Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Doom 64 (remaster PS4)

Doom 64 (remaster PS4)

Doom643

Trochu poza­po­me­nu­tý díl. Koho by napadlo, že zrov­na ver­ze Dooma na Nintendo 64 při­ne­se jinou hru, než byly všech­ny dosa­vad­ní Doomové. Díky cel­kem nedáv­né­mu remas­te­ru na PC a kon­zo­le jsem se tepr­ve začal o hru více zají­mat a nako­nec jsem jí kou­pil za euro na PlayStation Storu. Dooma mám rád, a tohle by můj prv­ní Doom na game­pa­du.

Nejprve jsem to zku­sil na myši s klá­ves­ni­cí. Vzhledem k tomu, že hra nena­bí­zí mou­se look, dospěl jsem k názo­ru, že myš tady vlast­ně ani není tolik potře­ba. I když, zamě­řo­va­cí ter­čík by bod­nul. Páčky mi při­pa­da­jí tro­chu cit­li­věj­ší a je potře­ba si na to zvyk­nout. Hru jsem s men­ší­mi počá­teč­ní­mi obtí­ži pro­jel na dru­hou nej­těž­ší obtíž­nost. I Lost Missions. Epizoda kte­rá byla dvoj­ná­sob těž­ká, než základ­ní hra. Mimochodem, nevím jak na PC, ale na PlayStation šlo nasta­vit jen čty­ři obtíž­nos­ti, kte­ré byli úpl­ně jinak pojme­no­va­né. Už žád­né Hurt me Plenty nebo Ultraviolence.

Doom641

Vždycky jsem si lámal hla­vu nad tím, co ved­lo ID Software k tomu, aby udě­la­li Dooma 3 tako­vé­ho, jaké­ho ho udě­la­li. Důraz na horo­ro­vou atmo­sfé­ru, úzké chod­by, méně nepřá­tel a zje­vo­vá­ní se démo­nů za zády. Doom 64 je tako­vý předob­raz Dooma 3. Obsahuje per­fekt­ní ambi­ent­ní hud­bu, kte­rá v člo­vě­ku budí zne­po­ko­je­ní. Je v něm méně nepřá­tel v užších chod­bách. Když sebe­re­te nebo spus­tí­te něco zásad­ní­ho, může­te si být jis­ti (hlav­ně v dru­hé polo­vi­ně hry), že se blíz­ko vás obje­ví démo­ni.

Design démo­nů pod­le mě není tak zda­ři­lý jako v Doomu 1,2. Jejich zvu­ky už tro­chu postrá­da­jí tako­vý ten iko­nic­ký dri­ve. A chy­bí obži­vo­va­tel­ka. Můj nej­ne­ná­vi­dě­něj­ší nepří­tel. Asi se auto­rům její kon­cept neho­dil do desig­nu. Místo Masterminda ve hře potká­me o mno­ho tuž­ší krá­lov­nu. Nový druh impa je fajn a nová zbraň je ulti­mát­něj­ší než BFG. To jsem ani nevě­děl, že v roce 1997 se v Doomu obje­vi­la nová zbraň.

Doom vždyc­ky stál a padal na desig­nu úrov­ní. Tady je design skvě­lý. Občas vás zaměst­ná i něja­kou tou hádan­kou. Klasický akč­ní Doom dri­ve ale nemá. Potkáte zde spí­še méně nepřá­tel, ale odol­něj­ších. Souboje už nejsou tolik o kla­sic­kém ryt­mic­kém stří­le­ní jed­no­ho nepří­te­le za dru­hým, ale spí­še o výstře­lu, vyhnu­tí se stře­le, výstře­lu, vyhnu­tí atd.. Nepřátelské úto­ky mě hod­ně zra­ňo­va­ly a občas jsem trpěl nedo­stat­kem nábo­jů. V tomhle pří­pa­dě secre­ty hod­ně pomá­ha­jí. V Doomu 64 mě ale tolik neba­vi­lo je obje­vo­vat. Mapka ten­to­krát tolik nepo­má­ha­la. Mnohem více se mi osvěd­či­lo jet pod­le pamě­ti.

