Kritiky.cz > Filmové premiéry > Divoši / Savages - 60 %

Divoši / Savages - 60 %

tumblr m7br8n9zfG1qfn9k1

Pomalu ztra­ce­jí­cí se reži­sér Oliver Stone nato­čil svůj dal­ší film - dra­ma­tic­ký thriller oko­lo obcho­du s dro­ga­mi. SAVAGES, nebo-li v pře­kla­du DIVOŠI.

Autor pro­slu­lé Čety a dra­ma­tu JFK s pří­z­vis­kem „Svědomí Ameriky“ nebyl v posled­ních letech pří­liš úspěš­ný. Po tep­louš­ském mega­fil­mu Alexandr Veliký (2004) se sna­žil dobýt opět srd­ce divá­ků v usl­ze­ném World Trade Center (2006), ale kri­ti­ci sní­mek  úpl­ně roz­cu­po­va­ly, či živo­to­pis­ným sním­kem W. (2008) o býva­lém ame­ric­kém pre­zi­den­tu George Bushovi, kte­rý pro­šel kiny téměř bez povšim­nu­tí. Svoji upa­da­jí­cí pověst neza­chrá­nil ani pokra­čo­vá­ním sním­ku Wall Street s podti­tu­lem Peníze nikdy nespí, kde se vrá­til po tři­a­dva­ce­ti letech k pří­bě­hu o hamiž­ném mak­lé­ři Gordonu Gekkovi. Kritiky pří­liš sní­mek neu­spo­ko­jil, ba nao­pak. Mezi fanouš­ky zača­ly kolo­vat pomlu­vy o tom, že uzná­va­ný reži­sér je  za zeni­tem a nemá už ori­gi­nál­ní nápa­dy. Dokázal jim Oliver Stone svo­ji novin­kou vytřít zrak a napra­vit si svo­ji repu­ta­ci?

Celý film je vyprá­věn z pohle­du mla­dé Ophelie, kte­rá sdí­lí svůj intim­ní život se dvě­ma chlap­ci. Oni milu­ji ji, a ona milu­je je. Je to har­mo­nic­ké part­ner­ství - nežár­lí na sebe, respek­tu­jí se a jeden bez dru­hé­ho nemů­žou být. Bývalý elit­ní voják Chon, kte­rý je chlad­ný jako ocel, šuká „O“ kaž­dý večer, než se vrá­tí jeho kama­rád nada­ný bota­nik Ben z Afriky, kte­rý je nao­pak veli­ce váš­ni­vý, aby se pak v sexu spra­ved­li­vě vystří­da­li. Ačkoliv v reál­ném živo­tě by  tako­vý vztah asi těž­ko dlou­ho vydr­žel, ve fil­mu to tro­ji­ci kla­pe až moc ide­ál­ně. Ujetých zábě­rů sví­je­jí­cích se nahých těl si sice neu­ži­je­te, ale jis­kři­cí vztah mezi part­ne­ry ano. Odlišné pova­hy spo­ju­jí spo­leč­né zážit­ky ze ško­ly a také pod­ni­ká­ní. Všichni tři žijí ve slun­ném domě na pla­ži v Kalifornii. Ben díky svým zna­los­tem a Chon s kon­tak­ty na správ­né lidí roz­je­dou vlast­ní pěstír­nu mari­hu­á­ny a pro­dá­va­jí ji po celé zemi. Je to výnos­ný a cel­kem i bez­peč­ný obchod, když mají pod pal­cem agen­ta z pro­ti­dro­go­vé­ho (John Travolta). Tomu dodá­va­jí utě­šu­jí­cí pro­střed­ky pro jeho ženu, kte­rá má leu­ké­mii. O jejich úspěš­ném pod­ni­ká­ní se dozví­dá i mexic­ký kar­tel, kte­ré chce s pěs­ti­te­li tzv. Divochy uzavřít kon­trakt k dis­tri­buci drog. BenChon mají při vyjed­ná­vá­ní s mexic­ký­mi uře­zá­va­či hlav strach, ale přes­to jejich nabíd­ku odmít­nou. To se však zne­lí­bí šéf­ce kar­te­lu (Salma Hayek), kte­rá pošle své­ho maso­chis­tu Lotta (Benicio Del Toro), aby našel jejich sla­bi­nu. Zlý Lotto une­se jejich spo­leč­ný květ v živo­tě - krás­nou „O“ . BenChon mají něko­lik hodin na to, aby při­pra­vi­li své zbo­ží k dis­tri­buci, pokud tedy nechtě­jí dostat „O“ zpět domů po kous­kách. To však mexic­ký kar­tel netu­ší, že pokud šáh­ne Divochům na to, na čem jim tolik zále­ží, dočka­jí se pořád­né pomsty!

