Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Doktor Proktor a prdící prášek - kniha - recenze - 100 %

Doktor Proktor a prdící prášek - kniha - recenze - 100 %

Doktor Proctor a prdici prasek

Jo Nesbo stvo­řil sérii o dok­to­ru Proktorovi a byl z toho neví­da­ný úspěch. První díl začí­ná při­stě­ho­vá­ním malé­ho zrza­vé­ho klu­ka Bulíka do uli­ce Dělová. Tady se sezná­mí a poslé­ze i ska­ma­rá­dí s Lízou. Bulík vzá­pě­tí pozná i dok­to­ra Proktora a bude mu pomá­hat při tes­to­vá­ní spe­ci­ál­ní­ho prdí­cí­ho práš­ku. Ze začát­ku to jde všech­no více­mé­ně hlad­ce, když pomi­ne­me pár nehod, jako tře­ba dvoj­ča­ta Truls a Trym Tránovi, kte­ří se ocit­nou na stro­mě po sně­de­ní prdí­cí­ho práš­ku, čás­teč­ně i vlast­ní vinou.

Všechno se zkom­pli­ku­je, když otec dvoj­čat pan Trán udá dok­to­ra Proktora na poli­cii, pro­to­že vymýš­lí údaj­ně nebez­peč­né vyná­le­zy. Sám má však zálusk na zázrač­ný prá­šek – pros­tě ho chce ukrást a nechat si jej paten­to­vat. Doktora Proktora spo­lu s Bulíkem zatknou a odve­dou do nej­o­bá­va­něj­ší­ho nor­ské­ho věze­ní – cela smr­ti. K tomu vše­mu ješ­tě řádí v nor­ské kana­li­za­ci nebez­peč­ná ana­kon­da.

Mně se tahle kni­ha líbí, roz­hod­ně nemu­sí být jen pro děti, ale dospě­lí se mohou také zaba­vit. Kdo už někdy četl nebo viděl kni­hy z této série, tak jis­tě ví, že ilu­stra­ce jsou jako­by kres­le­né tuž­kou, ale roz­hod­ně dob­ré. Musím podotknout, že i když je tam dost stran, pře­čet­la jsem to na tři šupy. Je to jed­no­du­ché – straš­ně moc čti­vá. Disponuje 200 stra­na­mi.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Jota.

  • Autor: Jo Nesbo
  • Žánr: děti a mlá­dež
  • Nakladatelstvi: Jota
  • Datum vydá­ní: 2012
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,99843 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53372 KB. | 20.09.2021 - 04:46:38