Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Do kin přichází film Můj otec Antonín Kratochvíl, který natočila režisérka Andrea Sedláčková.

Do kin přichází film Můj otec Antonín Kratochvíl, který natočila režisérka Andrea Sedláčková.

DSC 0645
DSC 0645

Ve čtvr­tek pro­běh­la v Praze v kině Světozor novi­nář­ská pro­jek­ce toho­to fil­mu, jehož měl mít dis­tri­buč­ní pre­mi­é­ru již 2.dubna. Z důvo­du opat­ře­ní pro­ti šíře­ní koro­na­vi­ru neby­la pre­mi­é­ra ale usku­teč­ně­na a byla pře­su­nu­ta na čtvr­tek 4.června.

Na novi­nář­ské pro­jek­ci byli pří­tomni tvůr­ců fil­mu, včet­ně reži­sér­ky Andrey Sedláčkové, foto­graf Michael Kratochvíl, syn A.Kratochvíla, a nechy­běl ani Antonín Kratochvíl, kte­rý se tis­ko­vé kon­fe­ren­ce účast­nil přes Skype. Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci tvůr­ci pro­zra­di­li novi­ná­řům, jak film vzni­kal, co bylo na natá­če­ní zají­ma­vé, své dojmy z natá­če­ní a foce­ní sdě­lil i Michael Kratochvíl a i Antonín Kratochvíl nešel pro slo­vo dale­ko, i když to bylo přes Skype.

Po pro­mít­nu­tí fil­mu a tis­ko­vé kon­fe­ren­ci novi­ná­ři a hos­té moh­li navští­vit v Galerii Leica výsta­vu foto­gra­fií Antonína a Michaela Kratochvíla, kte­rá vzni­ka­ly v prů­bě­hu natá­če­ní fil­mu Můj otec Antonín Kratochvíl.


Foto: Emma Orphe


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,33483 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55825 KB. | 24.05.2022 - 14:31:42