Kritiky.cz > Pro domov > Domácí mazlíček – miláček nebo ďábel

Domácí mazlíček – miláček nebo ďábel

img a316329 w1727 t1527276591A je to tady - našli jsme si nád­her­ný dům, zalo­ži­li rodi­nu a ke krás­né­mu pří­byt­ku se zahra­dou jsme si poří­di­li malé roz­to­mi­lé ště­ňát­ko. Co ale dělat, když naše psí mimin­ko najde zalí­be­ní v sou­se­do­vic zahra­dě, kon­krét­ně v niče­ní jejich úro­dy, pře­kou­sá­ní hadi­ce, zkrášle­ní nása­dy od lopa­ty - pej­sek nej­spíš usou­dil, že s třís­ka­mi v ruce se dělá nej­lé­pe. V tu chví­li u vás kle­pe roz­čí­le­ný sou­sed, s kte­rým jste si ješ­tě vče­ra dáva­li sklen­ku vína a veš­ke­rou ško­du chce nahra­dit.
rozkošný pejsek.jpg
 
Jak vel­ké pře­kva­pe­ní vás čeká, když vyčís­le­ná suma pře­sa­hu­je rámec vaše­ho rodin­né­ho roz­počtu.
 
V neji­de­ál­něj­ším pří­pa­dě je dob­ré si s poří­ze­ním pej­ska, zaří­dit také vhod­né pojiš­tě­ní, v této situ­a­ci by se jed­na­lo o pojiš­tě­ní odpo­věd­nos­ti za újmu z občan­ské­ho živo­ta, kte­ré se řídí dle občan­ské­ho záko­ní­ku. Je lep­ší inves­to­vat pár sto­vek roč­ně, než po něja­ké neho­dě znač­ně zatí­žit rodin­ný roz­po­čet. V tom­to pří­pa­dě se jed­na­lo pou­ze o zni­če­ný zahrad­ní maje­tek, hor­ší scé­nář by byl kdy­by váš chlu­pa­tý pří­tel napří­klad v sebe­obra­ně něko­ho napa­dl. To by byla cílo­vá část­ka mno­hem vyš­ší.
 
Výhodou tako­vé­ho pro­duk­tu je, že zahr­nu­je pojiš­tě­ní veš­ke­rých čle­nů domác­nos­ti. Přiznejme si že oni lec­kdy i naše milé rato­les­ti doká­žou v nestře­že­ném oka­mži­ku udě­lat znač­nou ško­du v cizím pro­stře­dí. Malí nepo­se­do­vé se někdy pros­tě ohlí­dat neda­jí. Než se nadě­je­te, váš malý poklad roz­přád­ně při vypra­vo­vá­ní ruce na špat­ném mís­tě a LCD moni­tor z regá­lu se valí (a ne vcel­ku) v ulič­ce čís­lo 3 jed­no­ho nejme­no­va­né­ho mar­ke­tu. Nikomu z nás by se asi nechtě­lo, pla­tit věc, kte­rou nikdy mít doma nebu­du, jen kvů­li jed­né vte­ři­ně.
 rozbitý pohár.jpg
Pokud vás neba­ví se pro­lis­to­vá­vat nabíd­ka­mi toho­to pojiš­tě­ní a zjišto­vat, kte­rá insti­tu­ce má nej­lep­ší pod­mín­ky. Zkontaktujte své­ho finanč­ní­ho porad­ce, kte­rý to za vás rád udě­lá a vy se bude­te obtě­žo­vat pou­ze s pod­pi­sem smlou­vy.


Foto: Pixabay

  • Pojištění domácnosti- na co se vztahuje7. února 2021 Pojištění domácnosti- na co se vztahuje Zvažujete nad pojištěním své domácnosti, ale nikde jste nenašli seznam věcí, na které se vztahuje? Je to velmi jednoduché. Pojištění domácnosti se vztahuje na všechny věci, které tvoří […] Posted in Pro domov
  • Povinné pojištění a všechny druhy pojistek19. ledna 2021 Povinné pojištění a všechny druhy pojistek Pro klidný a bezpečný život, je velmi důležité, mít správné druhy pojištění. Když se stane nehoda či jakékoliv druhy nepříjemností, úraz a podobně, jsme finančně kryti, proti nemalým […] Posted in Pro domov
  • Hubnout přirozenou cestou26. prosince 2020 Hubnout přirozenou cestou Možná, že už jste vyzkoušeli tu spoustu „zaručených“ diet, které nám radí slavné filmové hvězdy anebo třeba dietu podle horoskopu. Už na první pohled je jasné, že to asi příliš fungovat […] Posted in Pro domov
  • Pojistit dům nebo byt?9. prosince 2020 Pojistit dům nebo byt? Mnoho lidí nemá pojištění domu nebo bytu. Zabere to přitom jenom chvíli času.Máte možnost si vybrat z pojišťoven, jako jsou například: •      […] Posted in Pro domov
  • Vyplatí se mít pojištění domácnosti?18. listopadu 2020 Vyplatí se mít pojištění domácnosti? Nikdy nevíte, co se může stát. Říkáte si, že Vám se přece nemůže stát, že byste zapomněli vypnout žehličku či Vás navštívili zloději, když máte bezpečnostní zámek. Život nám je schopen […] Posted in Pro domov
  • Vyberte si to, na co se můžete spolehnout7. listopadu 2020 Vyberte si to, na co se můžete spolehnout Pokud chcete snížit svoje náklady na provoz domácnosti, rozhodně byste se měli zaměřit na mnoho věcí, mimo jiné také na to, kolik zaplatíte za elektrickou energii. Věřte tomu, že i něco […] Posted in Pro domov
  • Pojištění domu se vyplatí2. listopadu 2020 Pojištění domu se vyplatí Dům pro mnohé z nás je oáza klidu, harmonie a místo, kde prožíváme radostné i ty méně radostné rodinné situace.  Proto je potřeba toto místo pořádně ochraňovat. K tomu Vám může […] Posted in Pro domov
  • Pojistěte si domácnost25. října 2020 Pojistěte si domácnost V době, kdy důvěra k pojišťovnám klesá, je nanejvýš vhodné upozornit na pohromy, které mohou postihnout vaši domácnost. V takovýchto případech děkujete všem, že jste mysleli na […] Posted in Pro domov
  • Soutěž o Steam klíče za 4 840 Kč8. července 2019 Soutěž o Steam klíče za 4 840 Kč Soutěž o Steam klíče ke hrám: 7 Days to Die 22,99 € Rapture Rejects 16,79 € NeuroVoider 13,99 € Wizard of Legend 15,99 € Sundered 19,99 € Regions of Ruin 11,99 € Q.U.B.E. 2 24,99 […] Posted in Soutěže
  • Bliss Dominic: Chlastací hry a léčba kocoviny7. listopadu 2016 Bliss Dominic: Chlastací hry a léčba kocoviny Chlastání a taky zábava spojena s alkoholem je poslední dobou velmi populární u dnešní mladé generace. A musím se přiznat, že i já se bavím tímto způsobem. Nicméně jak postupuje čas tak […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,45209 s | počet dotazů: 219 | paměť: 46853 KB. | 04.03.2021 - 16:23:50