Kritiky.cz > TV Recenze > Dobre vedieť! - zábava i poučení

Dobre vedieť! - zábava i poučení

S94j.dobre vediet button

Na slo­ven­ské tele­vi­zi Markíza už pár měsí­ců běží zábav­ný sou­těž­ní pro­gram Dobre vedieť!, kte­rý si zís­kal poměr­ně obli­bu. Soutěží dva týmy. První vede herec Juraj Kemka a dru­hý Róbert Jakab, též herec – kro­mě toho, že jsou to kole­go­vé a kama­rá­di, byli také spo­lu­žá­ky na herec­ké ško­le. Oba dva páno­vé si při­zvou k sobě jed­no­ho hos­ta a spo­lu utvo­ří duo, kte­ré se sna­ží nahrát co nej­ví­ce peněz. Děje se to for­mou otá­zek, a to vel­mi neob­vyk­lých, k tomu mají i tři mož­nos­ti odpo­vě­dí na výběr.

Obvykle se to při kaž­dé otáz­ce sto­čí na zába­vu, že vlast­ně ani o správ­nou odpo­věď zas až tak moc nejde. Pokud oba dva nevě­dí, jak odpo­vě­dět správ­ně, můžou pou­žít tzv. žolí­ka. To je divák z pub­li­ka sedí­cí­ho za zády toho kon­krét­ní­ho týmu. Pozor – i když žolík neod­po­ví správ­ně, tým musí jeho tvr­ze­ní akcep­to­vat bez jakých­ko­liv výhrad. Nejvíc napě­tí vná­ší do hry samot­ný závěr.

Tam se odpo­ví­dá na spo­leč­nou otáz­ku, při­čemž tým musí vsa­dit jis­tou část­ku peněz, o kte­ré sou­pe­ři nema­jí ani tuše­ní. Logicky se tak stá­vá vítě­zem ten, kdo má nej­víc nahra­ných peněz. Moderuje Rastislav Sokol, kte­rý občas jem­ně popích­ne jeden z týmů. Jako vždyc­ky i tady se najde pár nega­tiv­ních názo­rů na ten­to zábav­ný pořad, ale vesměs pře­va­žu­jí ty dob­ré.

Pořad se spe­ci­a­li­zu­je oprav­du na téma­ta a otáz­ky, kte­ré drti­vá vět­ši­na lidí ani nezná. Kromě zába­vy se tu tudíž i něco dozví­te.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl17. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl Na Slovensku se rozeběhla třetí série nejsledovanější šou všech dob – Tvoja tvár znie povedome – česky Tvoje tvář má známý hlas. Hned úvodní večer začal tak jako předešlé série – naplno. […]
  • Šťastný domov - pomoc v nouzi9. března 2017 Šťastný domov - pomoc v nouzi Slovenská televize Markíza se specializuje na vymýšlení nových pořadů a seriálů. Nejde vyloženě jen o formáty čistě zábavné, velmi často se v nových pořadech i pomáhá v uvozovkách […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3- série - 9. díl2. května 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3- série - 9. díl Je za námi deváté kolo nebo taky semifinále zábavného programu Tvoja tvár znie povedome, po kterém zůstali čtyři finalisté, přičemž to vzbudilo docela velké rozpaky a rozčarování, ale o […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl25. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl Tvoja tvár znie povedome pokračovala třetím dílem a upřímně řečeno, šou znovu pobláznila celé Slovensko, hlavně díky jednomu účinkujícímu – Tomáš Bezdeda. Ten zažívá něco podobného jako […]
  • Varte s nami - rychlé vaření15. března 2017 Varte s nami - rychlé vaření V každé z televizí se vaří. Je jedno jestli u nás nebo na Slovensku, ale všude se vaří. Pořadů je mnoho a jedním z nich je Varte s nami na Markíze. Vysílá se jednou týdně a trvá zhruba […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 5. díl4. dubna 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 5. díl Tvoja tvár znie povedome pokračovala pátým dílem a po minulém týdnu, kdy to byla velká sranda, se očekávalo něco podobného i nyní. Ovšem tentokrát to byla prča jak hrča – což jsou […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 6. díl10. dubna 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 6. díl Nejúspěšnější šou v historii samostatné slovenské televizní zábavy pokračovala šestým dílem a opět nezklamala – spíše naopak. Jako první se představila Lina Mayer s písní Euphoria, jejíž […]
  • Horná Dolná12. března 2017 Horná Dolná Původní televizní tvorba patří mezi velké zbraně všech televizí. Některé se tomu sice cíleně vyhýbají, to však není případ Markízy na Slovensku. Tam trhá rekordy ve sledovanosti seriál […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl19. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl Druhý díl třetí řady nejsledovanější šou všech časů na Slovensku pokračoval v nasazeném tempu. Jestliže byl první díl jenom začátek, tak tady se emoce rozšouply už naplno. Na dvojsmyslné […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 4. díl28. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 4. díl Čtvrté kolo šou Tvoja tvár znie povedome bylo kolem masek, jak poznamenala porotkyně, slovenská herečka Zuzana Fialová, udělila by za masky plný počet bodů. První šok přišel hned u druhého […]