Kritiky.cz > Recenze knih > Dobrodružství Bílého tesáka v angličtině

Dobrodružství Bílého tesáka v angličtině

0049466542 KEJ566 velka
0049466542 KEJ566 velka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rádi bys­te se zdo­ko­na­lo­va­li v cizím jazy­ce, jak v posle­chu, tak v poro­zu­mě­ní tex­tu, ale záro­veň se vám nechce do „nud­né­ho“ čte­ní či posle­chu učeb­ni­co­vých tex­tů a růz­ných cvi­če­ní? Pak je prá­vě pro vás ide­ál­ní tato dvoj­ja­zyč­ná kníž­ka se zrca­dlo­vým pře­kla­dem, kde si může­te ihned ově­řit zda­li rozu­mí­te správ­ně čte­né­mu tex­tu. A kdo by neznal slav­ný pří­běh Bílého tesá­ka od Jacka Londona?

Čtivý zrca­dlo­vý pří­běh je psán for­mou pří­bě­hu, dopl­něn hez­ký­mi ilu­stra­ce­mi. Na začát­ku se dozví­te ve struč­nos­ti spo­leč­ně s obra­zo­vým vyob­ra­ze­ním struč­nou cha­rak­te­ris­ti­ku jed­not­li­vých „postav“, se kte­rý­mi se v prů­bě­hu čte­ní pří­bě­hu bude­te sezna­mo­vat. Závěr kníž­ky pro­vě­ří vaše poro­zu­mě­ní pře­čte­né­ho tex­tu a pocho­pe­ní jed­not­li­vých kon­tex­tů, kde si vyzkou­ší­te odpo­vě­dět na zada­né otáz­ky, správ­ně nebo chyb­ně, v dal­ším cvi­če­ní pospo­ju­je­te jed­not­li­vé čás­ti dohro­ma­dy, aby vytvo­ři­ly obsa­ho­vě správ­nou větu, kte­rá odpo­ví­dá pře­čte­né­mu pří­bě­hu. Z dal­ších cvi­če­ní si může­te dopl­nit prázd­ná políč­ka ve větách či opra­vit ve větě něco, co je napsá­no špat­ně, nebo dopl­nit chy­bě­jí­cí pís­me­na ve slo­vě. Vaše odpo­vě­di a úspěš­nost si tak ově­ří­te v úpl­ném závě­ru kníž­ky, kte­rá obsa­hu­je nezbyt­ný klíč k zada­ným cvi­če­ním.

Osobně si nejsem jis­tá, jest­li je tak­to napsa­ný pří­běh vhod­ný zrov­na pro začá­teč­ní­ky, voli­la bych spí­še pro mír­ně pokro­či­lé. Je tam plno slo­ví­ček, kte­rým mnoh­dy nebu­de rozu­mět ani mír­ně pokro­či­lý, natož začá­teč­ník. Na dru­hou stra­nu vždyc­ky máte mož­nost podí­vat se do čes­ké­ho tex­tu. Jinak for­mát kníž­ky je sym­pa­tic­ky „kapes­ní“, může­te si ho vzít kam­ko­liv s sebou a pří­běh čti­vý, tak­že může­te hra­vou for­mou pro­cvi­čo­vat poro­zu­mě­ní ang­lic­ké­mu tex­tu.

Ke kníž­ce je samo­zřej­mě i zvu­ko­vá nahráv­ka, tak­že si kro­mě poro­zu­mě­ní čte­né­ho tex­tu může­te tří­bit i vaše posle­cho­vé doved­nos­ti. Nebo si ke čte­ní pus­tit sou­čas­ně i nahráv­ku, abys­te záro­veň čet­li a sly­še­li zada­ný pří­běh. I když musím říct, že začá­teč­ník bude mít asi hod­ně vel­ký pro­blém nahráv­ce rozu­mět a stí­hat její tem­po. Ale i tak pova­žu­ji ten­to způ­sob pro­cvi­čo­vá­ní ang­lic­ké­ho jazy­ka za dob­rý.


Autor: Jack London, Dana Olšovská

Žánr: dvoj­ja­zyč­né kni­hy, ang­lic­ký jazyk

Nakladatelství: Edika

Počet stran: 80

Hodnocení: 92 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Začal mezinárodní divadelní festival Prague Fringe23. května 2023 Začal mezinárodní divadelní festival Prague Fringe Festival Prague Fringe je součástí celosvětové sítě Fringe festivalů, které začaly v Edinburghu ve Skotsku a postupně se rozšířily do mnoha dalších měst. V Praze je koncipován jako série […] Posted in Festivaly
  • Jak správně používat časy v angličtině?17. listopadu 2018 Jak správně používat časy v angličtině? Jednou z nejtěžších věcí, se kterými se setkáte při učení angličtiny, jsou časy. Na rozdíl od češtiny, která je má jen tři - minulý, přítomný a budoucí, jich v angličtině najdete mnohem […] Posted in Recenze knih
  • Diamantová sekera B1/B224. června 2018 Diamantová sekera B1/B2 Rádi se učíte anglicky a nejlépe na anglickém textu? Nyní přináší nakladatelství Edika další knížku zrcadlových textů, které jsou u těch, co se učí anglicky, značně oblíbené. Poměrně […] Posted in Recenze knih
  • KEVIN JAMES28. července 2015 KEVIN JAMES KEVIN JAMES, hvězda komediálních hitů Policajt ze sámošky a Ošetřovatel, se zatím naposledy objevil v komediálním hitu Paul Blart: Mall Cop 2. James svou kariéru zahájil coby stand-up […] Posted in Profily osob
  • Láska a tma - kniha18. června 2017 Láska a tma - kniha Muž má přítelkyní a té v průběhu jejich vztahu vypráví, co zažil jako mladý chlapec. Téměř pokaždé se řeč stočí na jednu jeho dívku z minulosti – Marvi. Jednoho večera hráli pasiáns a on […] Posted in Recenze knih
  • Psí záchranářky - Nová členka smečky - získá Brianna vysněného psa?18. června 2019 Psí záchranářky - Nová členka smečky - získá Brianna vysněného psa? Brianna byla kdysi dávno nepřítel číslo jedna. Avšak to bylo vzájemné. Ovšem to se změnilo a Brianna se stala kamarádkou pro ostatní děvčata. Zrovna nyní se k ní přiřítila Taylor. […] Posted in Recenze knih
  • Čtyři dohody27. listopadu 2010 Čtyři dohody Čtyři dohody je velmi praktický rádce, čerpající z dávné moudrosti starých Toltéků, díky čemuž vás má dovézt k osobní svobodě a k pochopení pravé podstaty štěstí a životní spokojenosti. A […] Posted in Domácí rady
  • Pro nejlepší kamarádku9. září 2018 Pro nejlepší kamarádku Je možné, že máte spousty kamarádek, ale ta nejlepší - ta je jenom jedna! Je tu pro vás vždy, když ji potřebujete - a nezáleží na tom, zda má zrovna hromadu práce nebo jí voláte uprostřed […] Posted in Recenze knih
  • Komiks 1452. října 2019 Komiks 145 Posted in Komiks
  • Mesto449. března 2015 Město 44 - Synopse Město 44 je příběhem mladých Varšavanů plných života a vášně. Žijí své životy jako by každý den měl být jejich posledním. Není to díky jejich statečnosti nebo lehkovážnosti - tento postoj […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,68219 s | počet dotazů: 264 | paměť: 61674 KB. | 27.09.2023 - 00:18:35