Kritiky.cz > Filmové recenze > Doblba!

Doblba!

200510191911 doblba2


Očekávaný fil­mo­vý debut Petra Vachlera nese titul, jež by snad dával tušit něja­kou nád­her­ně šíle­nou gro­tes­ku, při dopl­ně­ní infor­ma­ce­mi z medi­ál­ní masá­že hod­ně mor­bid­ní, ale ubo­hý divák by čekal pře­de­vším zába­vu. Nekonvenční, zají­ma­vou (!) ale pros­tě sran­du, tako­vou pri­ma „sodu“. Dostane se mu něco z toho? Tady vás musím zkla­mat, ale asi to není nic pro­ti tomu, jak mne zkla­mal tenhle fim.

„Černá barev­ná kome­die“ se pri­már­ně točí kolem podi­vín­ské rodi­ny Mukových a je pří­bě­hem nápra­vy jed­né­ho ze tří synů - Karla Muka, vypra­vě­če, pra­cov­ní­ka v pohřeb­nic­tví dle rodin­né tra­di­ce, vdov­ce, lehce aso­ci­ál­ní­ho otce malé Vali a kla­sic­ky prů­měr­né­ho hajz­lí­ka, pod­vá­dě­né­ho man­žel­kou, kama­rád­kou své prv­ní ženy, kte­rá se ho uja­la ze sou­ci­tu (dost nepo­cho­pi­tel­né­ho). V téhle chví­li je asi záhod­no zmí­nit jedi­ný svět­lý prvek fil­mu - tím je exce­lent­ní Jaroslav Dušek, přes komič­nost své posta­vy v oprav­du váž­né roli. Jen díky jeho herec­ké­mu výko­nu se přes scé­náris­tic­kou topor­nost doká­že­te dostat Karlovi pod kůži a chví­le­mi mož­ná zací­tit i dotek emo­ce. Jakousi pseu­do­nos­nou linií děje by zřej­me měla být jeho katar­ze a po pře­ži­tí vlast­ní smr­ti hap­pyen­dov­ská muta­ce v šťast­né­ho řidi­če tram­va­je a vzor­né­ho tatín­ka.

Tvůrci se na osvěd­če­né figu­ře roz­vět­ve­né rodi­ny latent­ně nezdra­vých vzta­hů, kde jsou všich­ni více či méně šíle­ní, sna­ží rea­li­zo­vat jakousi čer­no­hu­mor­nou fres­ku. Trochu dra­ma­tič­nos­ti zřej­mě měla dodá­vat situ­a­ce s hrob­kou, jíž zdě­di­la senil­ní babič­ka. Absence jaké­ko­li uvě­ři­tel­né synop­se by neva­di­la, kdy­by byla (jak asi bylo zámě­rem) pou­ze pod­kla­dem pro smršť čer­ných vti­pů. Tady je ten hlav­ní kámen úra­zu - Doblba! je totiž tra­gic­ky nevtip­ný. Občas vám při posle­chu dia­lo­gů zapne postřeh, že tohle snad dou­fa­lo býti vtip­ným. Jenže není. Doblba! je hlav­ně absurd­ní nudou k uzí­vá­ni (a zblb­nu­tí). Není vtip­ný, není dosta­teč­ně mor­bid­ní na to, aby tím byl zají­ma­vý, ten por­trét „tro­chu jiné“ rodin­ky je kli­šo­vi­tý a hloupý k uzí­vá­ní.

Faktem je, že tady najde­te všech­no mož­ný: vyhro­ce­né vzta­hy tří bra­trů, opi­lec­ké­ho otce rigid­ně závis­lé­ho na svém notýsku, nevě­ry, kře­čo­vi­té „sno­vé“ sek­ven­ce jako sla­boun­ký pokus o mon­thy­py­tho­nov­skou surre­ál­nost, hnu­tí Hare Kršna, skeč homose­xu­ál­ní nove­ly, obživ­nu­tí v mra­zá­ku pro mrt­vo­ly, fun­da­men­tál­ní vege­ta­ri­án­ské posel­ství mili­tant­ní­ho vege­ta­ri­á­na Vachlera, lyn­chov­ský motiv věš­ti­ce za rudým závě­sem... A ješ­tě mnou nepo­cho­pe­ný motiv všech těch krá­lí­ků. Nuže tak, od vše­ho tro­chu a ve výsled­ku nic moc. Škoda.

O filmu:

Doblba!
Scénář: Petr Vachler, Jan Stehlík
Režie: Petr Vachler
V hlav­ních rolích: Jaroslav Dušek, Petr Čtvrtníček, Marek Daniel, Lenka Krobotová, Věra Křesadlová
ČR 2005, 110 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Jménem krále - recenze11. června 2009 Jménem krále - recenze Český film režiséra Petra Nikolaeva lze nazvat snahou o českou historickou detektivku v rozměrech skromného středověkého prostředí. Více než do kin se příběh svým pojetím hodí na televizní […]
  • The Amazing Spider-Man - 55%29. června 2012 The Amazing Spider-Man - 55% Nový film s mladým hrdinou se schopnostmi pavouka opět přitahuje do kin diváky. Peter Parker ve filmu prožívá celkem zásadní přeměnou a současně se stává aktivním v přístupu ke svému […]
  • PUSINKY20. dubna 2007 PUSINKY Konečně český film s mladými hrdinkami, který se nechová jako parodie na sebe sama.První zamyšlení nad tímto filmem bych asi věnovala jeho přístupnosti, která je označna dvěma pé, tedy PP […]
  • Jako nikdy - 67 %15. září 2013 Jako nikdy - 67 % Když se Karla (Petra Špalková) poprvé setká s Jarunou (Taťjana Medvecká), jen to mezi nimi zajiskří a zvláštní napětí trvá téměř do samého konce filmu. Není divu. Obě ženy se totiž starají […]
  • Wrong [65%]29. března 2013 Wrong [65%] Quentin Dupieux je poměrně hodně osobitým filmařem. Jeho poslední snímek Rubber se dokonce dostal i na některé tuzemské filmové festivaly pod názvem Guma. Snímek, kde hlavního zabijáka […]
  • Vejška - 55 %20. ledna 2014 Vejška - 55 % Siluety věží večerní Prahy se noří do tmy a pod železničním mostem se připravují ke svému tajnému uměleckému počinu Petr a jeho kamarád  Michal. Žádná velká tvorba se ale nekoná, protože […]
  • Asterix a Vikingové - Aneb uspokojivý comeback klasické animace.10. listopadu 2006 Asterix a Vikingové - Aneb uspokojivý comeback klasické animace. Ááááách… omluvte mě, ale nemohu si pomoci. Při vzpomínce na ty zlaté, bezstarostné časy, kdy jsem jako malé škvrně (trošku chlupatější škvrně) usedal brzo ráno k televizoru značky […]
  • Tři barvy: Modrá, bílá a červená - 80%4. prosince 2012 Tři barvy: Modrá, bílá a červená - 80% Barevná trikolora na francouzské vlajce inspirovala polského režiséra Krzysztofa Kieslowskiho k pojmenování své filmové trilogie- Modrá (1993), Bílá (1994)  a Červená (1994). Snímky spolu […]
  • Brak17. listopadu 2002 Brak Honza, Karel a Petr dostanou bezva nápad. Honzovi rodiče odjíždějí do Francie - proč si teda nepůjčit volnej kvartýr k pořádný pařbě? A protože vyjma Karla nemají pod palcem nějakou prima […]