Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Do českých kin se vrací filmové klasiky

Do českých kin se vrací filmové klasiky

1 5

Nejlepší pro­ži­tek fil­mo­vé podí­va­né je na sto pro­cent v kině, doma se může­te sna­žit sebe­ví­ce, ale téměř nikdy si neod­ne­se­te tako­vý záži­tek jako prá­vě z kina. Není sice pro­blém si zajít na sou­čas­né fil­mo­vé hity, kte­ré v kinech běží opa­ko­va­ně kaž­dý den, ale co když chce­te vidět něja­kou tu vaši oblí­be­nou fil­mo­vou kla­si­ku? Do nedáv­na jste si ji moh­li vychut­nat tak maxi­mál­ně doma, ale nyní si svůj oblí­be­ný film bude­te moci užít zno­vu i v kinech.

Už zane­dlou­ho se totiž dočká­me zno­vu uve­de­ní do kin legen­dár­ních sním­ků. Diváci si tak budou moci svůj oblí­be­ný film vychut­nat v té nej­vyš­ší mož­né kva­li­tě, jakou prá­vě kina nabí­ze­jí. A na co se může­me těšit? Nabídka je více než láka­vá, v břez­nu se dočká­me legen­dár­ní­ho mafi­án­ské­ho sním­ku Kmotr. Duben nabíd­ne Dobyvatelé ztra­ce­né archy, kvě­ten pak při­ne­se prv­ní díl boxer­ské ságy Rocky a v červ­nu se dočká­me obří­ho žra­lo­ka ve fil­mu Čelisti. V září se pak může­me těšit na sci-fi legen­du Blade Runner, říjen bude pat­řit Osvícení a v lis­to­pa­du pak nastou­pí Mechanický pome­ranč. Nabídka je to vskut­ku pes­t­rá a kaž­dý fil­mo­vý nad­še­nec si zde sto­pro­cent­ně vybe­re to své…

Harrison Ford ve fil­mu Blade Runner


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...