čty­ři obtíž­nos­ti, kte­ré byli úpl­ně jinak pojme­no­va­né. Už žád­né Hurt me Plenty nebo Ultraviolence.

Doom641

Vždycky jsem si lámal hla­vu nad tím, co ved­lo ID Software k tomu, aby udě­la­li Dooma 3 tako­vé­ho, jaké­ho ho udě­la­li. Důraz na horo­ro­vou atmo­sfé­ru, úzké chod­by, méně nepřá­tel a zje­vo­vá­ní se démo­nů za zády. Doom 64 je tako­vý předob­raz Dooma 3. Obsahuje per­fekt­ní ambi­ent­ní hud­bu, kte­rá v člo­vě­ku budí zne­po­ko­je­ní. Je v něm méně nepřá­tel v užších chod­bách. Když sebe­re­te nebo spus­tí­te něco zásad­ní­ho, může­te si být jis­ti (hlav­ně v dru­hé polo­vi­ně hry), že se blíz­ko vás obje­ví démo­ni.

Design démo­nů pod­le mě není tak zda­ři­lý jako v Doomu 1,2. Jejich zvu­ky už tro­chu postrá­da­jí tako­vý ten iko­nic­ký dri­ve. A chy­bí obži­vo­va­tel­ka. Můj nej­ne­ná­vi­dě­něj­ší nepří­tel. Asi se auto­rům její kon­cept neho­dil do desig­nu. Místo Masterminda ve hře potká­me o mno­ho tuž­ší krá­lov­nu. Nový druh impa je fajn a nová zbraň je ulti­mát­něj­ší než BFG. To jsem ani nevě­děl, že v roce 1997 se v Doomu obje­vi­la nová zbraň.

Doom vždyc­ky stál a padal na desig­nu úrov­ní. Tady je design skvě­lý. Občas vás zaměst­ná i něja­kou tou hádan­kou. Klasický akč­ní Doom dri­ve ale nemá. Potkáte zde spí­še méně nepřá­tel, ale odol­něj­ších. Souboje už nejsou tolik o kla­sic­kém ryt­mic­kém stří­le­ní jed­no­ho nepří­te­le za dru­hým, ale spí­še o výstře­lu, vyhnu­tí se stře­le, výstře­lu, vyhnu­tí atd.. Nepřátelské úto­ky mě hod­ně zra­ňo­va­ly a občas jsem trpěl nedo­stat­kem nábo­jů. V tomhle pří­pa­dě secre­ty hod­ně pomá­ha­jí. V Doomu 64 mě ale tolik neba­vi­lo je obje­vo­vat. Mapka ten­to­krát tolik nepo­má­ha­la. Mnohem více se mi osvěd­či­lo jet pod­le pamě­ti.

Doom642

Dobrá a dlou­há hra je to. I s taj­ný­mi leve­ly něja­kých 40 misí vydr­ží dlou­ho. A je to celou dobu zábav­né. Co víc chtít za jed­no euro.

85 %

Pro: per­fet­ní design, skvě­lá hud­ba, důraz na tís­ni­věj­ší atmo­sfé­ru, nová zbraň, Lost Missions

Proti: nud­né secre­ty, nud­né zvu­ky mon­ster, hra nepů­so­bí tak epic­ky jako Doom 2, nemož­nost zapnout zamě­řo­va­cí ter­čík.


Foto: id Software, Nightdive Studios, Bethesda Softworks,


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe)19. května 2022 Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe) Zdejší čtenáři dobře vědí, že v oblasti kinematografie jsem spíš staromilec a je poměrně málo filmů z posledních let, které by mě nějak zvlášť oslovovaly. Možná je to tím, že novější filmy […] Posted in Filmové recenze
  • Proč má Hra o trůny tolik fanoušků?19. května 2022 Proč má Hra o trůny tolik fanoušků? Hra o trůny (Game of thrones) patří v dnešní době mezi ty nejpopulárnější seriály, o tom není pochyb. A ono není divu, důvodů k tomuto tvrzení je hned několik. Pojďme si říct o těch […] Posted in Zajímavosti
  • Mamma Mia!19. května 2022 Mamma Mia! Padly na Vás chmury? Rozveselení by Vám mohla přinést Meryl Streep a její početný doprovodný sbor křepčící na nejznámější písně od ABBY v nejkýčovitější podívané roku 2008. Muzikál Mamma […] Posted in Retro filmové recenze
  • Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho18. května 2022 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho Multivesmír je vskutku podivný v Doctoru Strangeovi v Multivesmíru šílenství, druhém velkém odklonu MCU po těžkém srdci Eternals Chloé Zhao. Díky laskavosti režiséra Sama Raimiho je z […] Posted in Filmové recenze
  • Žhářka: Zac Efron rozpaluje reboot Stephena Kinga18. května 2022 Žhářka: Zac Efron rozpaluje reboot Stephena Kinga Mladá dívka se snaží vyrovnat se svými psychickými pyrotechnickými schopnostmi ve filmu Žhářka, nové adaptaci románu Stephena Kinga navazující na původní film z roku 1984 s Drew Barrymore […] Posted in Filmové recenze
  • Netflix přišel s dalším kvalitním seriálem - Srdcerváči17. května 2022 Netflix přišel s dalším kvalitním seriálem - Srdcerváči 24. dubna Netflix vypustil do světa seriál Srdcerváči podle stejnojmenného webového komiksu Alice Oseman. Vypráví příběh dvou dospívajících chlapců, kteří se do sebe zamilují. Rozhodně se […] Posted in TV Recenze
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hoteliér - 65 %17. května 2022 Hoteliér - 65 % Herec Pavel Landovský má života plné zuby, nemoci mu ztrpčují každý den a nejraději by se vším skončil. Má však kolem sebe lidi, kterým stojí za zájem a úctu. Herecký kolega a režisér Jan […] Posted in Retro filmové recenze
  • Yasmin Boland: Magický Měsíc 16. května 2022 Yasmin Boland: Magický Měsíc  Karty inspirované lunárními fázemi ze všech možných úhlů pohledu patří k těm, které vezmete do ruky a rázem máte po ruce hromadu praktických informací. Přišlo mi, že jsou i z těch, na […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,02084 s | počet dotazů: 241 | paměť: 56055 KB. | 22.05.2022 - 21:44:33