Doom642

Dobrá a dlou­há hra je to. I s taj­ný­mi leve­ly něja­kých 40 misí vydr­ží dlou­ho. A je to celou dobu zábav­né. Co víc chtít za jed­no euro.

85 %

Pro: per­fet­ní design, skvě­lá hud­ba, důraz na tís­ni­věj­ší atmo­sfé­ru, nová zbraň, Lost Missions

Proti: nud­né secre­ty, nud­né zvu­ky mon­ster, hra nepů­so­bí tak epic­ky jako Doom 2, nemož­nost zapnout zamě­řo­va­cí ter­čík.


Foto: id Software, Nightdive Studios, Bethesda Softworks,

  • Turok 2: Seeds of Evil – remaster Steam Edition27. května 2021 Turok 2: Seeds of Evil – remaster Steam Edition Turok 2 vsadil na to být větší, komplikovanější, bludišťoidnější a přinesl prvky z Metroidvánie (slovo odvozené od pilířů žánru Metroidu a Castlevanie). To znamená, že se budete vracet ve […] Posted in Recenze her
  • Bohové musejí být šílení 214. září 2021 Bohové musejí být šílení 2 Bohové musí být šílení II je komediální film Jamieho Uyse z roku 1989, který je pokračováním filmu Bohové musí být šílení z roku 1980, k němuž Uys napsal scénář a který také režíroval. […] Posted in Speciály
  • Vampire: The Masquerade - Bloodhunt14. září 2021 Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Původně jsem vůbec nevěděl, jestli dát palec nahoru, nebo dolu...Ale vzhledem k lehkému patriotismu jsem se nakonec rozhodl pro ten palec nahoru. Možná bych se i rozepsal ke hře víc, kdyby […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal – Recenze14. září 2021 Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. V roce 2019 vyšel již pátý díl, který se překvapivě objevil zhruba čtrnáct měsíců po vydání  dílu čtvtého. V […] Posted in Recenze her
  • Láska pod kapotou13. září 2021 Láska pod kapotou Jaroslav chce bojovat se životem jako závodník na automobilové trati. Dlouhé přípravy ani sebevětší pracovní zaujetí mu však úspěch nezaručí. Je to otravné, stojí to hodně sil, jizvy na […] Posted in Filmové recenze
  • Křest knihy a audioknihy VĚZE – příběh 11.září.11. září 2021 Křest knihy a audioknihy VĚZE – příběh 11.září. Ve čtvrtek 9. září 2021 byla v AMERICAN CENTER v Praze pokřtěna kniha a audiokniha VĚZE - příběh 11. září, kterou napsal Jiří Boudník a vydalo nakladatelství Tebenas. Úvodní slovo […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • Cesta domů – Recenze – 40 %11. září 2021 Cesta domů – Recenze – 40 % Filmem Cesta domů uzavírá režisér, scenárista a kameraman Tomáš Vorel trilogii započatou snímkem z roku 2000 Cesta z města. Tato úspěšná komedie o útěku před stresující a přetechnizovanou […] Posted in Filmové recenze
  • Madagaskar 2: Útěk do Afriky10. září 2021 Madagaskar 2: Útěk do Afriky Známá parta z jedničky ve složení lev Alex, zebra Marty, hrošice Gloria a žirafák Melman se  vrací! Tentokrát si to namíří z Madagaskaru letecky přímo na africký kontinent. Tam již na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bobule - Paprsek slunce ozáří sklenici s lahodným mokem v natažené paži.10. září 2021 Bobule - Paprsek slunce ozáří sklenici s lahodným mokem v natažené paži. Vykřesnutá jiskra přeskočí z vína do oka degustéra, který číši přitiskne k ústům a nápoj, dosud pouze zraku a čichu lahodící, nyní pohladí i jeho chuťové smysly… Pokud vám takový výjev […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bohové musejí být šílení9. září 2021 Bohové musejí být šílení Bohové musí být šílení je komediální film z roku 1980, který napsal, produkoval, sestříhal a režíroval Jamie Uys. Jedná se o mezinárodní koprodukci Jihoafrické republiky a Botswany, první […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,04553 s | počet dotazů: 223 | paměť: 53316 KB. | 17.09.2021 - 14:14:11