Kritiky.cz > Recenze knih > Dmitry Glukhovsky - Soumrak

Dmitry Glukhovsky - Soumrak

Glukhovsky, zná­mý autor popu­lár­ní­ho a oce­ňo­va­né­ho posta­po­ka­lyp­tic­ké­ho romá­nu Metro 2033, kte­rý se dokon­ce dočkal i nemé­ně slav­né video­her­ní adap­ta­ce, při­chá­zí „na svět“ s dal­ší kni­hou. Soumrak.

Autor nás vyve­de z pochmur­ných tune­lů met­ra budouc­nos­ti do prak­tic­ky takřka stej­ně pochmur­né sou­čas­nos­ti, v níž nám hlav­ní hrdi­na této pub­li­ka­ce - Dmitrij Alexejovič - žije bíd­ný osa­mo­ce­ný život. Jednoho dne se mu však dostá­vá do rukou pop­ný špa­něl­sky psa­ní ruko­pis (Dmitrij je pře­kla­da­tel), kte­rý jej vel­mi pohl­tí (a spo­lu s hlav­ním hrdi­nou jis­tě i nejed­no­ho čte­ná­ře). Rukopis naby­de ovšem zce­la jiné­ho význa­mu, když vyjde naje­vo, že udá­los­ti v něm (rok 1562 na Yucatanu) jsou úzce pro­vá­zá­ny s mos­kev­skou sou­čas­nos­tí, a to tak, že cel­kem fatál­ně...

Někde jsem četl, že kni­ha Soumrak je jakousi rus­kou odpo­vě­dí na Dana Browna. Chyba!! Glukhovsky se nesna­ží psát něja­ký laci­ně popu­lár­ní kon­spi­rač­ní pří­běh (i když to tak v urči­tých pasá­žích kni­hy může vypa­dat), jed­ná se o jiný lite­rár­ní žánr a vsa­dím se, že zhru­ba posled­ních čty­ři­cet stran kni­hy nedá lec­ko­mu jen tak spát... Kniha roz­hod­ně nepat­ří mezi titu­ly, jejichž vyús­tě­ní lze snad­no před­ví­dat. Přesto však na kon­ci prak­tic­ky vše do sebe krás­ně zapad­ne.

A musím také při­znat, že už dlou­ho jsem neče­tl nato­lik smut­nou kni­hu. Ne, žád­ná dojem­ná smrt pej­ska při­vá­za­né­ho k bou­dě tam není, tady je smut­né cel­ko­vé pro­stře­dí, vyzně­ní. Sledovat puto­vá­ní špa­něl­ských conquis­ta­do­rů ješ­tě jde, ale když se děj zase vrá­tí do Moskvy, tak pod vším tím popi­sem postup­ně se roz­pa­da­jí­cí­ho svě­ta - v momen­tě, kdy na hodi­nách je vidět „za pět minut dva­náct“ - vytrysk­ne oprav­do­vá bez­na­děj. To je moment, kdy si kni­hu - navzdo­ry tomu vše­mu - musí­te zami­lo­vat (nemu­sí­te, ale tak­to napsa­né to zní lépe...).


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí4. prosince 2015 MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí „Všechny zdi, o které sihlavu rozbíjím, jsou v mé hlavě.“ Buddha Knih o osobním rozvoji a borcení bariér, které máme v hlavě, jsou plné knihovny. Větinou trpí syndromem toho, že […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Dan Simmons - The Terror29. října 2019 Dan Simmons - The Terror Televizní stanice AMC se odvážila k nečekanému počinu - zfilmovala (do podoby seriálu) úspěšnou knihu Dana Simmonse - Terror. Znovu tak na veřejnost vyplouvá (příznačný termín) záhada […]
  • Jessica Cornwellová: Hadí listiny19. listopadu 2015 Jessica Cornwellová: Hadí listiny Devětadvacetiletou Jessicu Cornwellovou zvolil časopis Obserwer nejlepším debutantem pro rok 2015. Její prvotina – román ve stylu Umberta Eca a Dana Browna – zaujala kritiku a co hlavně, […]
  • Metro 203331. srpna 2019 Metro 2033 Něco se pokazilo a v roce 2013 nastala apokalypsa. Svět se zahalil do mrazu a lidstvo z velké části vymřelo. Těm několika šťastlivcům, kteří přežili, se podařilo usídlit v opuštěných […]
  • Jiří Březina: Promlčení12. října 2015 Jiří Březina: Promlčení Český literární rybníček rozvířil pětatřicetiletý Jiří Březina už svojí prvotinou Na kopci, za niž získal prestižní Cenu Jiřího Marka za nejlepší český detektivní román roku 2013. Byla […]
  • Veronica Rothová: Divergence21. března 2016 Veronica Rothová: Divergence Divergence je prvním dílem ze stejnojmenné dystopické trilogie. Jsme v budoucnosti, ve zničeném Chicagu, kde je společnost rozdělena do pěti frakcí – Odevzdanost, Neohroženost, […]
  • Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima […]
  • Chlapec, kterého vidí jen ona. To ale neznamená, že neexistuje…27. července 2018 Chlapec, kterého vidí jen ona. To ale neznamená, že neexistuje… Kniha Sophie Loubière s názvem Chlapec s kamínky ve vás zanechá zvláštní a až nepříjemný pocit nejistoty. Co všechno může být pravda? A dá se vůbec věřit vlastnímu úsudku? Tyto a mnohé […]