Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Divoši / Savages - 60 %

Divoši / Savages - 60 %

tumblr m7br8n9zfG1qfn9k1
tumblr m7br8n9zfG1qfn9k1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pomalu ztra­ce­jí­cí se reži­sér Oliver Stone nato­čil svůj dal­ší film - dra­ma­tic­ký thriller oko­lo obcho­du s dro­ga­mi. SAVAGES, nebo-li v pře­kla­du DIVOŠI.

Autor pro­slu­lé Čety a dra­ma­tu JFK s pří­z­vis­kem „Svědomí Ameriky“ nebyl v posled­ních letech pří­liš úspěš­ný. Po tep­louš­ském mega­fil­mu Alexandr Veliký (2004) se sna­žil dobýt opět srd­ce divá­ků v usl­ze­ném World Trade Center (2006), ale kri­ti­ci sní­mek  úpl­ně roz­cu­po­va­ly, či živo­to­pis­ným sním­kem W. (2008) o býva­lém ame­ric­kém pre­zi­den­tu George Bushovi, kte­rý pro­šel kiny téměř bez povšim­nu­tí. Svoji upa­da­jí­cí pověst neza­chrá­nil ani pokra­čo­vá­ním sním­ku Wall Street s podti­tu­lem Peníze nikdy nespí, kde se vrá­til po tři­a­dva­ce­ti letech k pří­bě­hu o hamiž­ném mak­lé­ři Gordonu Gekkovi. Kritiky pří­liš sní­mek neu­spo­ko­jil, ba nao­pak. Mezi fanouš­ky zača­ly kolo­vat pomlu­vy o tom, že uzná­va­ný reži­sér je  za zeni­tem a nemá už ori­gi­nál­ní nápa­dy. Dokázal jim Oliver Stone svo­ji novin­kou vytřít zrak a napra­vit si svo­ji repu­ta­ci?

Celý film je vyprá­věn z pohle­du mla­dé Ophelie, kte­rá sdí­lí svůj intim­ní život se dvě­ma chlap­ci. Oni milu­ji ji, a ona milu­je je. Je to har­mo­nic­ké part­ner­ství - nežár­lí na sebe, respek­tu­jí se a jeden bez dru­hé­ho nemů­žou být. Bývalý elit­ní voják Chon, kte­rý je chlad­ný jako ocel, šuká „O“ kaž­dý večer, než se vrá­tí jeho kama­rád nada­ný bota­nik Ben z Afriky, kte­rý je nao­pak veli­ce váš­ni­vý, aby se pak v sexu spra­ved­li­vě vystří­da­li. Ačkoliv v reál­ném živo­tě by  tako­vý vztah asi těž­ko dlou­ho vydr­žel, ve fil­mu to tro­ji­ci kla­pe až moc ide­ál­ně. Ujetých zábě­rů sví­je­jí­cích se nahých těl si sice neu­ži­je­te, ale jis­kři­cí vztah mezi part­ne­ry ano. Odlišné pova­hy spo­ju­jí spo­leč­né zážit­ky ze ško­ly a také pod­ni­ká­ní. Všichni tři žijí ve slun­ném domě na pla­ži v Kalifornii. Ben díky svým zna­los­tem a Chon s kon­tak­ty na správ­né lidí roz­je­dou vlast­ní pěstír­nu mari­hu­á­ny a pro­dá­va­jí ji po celé zemi. Je to výnos­ný a cel­kem i bez­peč­ný obchod, když mají pod pal­cem agen­ta z pro­ti­dro­go­vé­ho (John Travolta). Tomu dodá­va­jí utě­šu­jí­cí pro­střed­ky pro jeho ženu, kte­rá má leu­ké­mii. O jejich úspěš­ném pod­ni­ká­ní se dozví­dá i mexic­ký kar­tel, kte­ré chce s pěs­ti­te­li tzv. Divochy uzavřít kon­trakt k dis­tri­buci drog. BenChon mají při vyjed­ná­vá­ní s mexic­ký­mi uře­zá­va­či hlav strach, ale přes­to jejich nabíd­ku odmít­nou. To se však zne­lí­bí šéf­ce kar­te­lu (Salma Hayek), kte­rá pošle své­ho maso­chis­tu Lotta (Benicio Del Toro), aby našel jejich sla­bi­nu. Zlý Lotto une­se jejich spo­leč­ný květ v živo­tě - krás­nou „O“ . BenChon mají něko­lik hodin na to, aby při­pra­vi­li své zbo­ží k dis­tri­buci, pokud tedy nechtě­jí dostat „O“ zpět domů po kous­kách. To však mexic­ký kar­tel netu­ší, že pokud šáh­ne Divochům na to, na čem jim tolik zále­ží, dočka­jí se pořád­né pomsty!

