Kritiky.cz > Pro ženy > Ze života > Dobří přátelé

Dobří přátelé

přátelství1

Přátelství zdo­ko­na­lu­je štěs­tí a odstra­ňu­je neštěs­tí zdvo­je­ním naší rados­ti a roz­dě­le­ním naše­ho smut­ku. (Cicero)

Co je pří­tel? Podle mého názo­ru je to někdo, kdo zná vaše chy­by, a přes­to vidí to hez­ké ve vás. Přítel vás bude mít rád navzdo­ry vašim nedo­ko­na­los­tem. Přítel je někdo, kdo je zde pro vás, když máte odva­hu požá­dat o pomoc. Přítel je také někdo, kdo vám může říci ne, a přes­to zůsta­ne pří­te­lem.

Přítel uka­zu­je na vaše nedo­ko­na­los­ti, ale ne pro­to, aby vás obvi­ňo­val, ale aby vám pomohl stát se lep­ším v tom, co dělá­te, podob­ně jako by kouč hovo­řil se spor­tov­cem. Přítel vždy odpo­ví­dá na vaše volá­ní, i když ho při­vá­dí­te k šílen­ství.

Přítel nikdy nemlu­ví o tom, kdo má prav­du, ale radě­ji naslou­chá tomu, jak se cítí­te. Přítel nebu­de posu­zo­vat pod­le toho, že by věno­val věci čas, aby jí poro­zu­měl, a umí odpouš­tět, nechat minu­los­ti a pokra­čo­vat v lás­ce. Pravděpodobně nej­dů­le­ži­těj­ší věc, kte­rou pří­tel dělá, je, že vás nikdy neo­pus­tí, ať dělá­te coko­li.

Udělejte dnes něco, abys­te pozna­li dob­ré­ho pří­te­le, a pama­tuj­te na to, abys­te jím byli i vy.

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay

  • Naděje umírá poslední...28. června 2020 Naděje umírá poslední... "Naděje" je věc s peřím - která se usadila v duši - a zpívá melodii beze slov - a nikdy nepřestane - vůbec - . (Emily Dickinson) Naděje nás uzdravuje. To, v co každý z nás doufá, se bude […] Posted in Ze života
  • Co je to být spokojený?7. ledna 2020 Co je to být spokojený? Co je velmi uspokojující lidský život a jak je navrhneme? (Lenedra J. Carroll) Všichni si přejeme uspokojující život. Jak to uděláme, abychom takový život měli? Je mnoho způsobů, jak […] Posted in Ze života
  • Pevně se chyťte a užívejte si kolotoče života17. února 2020 Pevně se chyťte a užívejte si kolotoče života Dosaženou úroveň člověka nelze měřit podle toho, kde se nachází v okamžicích pohody a v příjemných chvílích, ale kde se nachází v dobách náročných výzev a rozporů. (Martin Luther King […] Posted in Ze života
  • Nejlepší přítel9. února 2020 Nejlepší přítel Každý někomu připadá nudný. To není důležité. Je však nutné zabránit tomu, abyste nudili sami sebe. (Gerald Brenan) Kdo je nejdůležitější osobou ve vašem životě? Přemýšlejte chvíli o této […] Posted in Ze života
  • Mít pravdu...25. února 2020 Mít pravdu... Potřeba jedinců mít pravdu je skutečně tak velká, že jsou ochotni za ni obětovat sebe, své vztahy, a dokonce i lásku. (Reuel Howe) Mnoho lidí chce mít raději pravdu, než aby byli šťastní. […] Posted in Ze života
  • Zaručené štěstí11. února 2020 Zaručené štěstí Dávání je zázrak, který může proměnit i to nejtvrdší srdce. (Kent Nerburn) Co podle vás může zaručit štěstí? Báseň, kterou jsem nazval "Jak být šťastný" prozrazuje jednoduchou odpověď. […] Posted in Ze života
  • Řeka života13. února 2020 Řeka života Splýváme spolu jako vlny v oceáně. (Anonym) Vždy přemýšlím o "řece života" jako o našem krevním řečišti, takovém, které se vlévá do moře věčnosti. Nic skutečně nekončí, jen to mění […] Posted in Ze života
  • Umění skrývat pravdu...26. března 2020 Umění skrývat pravdu... Je chybou myslet si, že nasloucháme jen našima ušima. Je mnohem důležitější naslouchat myslí, očima, tělem a srdcem. Pokud opravdu nechcete pochopit druhého člověka, nebudete nikdy schopni […] Posted in Ze života
  • Seznam úkolů pro šťastnější život13. května 2020 Seznam úkolů pro šťastnější život Jestliže se nezměníme, neporosteme. Jestliže nerosteme, vlastně ani nežijeme. (Gail Sheehy) "To mě ničí!" Ano, jsou věci, které nás mohou ničit, nad nimiž nemáme přímou kontrolu, ale […] Posted in Ze života
  • Jsme takoví, jací si myslíme, že jsme.31. ledna 2020 Jsme takoví, jací si myslíme, že jsme. Umělec nevidí věci, jaké jsou, ale jaký je on. (Alfred Tonnelle) Jsme takoví, jací si myslíme, že jsme. Když jsme dospěli s negativním sděleními zdůrazňujícími, že jsme neschopní, […] Posted in Ze života

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com