Kritiky.cz > Filmové recenze > Doba ledová

Doba ledová

ice

Mamut + tygr + leno­chod + šav­lo­zu­bá vever­ka na dru­hou = zachrá­ně­né dítě a kopa sran­dy k potr­há­ní


Doba Ledová

   Když vzni­kl pro­pa­dák Titan A.E. od spo­leč­nos­ti 20th Centuty Fox, tak Fox zru­šil svou roz­sáh­lou ani­mač­ní divi­zi, a tak dosta­la pro­stor sku­pi­na pro­gra­má­to­rů a tvůr­ců digi­tál­ních tri­ků. Přestože je to sku­pi­na tvůr­ců, kte­ří mají pra­má­lo zku­še­nos­ti s natá­če­ním ani­mo­va­ných fil­mů, je to film sku­teč­ně nád­her­ný a v někte­rých hle­dis­cích před­čí i někte­rá díla tře­ba od tvůr­ců, kte­ří mají dlou­hé zku­še­nos­ti s natá­če­ním ani­mo­va­ných sním­ků.
Tak máme tady dobu ledovou, všich­ni zví­řa­ta se sna­ží dostat na jih, kde má být tep­le­ji než teď na mís­tě poby­tu. Jenom 3 roz­díl­ní jedin­ci mamut Manny, leno­chod Sid a tygr Diego, kte­ří se sna­ží najít osa­mo­ce­né dítě, a roz­hod­li se vrá­tit jej svých rodi­čům, pro­to­že se jim zalí­bi­lo a chtě­li by udě­lat jed­nu malou radost, nejen sobě, ale i jed­no­mu člo­vě­ku, kte­rý jej ztra­til. A tak se vydá­va­jí na stras­tipl­nou ces­tu, kde mno­ha zážit­ků pro­ži­jí, kde se obje­ví jejich vnitř­ní tuž­by a Diego se změ­ní na zachrán­ce celé smeč­ky, kdy obje­ví, že kama­rád­ství s nimi je nád­her­né a zachrá­ní je před svo­jí smeč­kou svých šav­lo­zubých kama­rá­dů, než aby je zkla­mal. To všech­no též je pro­tká­no pří­ho­da­mi jed­né šav­lo­zubé vever­čič­ky, kte­rá má svůj oří­šek a pro jeho uscho­vá­ní doká­že udě­lat vše­li­ja­ké divy. Třeba zni­čit ledo­vec, zatuh­nout v kost­ce ledu a jiné. Tak jdě­te na to. Prostě jsem se doko­na­le bavil a málem potr­hal smí­chy.

  • Doba ledová - Scrat poprvé hledá svůj ořišek8. dubna 2019 Doba ledová - Scrat poprvé hledá svůj ořišek Nic proti jiným dobám, ale doba ledová je prostě doba ledová, to přece víte všichni, ne? A proto ani film přece nemůže být špatný. Hlavní linie příběhu se točí kolem mamuta Mannyho, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo.21. listopadu 2019 Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo. Sotva se naši hrdinové otřepali z vyčerpávajícího střetu s šavlozubými tygry, už se na ně řítí další nebezpečí. A to hned ve dvou várkách! Krom toho, že se jim podlamuje led pod nohama v […] Posted in Retro filmové recenze
  • Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu17. července 2012 Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu Tak doufám, že už všechno končí, protože Doba Ledová 4 už začíná vařit z vody. První díl, který už šel před mnoha a lety nám ukázal příběh lenochoda, tygra a mamuta, kteří pomocí malé […] Posted in Filmové recenze
  • Doba ledová: Mamutí drcnutí - 55 %12. července 2016 Doba ledová: Mamutí drcnutí - 55 % Do letošního horkého léta se dostává chladivá americká animovaná komedie Doba ledová: Mamutí drcnutí. Jejími hlavními hrdiny je opět mamutí rodinka v čele s taťkou Manny, mamku Ellie a […] Posted in Filmové recenze
  • Madagaskar - Madagascar19. prosince 2005 Madagaskar - Madagascar Počítačové animované filmy mají v posledních letech na růžích ustláno (ne, že by k nim snad kritici byli milejší, ale diváci je mají celkem v oblibě). Tituly jako Shrek nebo Doba ledová […] Posted in Filmové recenze
  • KING KONG25. ledna 2006 KING KONG Víte, filmy mají velkou moc. Dokážou nás jako stádo nahnat do nejbližšího biografu (pro ty mladé, biograf = kino, cinema) a my jen slintajíc s otevřenou pusou hltáme dávku obrázků, které […] Posted in Filmové recenze
  • Madagascar 3 - Recenze - 100%23. června 2012 Madagascar 3 - Recenze - 100% Po dlouhé době mě nalákala do kina novinka animovaného filmu Madagaskar, třetí pokračování uspěšného dobrodružství nerozlučných zvířecích kamarádů. Musím říci, že toto pokračovaní mne […] Posted in Filmové recenze
  • Hledá se Nemo16. ledna 2013 Hledá se Nemo Příběh o otcovské lásce, o hledání a schledání, o zvířatech v moři, o rybách, žralocích a o všem, co se všechno může stát, když neposlušného zlobivého malého synka uloví potápěč a otec se […] Posted in Filmové recenze
  • John Wick – čistokrevný akční balet3. března 2015 John Wick – čistokrevný akční balet Mám rád žánrové stylovky. Mám rád filmy, které se zamýšlejí nad různými otázkami. Mám rád filmy, které překračují svoje hranice a zasahují do více žánrů. Ale musí to fungovat. A proto mám […] Posted in Filmové recenze
  • Lovecká sezóna - Může se z grizzlyho z parku stát šelma?13. června 2019 Lovecká sezóna - Může se z grizzlyho z parku stát šelma? Návrat k přírodě ve zvířecím podání medvěda Booga (Martin Lawrence) a upovídaného jelena Elliota (Ashton Kutcher) je zároveň prvním animovaným projektem Sony Pictures. O tom, jak dopadla […] Posted in Retro filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...