Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Do kin přichází film Můj otec Antonín Kratochvíl, který natočila režisérka Andrea Sedláčková.

Do kin přichází film Můj otec Antonín Kratochvíl, který natočila režisérka Andrea Sedláčková.

DSC 0645

Ve čtvr­tek pro­běh­la v Praze v kině Světozor novi­nář­ská pro­jek­ce toho­to fil­mu, jehož měl mít dis­tri­buč­ní pre­mi­é­ru již 2.dubna. Z důvo­du opat­ře­ní pro­ti šíře­ní koro­na­vi­ru neby­la pre­mi­é­ra ale usku­teč­ně­na a byla pře­su­nu­ta na čtvr­tek 4.června.

Na novi­nář­ské pro­jek­ci byli pří­tomni tvůr­ců fil­mu, včet­ně reži­sér­ky Andrey Sedláčkové, foto­graf Michael Kratochvíl, syn A.Kratochvíla, a nechy­běl ani Antonín Kratochvíl, kte­rý se tis­ko­vé kon­fe­ren­ce účast­nil přes Skype. Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci tvůr­ci pro­zra­di­li novi­ná­řům, jak film vzni­kal, co bylo na natá­če­ní zají­ma­vé, své dojmy z natá­če­ní a foce­ní sdě­lil i Michael Kratochvíl a i Antonín Kratochvíl nešel pro slo­vo dale­ko, i když to bylo přes Skype.

Po pro­mít­nu­tí fil­mu a tis­ko­vé kon­fe­ren­ci novi­ná­ři a hos­té moh­li navští­vit v Galerii Leica výsta­vu foto­gra­fií Antonína a Michaela Kratochvíla, kte­rá vzni­ka­ly v prů­bě­hu natá­če­ní fil­mu Můj otec Antonín Kratochvíl.


Foto: Emma Orphe

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,69349 s | počet dotazů: 248 | paměť: 51638 KB. | 22.10.2021 - 02:40:37