Kritiky.cz > Filmové recenze > Doctor Strange - 80 %

Doctor Strange - 80 %

Str01

Tak je konec roku 2016, do kin jde zase film od Marvelu. Továrna na fil­my je vel­mi plod­ná. Každý rok nám do svě­ta při­jdou dva nové fil­my. Už ani nepa­ma­tu­ji, kdy šel prv­ní Iron man, ale posled­ní, zatím, je Doktor Strange. Další pokus o pře­ve­de­ní komik­so­vé posta­vy do fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní.

Doktor Strange je vel­mi chyt­rý neu­ro­chi­rurg, kte­rý při své aro­gan­ci ztra­tí vše, co uměl. Jeho šikov­né ruce jsou těž­ce poško­ze­ny a během hle­dá­ní řeše­ní své­ho pro­blé­mu, kdy už nemů­že vyko­ná­vat svo­ji oblí­be­nou prá­ci, při­jde jak o aro­gant­nost, tak i o před­sta­vy, že jeho život je jed­no­du­chý. V tibet­ském chrá­mu, kte­ré­mu vlád­ne „pra­sta­rý“, zís­ká nad­po­zem­ské, magic­ké schop­nos­ti, kte­ré ho utvr­dí, že je jenom člo­věk a za zís­ka­ný­mi zku­še­nost­mi sto­jí vel­ké odří­ká­ní a hlav­ně vel­ká zod­po­věd­nost.

str02

Producenti Marvelu pro ztvár­ně­ní magic­ké­ho Dr. zvo­li­li novou herec­kou hvězdu. Benedict Cumberbatch je tím novým her­cem. Po loň­ském roce, kdy byl před­sta­ven Ant-man se v Americe obje­vil dal­ší nad­po­zem­ský hrdi­na, kte­rý má správ­né před­po­kla­dy, i za cenu své­ho zni­če­ní, zachrá­nit svět. Herec se pros­tě pro tuto roli naro­dil. Zdárně mu sekun­du­jí dal­ší slav­ní her­ci, kte­ří se nemuse­jí říkat o mili­o­no­vý hono­rář, ale za jejich herec­tvím sto­jí vel­ká zku­še­nost. Mezi nimi vyční­vá Tilda Swinton  a Mads Mikkelsen. Jako mis­tr a její učeň, zka­že­ný. Herecké osa­ze­ní dopl­ňu­jí dal­ší her­ci, od kte­rých se zku­še­nost oče­ká­vá, jako napří­klad Chiwetel Ejiofor a Rachel McAdams.

Není to jenom o her­cích, ale i reži­sér dá fil­mu svůj pod­pis. Tímto reži­sé­rem je Scott Derrickson, kte­rý má za sebou hod­ně zají­ma­vé fil­my. Jeho nej­zná­měj­ším fil­mem je rema­ke kla­si­ky z 60. let - Den, kdy se zasta­vi­la Země. Samozřejmě se stej­ným názvem.

str03

Film je kla­sic­ky Marvelovský, dělá přes­ně to, co mám od Marvelu rád. A dokon­ce v rám­ci reži­sé­ra a her­ců, kte­ří jsou zku­še­ný­mi har­cov­ní­ky, se jed­ná o jeden z lep­ších fil­mů. Má dokon­ce i dost hod­ně scén k zapa­ma­to­vá­ní, pro­to­že vyu­ží­vá mno­ho magic­kých prv­ků při sou­bo­jích a občas si bere vzor i Nolanův Počátek.

Poslední věcí, na kte­rou se dá ten­to­krát spo­leh­nout, je hud­ba. Dvorní skla­da­tel Abramse Michael Giacchino, slo­žil koneč­ně soun­d­track, kte­rý je jiný než u ostat­ních Marvelovek. Je ale znát, že jej sklá­dá tvůr­ce nové­ho Star Treku a nové­ho Jurského par­ku, a tak jsou hudeb­ní moti­vy podob­né. Přesto je to důstoj­ný part­ner her­cům v magic­kém svě­tě.

