Kritiky.cz > Filmové recenze > Dokažte mi vinu

Dokažte mi vinu

200611051753 01

Vin Diesel v roli ital­ské­ho mafi­á­na Jacka DiNorscia, sou­ze­né­ho za pře­kup­nic­tví nar­ko­tik, v dra­ma­tu pod­le sku­teč­né udá­los­ti.

Dvouhodinový film ame­ric­ké­ho reži­sé­ra Sidneyho Lumeta (Psí odpo­led­ne, Ďáblův advo­kát) mapu­je nejdel­ší mafi­án­ský pro­ces v his­to­rii Spojených stá­tů ame­ric­kých. Téměř dva roky vyslý­cha­la poro­ta nespo­čet výpo­vě­dí pro­ti čle­nům mafi­án­ské­ho gan­gu a jejich obha­jo­by, aby pak nad nimi vynes­la šoku­jí­cí ver­dikt...


Jack DiNorscio, jeden z mafi­á­nů a hlav­ní posta­va pří­bě­hu, zau­jal v pro­ce­su pře­de­vším tím, že se roz­ho­dl hájit sám. Nekultivovaný nevzdě­la­nec s šes­ti tří­da­mi základ­ní ško­ly, napros­to nezna­lý záko­na, zalo­žil svou obha­jo­bu na řečech o lás­ce a rodi­ně, jakož­to nej­dů­le­ži­těj­ších věcech oby­čej­né­ho člo­vě­ka.


Vin Diesel, do té doby obsa­zo­ván do rolí sval­na­tých hezou­nů, pře­kva­pu­je. Exceluje v roli člo­vě­ka, jenž ve věze­ní strá­vil půl­ku své­ho živo­ta, leč nikdy by se neu­psal vlá­dě ke spo­lu­prá­ci. Díky kouz­lům mas­ké­rů zestár­nul o něko­lik let, ale pod­le jeho cha­rak­te­ris­tic­ky hrubé­ho hla­su a tvr­dých gest jej pozná snad kaž­dý. Diesel měl tu mož­nost setkat se se sku­teč­ným Jackem DiNorsciem (během natá­če­ní sním­ku zemřel), aby mohl pocho­pit jeho jed­ná­ní a cíle, za kte­ré bojo­val.


Celý film se ode­hrá­vá v inte­ri­é­rech, pro­stře­dí soud­ní síně může půso­bit až klaus­tro­fób­ním dojmem. Tempo sním­ku je však sviž­né - nenu­dí, ani neu­spá­vá. Zatímco stát­ní zástup­ce kari­ku­je, zlo­či­nem pro­sáklou mafii v pod­sta­tě glo­ri­fi­ku­je. Přestože tuší­te, jak to asi celé skon­čí, se zájmem bude­te oče­ká­vat kaž­dou dal­ší Jackieho eska­pá­du. Rozhodně pou­ta­vý sní­mek dotý­ka­jí­cí se kon­spi­rač­ní teo­rie, leč nijak se nevy­my­ka­jí­cí z řady těch ostat­ních. Ve výsled­ku prů­měr, jenž netře­ba vidět zno­vu.

O filmu:

Find Me Guilty
Režie: Sidney Lumet
Scénář: Sidney Lumet, T.J. Mancini, Robert J. McCrea
V hlav­ních rolích: Vin Diesel, Ron Silver, Richard Portnow, Alex Rocco, Linus Roache
USA, 2006, 125 min
Oficiální strán­ky: Find Me Guilty


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Okrsek 494. července 2006 Okrsek 49 Je to malé, zelené a vždycky to chtělo být požárníkem. Taky se jím to stalo, ale nebylo to moc úspěšné. Co je to? Správně, dráček Soptík :-). Jack Morrison je jeho pravým opakem. Jednak je […]
  • Mezinárodní filmový festival Sitges 2018 – První dojmy 3 (Overlord, Freaks,…)16. října 2018 Mezinárodní filmový festival Sitges 2018 – První dojmy 3 (Overlord, Freaks,…) Festival skončil v neděli 14. října, na slavnostním zakončení byli vyhlášeni vítězové (cenu za nejlepší film obdržel Climax režiséra Gaspara Noého) a celému ceremoniálu předcházel koncert […]
  • RIDDICK - Blu-ray17. února 2014 RIDDICK - Blu-ray Je tomu už hodně let, co přišla do kin postava Riddicka. Ve filmu Černočerná tma už z roku 2000 si režisér David Twohy natočil první velkofilm, který měl úspěch. V té době začínal ve […]
  • Hranice života25. dubna 2006 Hranice života Pokud rádi hloubáte nad smyslem života a vlastně nad smyslem čehokoliv, rozhodně byste si neměli nechat ujít nový film režiséra Marca Forstera. Patří totiž do skupiny těch filmů, po jehož […]
  • Panenství na obtíž12. září 2005 Panenství na obtíž Na Kinomolu nám právě končí soutěž s filmem Panenství na obtíž, tak jsem se vydala zjistit, o co vlastně ve filmu jde. Nevím sice, co přesně znamená "Bare Bea" v Norštině, ale český […]
  • Motocyklové deníky22. září 2005 Motocyklové deníky Dnes máte možnost v rámci profilu mexické hvězdy Gaela Garcíi Bernala v kině Světozor exkluzivně skouknout film o mládí Ernesta „Che“ Guevary, ještě než s Fidelem začali psát dějiny […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]