Do Ordinace se po roce vrací Andrea Kerestešová Růžičková: První kroky povedou do vězení!

Nova Znělky 2016 06 03 237

Bude to rok, kdy divá­ci Ordinacerůžo­vé zahra­dě 2 vidě­li hereč­ku Andreu Kerestešovou Růžičkovou v seri­á­lu napo­sle­dy. Zatímco její posta­va dok­tor­ky Mariky Lukáčové strá­vi­la rok v Plzni na stá­ži, hereč­ku zaměst­na­ly mateř­ské povin­nos­ti. Nyní je ale zpět a v plné síle. Její posta­va dok­tor­ky Mariky Lukáčové se do Kamenice vra­cí už dnes večer.

 

I když se hereč­ka před kame­ry těši­la, návrat nebyl tak jed­no­du­chý, jak by si mož­ná před­sta­vo­va­la. „Rozdíl to je to hlav­ně men­tál­ní. Hůř se mi učí tex­ty, na začát­ku to bylo dost těž­ké pře­pí­nat. Když jsem doma s dítě­tem, komu­ni­ka­ce je o mno­ho jed­no­duš­ší než napsa­né tex­ty. Ale dá se to zvlád­nout a je to fajn. Myslím, že nám vyho­vu­je tenhle sys­tém. Netočím kaž­dý den ani od rána do veče­ra. Někdy si na natá­če­ní cho­dím odpo­či­nout a Tobiáš si ani nevšim­ne, že jsem ode­šla. Střídám domá­cí a pra­cov­ní náma­hu, tak se to hez­ky vyvá­ží,“ říká hereč­ka.

Její prv­ní kro­ky v seri­á­lu dnes pove­dou do věze­ní za kole­gou Adamem Svobodou (Libor Stach) a pak rov­nou v ústrety nové­mu pri­má­ři kame­nic­ké chi­rur­gie, MUDr. Janu Sekorovi (Jan Hájek). Aniž by tuši­la, jak bude tohle setká­ní osu­do­vé. Na prv­ní pohled si roz­hod­ně do oka nepad­nou. Diváci mají posta­vu Andrey Růžičkové zafi­xo­va­nou jako potvo­ru a kari­é­rist­ku. „Pro mě je Marika tako­vý samo­tář a samo­tá­řem zůsta­ne. Ona se pořád utá­pí ve svých poci­tech, stří­dá prav­du a lež. Je v blud­ném kru­hu, i tenhle vztah pozna­me­ná lež. Proto říkám, nej­ví­ce osvo­bo­zu­jí­cí je říkat prav­du,“ mys­lí si hereč­ka a mamin­ka syn­ka Tobiáška, se kte­rým o víken­du osla­vi­la jeho prv­ní naro­ze­ni­ny.

  • 3 sezony v pekle - Příběh hlavního hrdiny Ivana Heinze se začíná rozehrávat v roce 1947.13. června 2019 3 sezony v pekle - Příběh hlavního hrdiny Ivana Heinze se začíná rozehrávat v roce 1947. Devatenáctiletý Ivan chce  zapadnout mezi  skupinu mladých lidí, kde se každý snaží zaujmou osobitostí a bohémským stylem života. Ivan si vybral dráhu básníka a píše, co mu slina na jazyk […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rafťáci - ŘEKLI O FILMU31. května 2019 Rafťáci - ŘEKLI O FILMU Vraťme se do srpna 2005 a nechme se unášet atmosférou natáčení: Dva rozevlátí puberťáci svlékli zimní bundy, popadli pádla a vydali se do peřejí. Pravda, jmenují se jinak a místo tří sexy […] Posted in Speciály
  • Rafťáci - Vojtěch Kotek a Jiří Mádl balí Andreu Kerestešovou31. května 2019 Rafťáci - Vojtěch Kotek a Jiří Mádl balí Andreu Kerestešovou Tak tedy Rafťáci. Nový film s dvojicí Mádl - Kotek z dílny Karla Janáka. Hoši nám od Snowboarďáků trochu zestárli, nic tedy nebránilo Rafťákům poněkud přitvrdit. O sportovní činnost […] Posted in Retro filmové recenze
  • Do seriálu Ulice dnes vstupuje Linda Rybová. Čeká ji rozvod a napravování rodinných křivd!30. srpna 2018 Do seriálu Ulice dnes vstupuje Linda Rybová. Čeká ji rozvod a napravování rodinných křivd! Nezvána a neočekávána se už dnes objeví na prahu slavného domu Vlastimila Peška (Rudolf Hrušínský) jeho neteř Blanka Voláková. V nové roli sebevědomé, samostatné, ale v nelehké životní […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Rafťáci - recenze13. května 2006 Rafťáci - recenze Karel Janák se po úspěchu Snowboarďáků rozhodl, že dvakrát vstoupí do téže řeky, a proto přichystal se stejným týmem, ale bez původního snowboarďáckého producenta film, který se prvnímu - […] Posted in Filmové recenze
  • Jak to vidím já: Rafťáci5. května 2006 Jak to vidím já: Rafťáci Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :)Úvodní scéna dostane film […] Posted in Filmové recenze
  • Rafťáci3. května 2006 Rafťáci Rafťáci. Achjo.jak se dá na tohle napsat nezaujatě recenze? tenhle film má dvě skupiny diváků, jedni, kteří budou film opěvovat a vynášet ho jako jednu z nejlepších českých cool […] Posted in Filmové recenze
  • RECENZE – Malé temné lži4. března 2019 RECENZE – Malé temné lži Autorka: Sharon J. BoltonPřeklad: Květa PalowskáNakladatelství: DominoRok vydání v ČR: 2019Počet stran: 408ISBN: 978-80-7498-308-5Anotace:V uzavřené malé komunitě, jakou je lidské […] Posted in Recenze knih
  • Jak vytvořit efektní papírové květy17. listopadu 2020 Jak vytvořit efektní papírové květy Dlouhé zimní večery plné mlhy přímo vybízejí k ukrácení dlouhé chvíle pomocí ručních prací. Tím spíše letošní rok, kdy jsme nuceni okolnostmi trávit čas převážně doma. Nemůžeme navštěvovat […] Posted in Recenze knih
  • Kája Saudek26. června 2015 Kája Saudek Kája Saudek, vlastním jménem Karel Saudek (13. května 1935 – 26. června 2015) byl významný český malíř a komiksový kreslíř. Jeho specifické výtvarné dílo doplnilo také několik filmů a […] Posted in Profily osob

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,72326 s | počet dotazů: 222 | paměť: 46962 KB. | 26.01.2021 - 00:36:45