Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Doba ledová 4: Země v pohybu – klasika opět ožívá!

Doba ledová 4: Země v pohybu – klasika opět ožívá!

doba ledova 4 zeme v pohybu klasika opet oziva

Díky humor­né vever­ce, kte­rá nikdy nemů­že dostat svůj milo­va­ný ořech, všich­ni moc dob­ře zna­jí pohád­ko­vou ságu Doba ledo­vá. Nejenom vever­ka, ale i ostat­ní posta­vič­ky srší humo­rem, kte­rý zaujme neje­nom děti, ale také dospě­lé. Díky těm­to fak­tům se sta­la pohád­ko­vá sága Doba ledo­vá fil­mo­vým trhá­kem, kte­rý si najde mís­to v srd­ci kaž­dé­ho divá­ka.

V novém díle nás tvůr­ci zave­dou do doby přes 200 mili­o­ny let, kdy exis­to­val jeden veli­ký kon­ti­nent, kte­ré­mu se říka­lo Pangea. Tvůrci ovšem poja­li tuto změ­nu poně­kud jinak a všech­ny tyto změ­ny dáva­jí na vinu cham­ti­vé vever­ce, kte­rá se sna­ží dostat opět svůj ořech do své­ho bříš­ka. Jak to všech­no dopad­ne? Tak na to si musí­me počkat do 28. 6. 2012.

Režisérem toho­to díla bude Steve Martino ve spo­lu­prá­ci s Mikem Thurmeirem. Hlavním posta­vám pro­půj­čí hla­sy opět Ray Romano, Queen Latifah, John Lequizamo, apod.

Milujete sérii Doba ledo­vá? Pak si nenech­te ani ten­to díl unik­nout, pro­to­že vám dá opět něco, co ostat­ní nedo­ká­žou, a to neje­nom dáv­ku humo­ru, ale také dáv­ku his­to­ric­ké­ho cítě­ní, kte­ré sice není přes­né, ale proč by to tak konec kon­ců nemoh­lo být?! To všech­no v úchvat­né HD kva­li­tě, kte­rá vám bude vyrá­žet dech kaž­dou sekun­du, ve kte­ré se bude­te na film dívat. Nezapomeňte tedy datum 28. 6. 2012 a nenech­te si toto dílo unik­nout!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,71067 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53344 KB. | 25.09.2021 - 23:55:21