Kritiky.cz > Pro ženy > Ze života > Dobří přátelé

Dobří přátelé

přátelství1

Přátelství zdo­ko­na­lu­je štěs­tí a odstra­ňu­je neštěs­tí zdvo­je­ním naší rados­ti a roz­dě­le­ním naše­ho smut­ku. (Cicero)

Co je pří­tel? Podle mého názo­ru je to někdo, kdo zná vaše chy­by, a přes­to vidí to hez­ké ve vás. Přítel vás bude mít rád navzdo­ry vašim nedo­ko­na­los­tem. Přítel je někdo, kdo je zde pro vás, když máte odva­hu požá­dat o pomoc. Přítel je také někdo, kdo vám může říci ne, a přes­to zůsta­ne pří­te­lem.

Přítel uka­zu­je na vaše nedo­ko­na­los­ti, ale ne pro­to, aby vás obvi­ňo­val, ale aby vám pomohl stát se lep­ším v tom, co dělá­te, podob­ně jako by kouč hovo­řil se spor­tov­cem. Přítel vždy odpo­ví­dá na vaše volá­ní, i když ho při­vá­dí­te k šílen­ství.

Přítel nikdy nemlu­ví o tom, kdo má prav­du, ale radě­ji naslou­chá tomu, jak se cítí­te. Přítel nebu­de posu­zo­vat pod­le toho, že by věno­val věci čas, aby jí poro­zu­měl, a umí odpouš­tět, nechat minu­los­ti a pokra­čo­vat v lás­ce. Pravděpodobně nej­dů­le­ži­těj­ší věc, kte­rou pří­tel dělá, je, že vás nikdy neo­pus­tí, ať dělá­te coko­li.

Udělejte dnes něco, abys­te pozna­li dob­ré­ho pří­te­le, a pama­tuj­te na to, abys­te jím byli i vy.

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Co je to být spokojený?7. ledna 2020 Co je to být spokojený? Co je velmi uspokojující lidský život a jak je navrhneme? (Lenedra J. Carroll) Všichni si přejeme uspokojující život. Jak to uděláme, abychom takový život měli? Je mnoho způsobů, jak […]
  • Citové zdi28. ledna 2020 Citové zdi Unavím se občas z tlučení hlavou do zdí, které lidi a já stavíme mezi lidmi a mnou.... (Anonym) Naše spoje a vztahy nás udržují naživu tím, že dávají našemu životu smysl. Proč tedy stavíme […]
  • Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité15. ledna 2020 Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité Člověk, který žije jen pro sebe, žije pro nejhoršího známého smrtelníka. (Joaquin Miller) Můj fotoaparát má automatické zaostřování. Zaměřím jej na něco a on se zaostří sám. Nepře se se […]
  • Životní postoj14. ledna 2020 Životní postoj Jsem přesvědčen, že váš život tvoří z 10 procent to, co se vám děje, a z 920 procent vaše reakce na to. A stejné je to s vámi. (Charles Swindoll) Studie ukazují, že optimisté prožívají […]
  • Značka: Hledá se manžel...13. ledna 2020 Značka: Hledá se manžel... V době, kdy jsem si podala SMS inzerát, jsem byla ještě dosti mladičká na to, abych hledala muže na celý život. Všechno jsem spíše brala jako nevinnou hru, při které člověk může poznat […]
  • Malování jako odreagování se...24. ledna 2020 Malování jako odreagování se... Kupte si barvy a pokuste se malovat. (Winston Churchill) Jako dítě jsem rád maloval a znovu jsem začal v dospělém věku, když jsem prožíval emocionální zmatek jako chirurg a potřeboval jsem […]
  • Kniha není dar, dokud není přečtena...19. ledna 2020 Kniha není dar, dokud není přečtena... Kniha není dar, dokud není přečtena.  (Anonym) Když má někdo ve vaší rodině problém, ať fyzický nebo emocionální, a vy víte, že jsou způsoby, jak by si mohl pomoci sám, co uděláte? […]
  • Zklamání, důvěra - ruku v ruce…21. ledna 2020 Zklamání, důvěra - ruku v ruce… Největší zklamání jsou ta, kterých se na nás dopouští ti, jenž považuje za své nejbližší…celým srdcem je milujeme, důvěřujeme jim, ale ve výsledku je to jen naše vlastní chyba, kdy jim […]
  • Třinácté znamení12. ledna 2020 Třinácté znamení Včera jsem seděla se svými nejlepšími kamarádkami v kavárně. A co myslíte, že jsme probíraly? Jak jinak, než muže. A shodly jsme se na tom, že znamení zvěrokruhu nemá jen dvanáct znamení, […]
  • Magnety9. ledna 2020 Magnety Lidé opačných názorů často pochodují pod stejnou zástavou. (Willi Ritschard) Magnety jsou zajímavé věci. Protiklady se přitahují a podobnosti odpuzují. Jejich vlastnosti mi připomínají […]