Savages / Divoši (2012) je doce­la hloupý a ste­ril­ní thriller prů­měr­né­ho for­má­tu, ve kte­rém bys­te pře­ce jen uví­ta­li více sexu, hlá­šek a krve. Násilí tu před­sta­vu­je hlav­ně zlý Lotto v podá­ní Benecia Del Tora, kte­rý by si zaslou­žil za svůj herec­ký výkon a mexic­kou vizáž něja­kou tu fil­mo­vou cenu či rov­nou nomi­na­ci na Oskara. Ostatní nemé­ně zná­mí her­ci jsou ve fil­mu zastí­ně­ni jeho cha­risma­tem. Blake Lively (Město, Gossip Girl) je sice v roli Ophelie více­mé­ně sexy, ale s herec­tvím to není žád­ná slá­va. Její ufňu­ko­va­nost a vyptá­vá­ní se na všech­no šéf­ky kar­te­lu vám začne lézt brzo na ner­vy. Pravda, nebýt její tvá­řič­ky a sexy kři­vek těla byl by sní­mek o tako­vou krá­su tak tro­chu ochu­zen. Jako její milost­né part­ne­ry si v rolích Bena a Chona zahrá­li her­ci  Aaron Johnson (Kick-Ass) a Taylor Kitsch (John Carter, Bitevní loď), což byla doce­la nesou­ro­dá dvoj­ka, ale jejich počí­ná­ní vám fil­mu neva­dí. Přesto si jejich výkon neza­pa­ma­tu­je­te. V men­ších rolích pak může­te vidět dal­ší řadu hvězd jako Johna Travoltu, Salmu Hayek, Emile Hirsch nebo Mía Maestro. Možná kdy­by se sním­ku ujal excen­t­ric­ký reži­sér Quentin Tarantino, byla by to sviž­něj­ší a zábav­něj­ší podí­va­ná. Tím nechci Olivera Stonea nijak sha­zo­vat, reži­sér je to pořád urči­tě dob­rý. Přesto sem od něj čekal více, tak pro­to sním­ku dávám jen 60 %.

  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […] Posted in Speciály
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […] Posted in Speciály
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Frida - herecký koncert Salmy Hayek a Alfreda Moliny27. listopadu 2019 Frida - herecký koncert Salmy Hayek a Alfreda Moliny Frida je místy poetický, místy tragický, většinou hraný, ale chvílemi i animovaný film, v němž sledujeme osudy mexické malířky první poloviny 20. století Fridy Kahlo od jejího dívčího věku […] Posted in Retro filmové recenze
  • Osm hrozných - 85 %7. ledna 2016 Osm hrozných - 85 % Nebyl by to Quentin Tarantino, kdyby nedal do svého nového filmu pořádnou dávku drsného humoru a nepotrápil diváky dlouhými dialogy. A nic na tom nemění fakt, že vše je pečlivě zabaleno […] Posted in Filmové recenze
  • Brad Pitt a Leonardo DiCaprio září v novém filmu Quentina Tarantina10. srpna 2019 Brad Pitt a Leonardo DiCaprio září v novém filmu Quentina Tarantina Ve filmu Tenkrát v Hollywoodu režisér známý drsnými scénami vsadil na dvojici skvělých herců a bláznivou atmosféru Hollywodu. Brad Pitt v roli kaskadéra Cliffa Bootha neodolatelně rozdává […] Posted in Filmové premiéry
  • Mělčiny (The Shallows) - 65 %10. srpna 2016 Mělčiny (The Shallows) - 65 % Nancy Adamsová je mladá studentka medicíny, která zbožňuje surfování. Při něm si totiž dokáže pročistit mysl a zapomenout na rodinnou tragédii. Vydává se tak s kamarádkou na výlet do míst, […] Posted in Filmové recenze
  • Příběh mého syna (Venuto al mondo) 201227. ledna 2014 Příběh mého syna (Venuto al mondo) 2012 Při sledování tohoto filmu jsem si kladl několik otázak. Předně, jak je možné, že Penélope Cruz vypadá pořád stejně a v pohodě může hrát dívčinu ve věku cca 25 - 30, i (s lehkou pomocí […] Posted in Filmové recenze
  • Hollywood je místo práce i nesplněných snů2. září 2019 Hollywood je místo práce i nesplněných snů Tarantinův nový film Tenkrát v Hollywoodu dokáže přenést diváka do města filmového průmyslu šedesátých let lehce a bez zbytečných řečí. Je to živé město, kde jedni se snaží prostřednictvím […] Posted in Filmové recenze
  • Café society - 50 %19. září 2016 Café society - 50 % Nemohu si pomoci, ale mladíček Bobby Dorman mě ničím nezaujal a celkem nechápu, jak se tento nejistý a váhavý mladíček mohl stát majitelem prosperujícího podniku v New Yorku. Jeho rodiče […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com