Savages / Divoši (2012) je doce­la hloupý a ste­ril­ní thriller prů­měr­né­ho for­má­tu, ve kte­rém bys­te pře­ce jen uví­ta­li více sexu, hlá­šek a krve. Násilí tu před­sta­vu­je hlav­ně zlý Lotto v podá­ní Benecia Del Tora, kte­rý by si zaslou­žil za svůj herec­ký výkon a mexic­kou vizáž něja­kou tu fil­mo­vou cenu či rov­nou nomi­na­ci na Oskara. Ostatní nemé­ně zná­mí her­ci jsou ve fil­mu zastí­ně­ni jeho cha­risma­tem. Blake Lively (Město, Gossip Girl) je sice v roli Ophelie více­mé­ně sexy, ale s herec­tvím to není žád­ná slá­va. Její ufňu­ko­va­nost a vyptá­vá­ní se na všech­no šéf­ky kar­te­lu vám začne lézt brzo na ner­vy. Pravda, nebýt její tvá­řič­ky a sexy kři­vek těla byl by sní­mek o tako­vou krá­su tak tro­chu ochu­zen. Jako její milost­né part­ne­ry si v rolích Bena a Chona zahrá­li her­ci  Aaron Johnson (Kick-Ass) a Taylor Kitsch (John Carter, Bitevní loď), což byla doce­la nesou­ro­dá dvoj­ka, ale jejich počí­ná­ní vám fil­mu neva­dí. Přesto si jejich výkon neza­pa­ma­tu­je­te. V men­ších rolích pak může­te vidět dal­ší řadu hvězd jako Johna Travoltu, Salmu Hayek, Emile Hirsch nebo Mía Maestro. Možná kdy­by se sním­ku ujal excen­t­ric­ký reži­sér Quentin Tarantino, byla by to sviž­něj­ší a zábav­něj­ší podí­va­ná. Tím nechci Olivera Stonea nijak sha­zo­vat, reži­sér je to pořád urči­tě dob­rý. Přesto sem od něj čekal více, tak pro­to sním­ku dávám jen 60 %.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Bullet Train - Brad Pitt září v akční komedii léta (recenze)7. srpna 2022 Bullet Train - Brad Pitt září v akční komedii léta (recenze) Režisér David Leitch přichází se svým pátým celovečerním snímkem a s příslibem šílené jízdy a brutální akce. Tedy taková Leitchova klasika. Tentokrát se však, na rozdíl od většiny jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Bullet Train - 80 %3. srpna 2022 Bullet Train - 80 % Nájemný zabiják Beruška (Brad Pitt) je odhodlán vykonávat svou práci mírumilovně, jelikož se mu spousta předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se mu lepí na paty. Osud má nicméně jiné […] Posted in Filmové recenze
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Geoffrey Rush a Benicio Del Toro na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary23. června 2022 Geoffrey Rush a Benicio Del Toro na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary Oscaroví herci Geoffrey Rush a Benicio Del Toro míří na letošní ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, oznámili dnes ráno pořadatelé. Rush získal Oscara za nejlepší […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,08698 s | počet dotazů: 237 | paměť: 58238 KB. | 13.08.2022 - 14:03:23