Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Pozvánky na akce > DOČESNÁ 2019 - kapely

DOČESNÁ 2019 - kapely

docesna

A zase ten Alkehol.

Kde jin­de už by měli hrát rocke­ři z mok­ré čtvr­ti než na slav­nos­tech chme­le a piva. Na Dočesné zahra­jí po 5 ti letech, cel­kem už potře­tí.

Bylo neby­lo. Pány Hereše a Buneše jinak teh­dej­ší čle­ny tra­shme­ta­lo­vé­ho Kryptoru roce 1992 napadlo, že napí­ší pár pís­ni­ček s hos­pod­skou a pijác­kou tema­ti­kou a na nor­mál­ní rocko­vu noteč­ku. To se jim sku­teč­ně poda­ři­lo, a tak nahrá­li demo (dva son­gy zpěv Fanánek) a nabíd­li ho vyda­va­tel­ství Monitor, kde ho vza­li a vyda­li. Deska měla úspěch a brzy se ocit­la v prv­ní dva­cít­ce pro­dej­nos­ti v Čechách i na Slovensku. První album vyšlo pod názvem „Alkehol“ 8. červ­na 1992, a brzy se dosta­lo do prv­ní dva­cít­ky nej­pro­dá­va­něj­ších titu­lů teh­dej­ší fede­rál­ní TV hit­pa­rá­dy. Kvůli mno­ží­cím se nabíd­kám ke kon­cer­to­vá­ní si dva zaklá­da­jí­cí čle­no­vé při­bra­li do sou­bo­ru své kama­rá­dy: bube­ní­ka Martina Melmuse(ex-Törr), a na basu kyta­ris­tu Tondu Rauera (kyta­ra u Brian). V této sesta­vě již kape­la v září 1992 nahrá­vá píseň „Okno mé lás­ky“ na Olympický sam­pler …dej mi víc …
První kon­cert se ode­hrál v této sesta­vě 30. 10. v Duchcově, kde Alkehol hrál jak před­sko­kan Kabátů. Skupina zalo­ži­la svou image na pís­ních s tema­ti­kou alko­ho­lu v růz­ných podo­bách pro­žit­ků a násled­ků. A pro­to­že Čechové pijí rádi, úspěch je zaru­čen. U počet­ných fan­dů ano, u recen­zen­tů a kri­ti­ků niko­li. Základem je vět­ši­nou něja­ký text z mok­ré čtvr­ti, na to se udě­lá pár kyta­ro­vých rifů, něja­ký nápěv a je hoto­vo. Alkehol si na nedo­sta­tek hra­ní a pří­z­niv­ců stě­žo­vat nemů­že. Ve stej­né sesta­vě, v níž popr­vé vyjel na tur­né hrál až do roku kdy ode­šel bube­ník Melmus (nahra­zen Radkem Sladkým). Další změ­na nasta­la na postu basy v roce 2015 Tony Rauer nahra­zen Janem Bartem Bartošem. Alkehol sti­hl vydal šest­náct řado­vých a tři kom­pi­lač­ní alba, DVD z osla­vy 25. naro­ze­nin v Lucerně v roce 2017.
Sedmnácté album sku­pi­ny „Sudová při­taž­li­vost“ vyšlo v roce 2018. Nabízí dva­náct novi­nek a jako bonus píseň Rockeři, kte­rá vznik­la k před­loň­ské­mu 25. výro­čí sku­pi­ny. Pěvecké par­ty v ní nazpí­va­li také Petr Janda a Josef Vojtek.
Text Spalovač chlas­tu pochá­zí z pera lyric­ké­ho bás­ní­ka a komi­ka, her­ce Lukáše Pavláska. Na sklad­bu vzni­kl klip, v němž si Pavlásek zahrál hlav­ní roli.

KDY: 18:40 SOBOTA 7. 9.

KDE: LETNÍ KINO

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61194 s | počet dotazů: 214 | paměť: 53627 KB. | 19.01.2022 - 13:56:28