Film je oprav­du pove­de­ný, mož­ná, že to není film roku, ale pat­ří mezi fil­my, kte­ré jsou mezi prv­ní­mi.  Sice na 3. Kapitána Ameriku, Strážce gala­xie, ani na Ant-mana nemá, ale v kon­ku­ren­ci ostat­ních fil­mů ten­to rok pat­ří mezi lep­ší fil­my.

  • Rogue One: Star Wars Story - Kdo že to dabuje Dartha Vadera? Marek Vašut!?!?11. července 2020 Rogue One: Star Wars Story - Kdo že to dabuje Dartha Vadera? Marek Vašut!?!? Spin-off, který spojuje třetí a čtvrtý díl. Příběh o prvním „Darebákovi“ (Roque), který zachrání předalekou galaxii a ukradne Impériu plány Hvězdy smrti. Od mezi-filmu jsem očekával […] Posted in Retro filmové recenze
  • Avengers: Infinity War - 100 %26. dubna 2018 Avengers: Infinity War - 100 % Každý rok přijde do kin několik filmů od Marvelu. Některé slabší a některé lepší. Postupně se během deseti let objevilo 18 filmů, aby dneska konečně přišel film, ve kterém se setkají […] Posted in Filmové recenze
  • Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu21. prosince 2016 Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu             OBSAH              Společnost Lucasfilm představuje snímek Rogue One: Star Wars Story, který je prvním z nové série samostatných filmů ze světa Star Wars, jenž fanoušci znají […] Posted in Speciály
  • Rogue One: Star Wars Story - O TVŮRCÍCH21. prosince 2016 Rogue One: Star Wars Story - O TVŮRCÍCH FELICITY JONES (Jyn Erso) se divákům zapsala do povědomí zejména svou na Oscara, cenu BAFTA, cenu SAG a na Zlatý globus nominovanou rolí po boku Eddieho Redmaynea ve filmu Jamese Marshe […] Posted in Speciály
  • Rogue One: Star Wars Story14. prosince 2016 Rogue One: Star Wars Story Tak přináším první dojem z novinářské projekce. Myslím, že by se neměli značky (Harry Potter i Star Wars) ždímat pořád. Mezidíl mezi 3. a 4. epizodou patří mezi nejhorší díl. Jsou na něm […] Posted in Filmové premiéry
  • Avengers: Endgame - O filmu25. dubna 2019 Avengers: Endgame - O filmu 2.května 2008 se premiérou filmu Iron Man zrodil filmový svět společnosti Marvel. Jednalo se o celosvětový hit, který sklízel úspěchy u diváků i kritiky a i řadu let poté byl považován za […] Posted in Speciály
  • Rogue one16. prosince 2016 Rogue one Včera měl premiéru Rogue one ze série Star Wars. Ví se, že jej producenti film měl dlouhé přetáčky, a tak se mnoho scén z teaseru nedostalo do finálního sestřihu. Přinášíme 12 fotek, které […] Posted in Smazané scény
  • Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame15. března 2019 Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame Obsahuje potencionální spoilery ke všem filmům z Marvel Cinematic Universe, především Avengers: Infinity War Takže už 25. dubna jde do kin Avengers: Endgame. Včera jsme se znenadání […] Posted in Speciály
  • 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame18. března 2019 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame Marvel udělal vše proto, aby uchoval tajemství filmu Avengers Endgame, Kevin Feige toto tajnůstkářství dotáhl do bodu, kde marketingovému oddělení dovolil sestříhat trailer jen z prvních […] Posted in Speciály
  • Avengers: Endgame má nový trailer14. března 2019 Avengers: Endgame má nový trailer Před několika desítkami minut vypustil Marvel nový trailer na dubnový hit Avengers: Endgame. Nově je součástí týmu Avengers Captain Marvel, její film měl premiéru tento měsíc, a samozřejmě […] Posted in Trailery

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com